Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Предел и непрерывность функции.
Читайте также:
  1. A,b-Непредельные карбонильные соединения
  2. I. Подходы к определению стоимости СК.
  3. I. ПРЕДЕЛЫ
  4. II 5.3. Определение сухой плотности
  5. II этап. Определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах.
  6. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
  7. III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
  8. III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
  9. IV. Определение компенсирующего объёма реализации при изменении анализируемого фактора
  10. Nbsp;   7 Определение реакций опор для группы Ассура

 

1. Заттық айғақтардың сот химиялық сараптамасын ненің негізінде жүргізеді?

2. Сот химиялық сараптаманы тағайындау туралы қаулыда не көрсетілуі қажет?

3. Сот химиялық бөлімшеге заттық айғақтар мен жолдама құжаттар сот химиялық бөлімшеге қандай жолмен түседі?

4. Заттық айғақтарды канцеляриядан сот-химиялық бөлімге қабылдау ережелері.

5. «Сараптама қорытындысы» қандай бөлімдерден тұрады?

6. Сараптама қорытындысы неше экземплярда жасалады, неліктен?

7. Сот химиялық бөлімшенің құжатнамасы.

8. Салыстырудың стандартты заттары және оның эталонды ерітінділері не үшін қажет? Оларға анықтама беріңіз.

9. Сандық анықтау жүргізудің алгоритімі.

10. Алынған материалдармен жұмыс істеу реті.

11. Үлгілер мен сынамаларды іріктеп алу, олардың міндеті.

12. Қондырғы – зерттеуді жүргізу сапасының негізгі факторы ретінде.

13. Зертхананың жабдықталуы, жұмыс жағдайлары және қауіпсіздік техникасы

14. Халықаралық ережелерге сәйкес GLP жүйесінің негізгі құраушылары.

15. Химико-токсикологиялық лабараторияның жұмыс кезеңдері және талдау әдістеріне қойылатын талаптар.

16. Улы дәрілік заттарға анықтама беру.

17. Улы дәрілік заттардың күшті әсерлі дәрілік заттардан айырмашылығы

18. Улы дәрілік заттарды анықтаудың және оқшаулаудың негізгі әдістері

19. Улы дәрілік заттардың ХТТ-ын жүргізген кезінде мүмкін болатын қателердің көзін атаңыз.

20. Зәр, қан, сілекей сынамаларын алу ережелері қандай?

21. Улы дәрілік заттарды анықтау әдістерінің халықаралық классификациясы қандай?

22. Зертханаға түсетін барлық сынамаларды улы дәрілік заттардың қандай топтарына және қандай әдістермен міндетті зерттеу жүргізіледі?

23. Улы дәрілік заттарға ХТТ жүргізудің кзеңдері.

24. Өсімдіктердің токсикологиялық жіктелуі.

25. Өсімдік уының әсер ету ерекшеліктері

26. Алкалойдтарға бағытталған талдау нені білдіреді?

27. Бағытталған ХТТ кезінде биологиялық материалдан алкалойдтарды оқшаулауды қандай әдіспен жүргізеді?28. Алкалойдтарға ЖҚХ және скрининг қалай жүргізіледі?

29. Жалпыалкалоидты тұндырғыш реактивтердің әсер ету принципі неге негізделген? Олардың сезімталдығы және спецификалылығы.

30. Алкалоидтарға боялу реакциялары. Олардың орындалу техникасы, сезімталдығы және спецификалылығы.

31. Саңырауқұлақ түрлері, саңырауқұлақ токсиканттарының әсер ету механизімі.

32. Қандай улы дәрілік заттар зоотоксиканттарға жатады?

33. Эфедрин және эфедрон, химиялық құрамы?

34. Эфедринді ұзақ қолдану қандай салдарға әкеледі?

35. Эфедрин және эфедронның токсикокинетикасы мен биотрансформациясы.

36. Амфтаминдерге бағытталғанталдау.

37. Бағытталған ХТТ кезінде биологиялық материалдан барбитураттарды оқшаулауды қандай әдіспен жүргізеді?

38. Барбитураттарға жалпы реакцияларды атаңыз?

39. Барбитураттарға жалпы реакциялар жүргізгеннен кейін неліктен міндетті түрде жеке реакциялар жүргізу керек? Түсіндіріңіз.

40. Барбитураттарға жеке рекакцияларды атаңыз?

41. ХТТ-да барбитураттарды спектрофотометриялық анықтау принципі неге негізделген?

42. Экстракция дегеніміз не?Биологиялық материалдан экстракциялау процеснің негізгі кезеңдерін анқтау?

43. Биологиялық обьектіден дәрілікзаттарды оқшаулаудың жалпы және жеке әдістерін атаңыз.

44. Қышқылдандырылған спиртпен оқшаулау (Стасс Отто әдісінің) мәні неде?

45. Қышқылдандырылған сумен оқшаулау әдісінің мәні(А.А. Васильева әдісі)

46. Қышқылды және сілтілі хлороформды бөлінділерді не үшін алады?

47. Биологиялық материалдардан алынған сығындыларды тазалау әдістерін атаңыз?

48. Улы дәрілік заттардың қандай түрлерін білесіз, анықтама беріңіз.49. Улы химикаттар.

50. Синтетикалық табиғатты улы дәрілік заттар.

51. Улы дәрілік заттардың тәжірбиелік қолданылуы бойынша классификациясы.

52. ГСХ әдісі неге негізделген?

53. Зәр сынамаларын талдау.

54. Жануартекті улы дәрілік заттар.

55. Хроматографтың негізгі байламдары.

56. Хроматографиялық бағаналар. Олардың түрлері. Оларғ қойылатын талаптар.

57. Жылу өткізгіштік бойнша және жалынды-иондалған детектор.

58. Табиғи табиғатты улы дәрілік заттар.

59. Улы заттарды анықтау әдістерінің халықаралық классификациясы қандай?

60. Барбитураттарға боялу реакциялары. Олардың орындалу техникасы, сезімталдығы және спецификалылығы.

 

«Фармацевт-токсиколог» модулінің мәжілісінде

талқыланды, хаттама №1 «28» тамыз 2014 ж.

 

«Фармацевт-токсиколог» модулінің меңгерушісі м.а.

х.ғ.к. А.С.Қожамжарова

 

Тема 1. Предел и непрерывность функции.

 

1-10. Найти пределы функций.

1. а) б) в) .

2. а) б) в­)

3. а)­ б) в)

4. а) б) в)

5. а) б) в)

6. а) б) в)

7. а) б) в)

8. а) б) в)

9. а) б) в)

10.а) б) в)

11-20. Определите точки разрыва функций и исследуйте характер этих точек разрыва. Постройте схематично графики этих функций в окрестности точек разрыва.

11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

19. 20.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты