Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДифференциелдық теңдеулер
Читайте также:
  1. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің негізгі түрлері және оларды шығару тәсілдері. Мысал. 1-ші ретті сызықты біртекті диф.
  2. Жылу эффекттерін көрсете отырып термохимиялық теңдеулер құрастырыңыз.
  3. Сызықтық теңдеулер жүйесi
  4. Теңдеулер

$$$

Мына теңдеулердің қайсысы 1-ші ретті дифференциалдық теңдеу?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Мына теңдеулердің қайсысы 2-ші ретті дифференциалдық теңдеу?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Мына теңдеулердің қайсысы 3-ші ретті дифференциалдық теңдеу?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі функциялардың қайсысы теңдеуінің шешуі болады.

A)

B)

C) y=3x

D) y=Sinx

E) y=Cosx

$$$

Төмендегі функциялардың қайсысы теңдеуінің шешуі болады.

A)

B)

C) y=3x

D) y=Sinx

E) y=-Cosx

$$$

Төмендегі функциялардың қайсысы теңдеуінің шешуі болады.

A)

B)

C)

D) y=Sinx

E) y=-Cosx

$$$

Төмендегі функцияның қайсысы теңдеуінің жалпы шешуі болады?

A) y=Cx+3

B)

C)

D) y=6x+C

E)

$$$

Төмендегі функцияның қайсысы теңдеуінің жалпы шешуі болады?

A) y=Cx+3

B)

C)

D) y=6x2+C

E)

$$$

Төмендегі функцияның қайсысы теңдеуінің жалпы шешуі болады?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы айнымалысы ажыратылған теңдеу болады?

A) xdx+y2dy=0

B) ydx+xdy=0

C) 5xdy+dx=0

D) M(x)dy+N(y)dx=0

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы айнымалысы ажыратылатын теңдеу болады?

A) xdx+y2dy=0

B)

C) M(x)dx+N(y)dy=0

D)

E)

$$$

Төмендегі функциялардың қайсысы х пен у ке қарағанда 0-ші өлшемдес біртектес функция болады.

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі функциялардың қайсысы х пен у ке қарағанда 2-ші өлшемдес біртектес функция болады.

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы бірінші ретті біртектес теңдеу болады?

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы бірінші ретті біртектес теңдеу болады?

A)

B) xydx+ydy=0

C) 5xdx+6xydy

D) (x+y)dx+y2dy=0E) xdx+y3dy=0

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы бірінші ретті сызықтық теңдеу болады?

A) M(x)dx+N(y)dy=0

B)

C) M(y)dx+N(x)dy=0

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы Бернулли теңдеуі болады?

A) M(x)dx+N(y)dy=0

B)

C) M(y)dx+N(x)dy=0

D)

E)

$$$

xdx+ydy=0 дифференциалдық теңдеуін шешіңдер

A) x+y=C

B) xy=10

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің y(0)=1 алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A) x+y=C

B)

C) xy=10

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=Cx-xlnx

B) y=Cx

C) y=Cx2-x2lnx

D) y=Cxlnx

E) y=x2+C

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=Cx

B) y=Cx+x2

C) y=Cx2

D) y=Cx+x3

E) y=Cx3

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=Cx

B) y=CxlnxC) y=x2+C

D) y=3xlnx+Cx

E) y=3lnx+C

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=Cx

B) y=Cx2

C) y=Cx+x3

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=Cx

B)

C)

D) y=Cx-x2

E) y=Cxlnx

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y(x2+Cx)=1

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің y(1)=1 алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін тап

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D)

D)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы толық дифференциалды теңдеу

A)

B) 2xydx+x2dy=0

C) 2xydx+y2dy=0

D) xy2dx+x2dy=0

E) 5x2ydx+8xydy=0

$$$

(x+y)dx+(x+2y)dy=0 теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B) xy=10

C) y2=C

D)

E) xy+y2=0

$$$

(x+y)dx+(x+2y)dy=0 теңдеуінің y(0)=1 алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін тап

A)

B) xy=2

C) y2=4

D) xy+y2=0

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A) y=xlnx

B) y=-x+C1x

C) y=C1x+C2+xlnx-х

D) y=C1x+C2

E) y=C1+C2x

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін тап

A)

B)

C)

D) y=C1+C2x

E) y=C1x+C2x2

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы 2-ші ретті сызықтық біртектес теңдеу болады

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы 2-ші ретті сызықтық біртектес емес теңдеу болады

A)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы сызықтық дифференциалдық теңдеу боладыA)

B)

C)

D)

E)

$$$

Төмендегі теңдеулердің қайсысы сызықтық емес дифференциалдық теңдеу болады

A

B

C

D

E

$$$

Коэффициенттері тұрақты 2-ші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуді тап

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің сипаттаушы теңдеуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің сипаттаушы теңдеуінің түбірлерін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуілерін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің сипаттаушы теңдеуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің дербес шешуін табыңдар

A

B

C

D

E

$$$

теңдеуінің жалпы шешуін табыңдар

A

B

C

D

E


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 51; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.149 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты