Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ
Коефіцієнт зволоження - це величина, яка показує відношення кількості опалів за певний період до величини випаровуваності.

 

К = О/В,

де К - коефіцієнт зволоження; О - кількість опадів за певний період; В -випаровуваність.

 

Випаровуваність - це кількість води, яка може випаруватися з тієї чи іншої території при певній температурі (за умови, що запаси води необмежені).

Якщо коефіцієнт зволоження більший за одиницю (К > 1), тобто опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, то таке зволоження називають надмірним.

Достатнім вважається зволоження, якщо кількість опадів дорівнює максимально можливому випаровуванню (К = 1).

Недостатнім є зволоження, якщо кількість атмосферних опадів менша від кількості вологи, яка може випаруватися з даної території, тобто коефіцієнт зволоження менший за одиницю (К<1).

Зволоження вважається бідним, якщо, коефіцієнт зволоження менший за 0,33.

 

**

Приклади задач:

 

**

Визначте величину випаровування за рік для м.Кривий ріг,якщо річна кількість опадів становить 425 мм, а коефіцієнт зволоження 0,53.

 

випаровування = опади/коеф.зволоження=425мм/0,53=...

 

**

Визначте коефіцієнт зволоження у м. Дніпропетровську, якщо опадів за рік там випадає 504 мм, а випаровуваність становить 800 мм.

 

Розв'язання:

Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження:

К = 504 мм : 800 мм;

К = 0,63.

Відповідь: коефіцієнт зволоження для м. Дніпропетровська буде складати 0,63.

 

**

Визначте випаровуваність для м. Рівного, якщо кількість опадів тут 700 мм, а коефіцієнт зволоження - 1,08.

 

Розв'язання: К = О/В, звідси В = О/К

В = 700 мм: 1,08;

В = 648 мм.

Відповідь: випаровуваність у м. Рівному буде становити 648 мм.

 

**

У м. Алжир коефіцієнт зволоження становить 0,54, а

випаровуваність - 1400 мм на рік. Визначте середньорічну кількість опадів у цьому місті.

 

Розв'язання: К = О/В, звідси О = В * К

О = 1400 мм * 0,54;

О = 756 мм.

Відповідь: у м. Алжир на рік випадає приблизно 756 мм опадів.

 

**

Визначте коефіцієнт зволоження, якщо опадів випадає в середньому за рік 400 мм, випаровування 410 мм, а випаровуваність 800 мм. Поясніть, для якого регіону України характерні дані показники. Яким чином цей показник впливає на горизонт вимивання?

 

Розв’язання:

Використовуючи формулу К = О/В визначаємо коефіцієнт зволоження:

К = 400 мм : 800 мм;

К = 0,5.

Відповідь: коефіцієнт зволоження буде складати 0,5, такий показник характерний для південної території України (зона степу). Оскільки К<1, то із горизонту вимивання у ґрунті гумус майже не вимивається у нижні горизонти, тому формуються родючі ґрунти – чорноземи.

 

**


РІКИ

Похил річки = падіння / довжина.

Падіння річки = висота витоку - висота гирла.

Річний стік = витрати води * час (вимірюється в секундах).

 

**

Приклади задач:

 

**

Визначити річний стік річки, якщо втрати води становлять 10 м^3/с.

річний стік=витрати води*час (вимірюється в секундах).
Якщо потрібно знайти річний стік потрібно витрати води помножити на кількість секунд у році (31536000с), тобто 10м^3*31536000=315360000 (м^3)

 

**

Похил р.Дніпро складає 11 см/км, довжина - 2285 км. Визначте, на якій висоті над рівнем моря Дніпро бере свій початок.

 

Похил річки - відношення падіння річки до її довжини (см/км).
Падіння річки - це різниця між висотами поверхні води біля витоку та гирла (в м).
Похил=падіння/довжина, тому падіння=похил*довжина. Падіння = 11 см/км * 2285 = 25135 см = 251,35 м. Припустимо, що гирло на висоті 0 м, тому висота витоку = 251,35 м.

 

**

Похил Дніпра 11см/км, довжина річки - 2285 км. На якій висоті над рівнем моря бере початок р. Дніпро?

 

Похил = падіння / довжина. Падіння = висота витоку - висота гирла. У нас відомі похил і довжина, тому можемо знайти похил. Він дорівнює 11*2285 = 25135 см = 251,35 м.
Висоту гирла візьмемо за ноль, бо врпадає у море. Тому падіння = 251,35 м.

 

**

Визначте витрати води, якщо ширина рiчки 20м, середня глибина 1м, швидкість течii 1м/с.

 

Определяется расход воды (м/сек) путем умножения скорости течения (м/сек) на площадь сечения (м2). Площадь сечения определяют, умножив ширину реки на ее глубину в данном месте.
20*1*1=20

 

**

Визначте похил річки Сула, якщо її витік розташований на висоті 155м над рівнем моря, а гирло - на висоті 80м. Її довжина складає 363км.

 

похил річки = падіння річки / довжина річки
падіння річки = висота витоку - висота гирла

 

**

Визначте похил р.Дунай. Витік =678м. Гирло =0м. Довжина= 2860м.

 

Похил=(678-0)/2860

 

**


СОНЦЕ

 

22 грудня, як і 22 червня - дні сонцестояння.
22 червня Сонце знаходиться в зеніті над Північним тропіком 23°27΄΄ пн. ш.

22 грудня схилення дорівнює -23°27'. У цей день сонце знаходиться над Південним тропіком.

23 вересня та 21 березня - дні рівнодення, тобто сонце знаходиться в зеніті над екватором, там кут падіння сонячних променів дорівнює 90°

 

Значення схилення сонця - це широта, на якій сонце знаходиться в зеніті. Тобто вже на широті 24° пн.ш. сонце в зеніті знаходитися не може, а на нашій широті тим паче це неможливо. Сонце «гуляє» в межах від північного до південного тропіка, що виявляється в зміні тривалості дня і ночі та змін пір року.
Широта північного тропіка - 23°27'пн.ш. Широта південного тропіка - 23°27'пд.ш. Широта екватора -0°, тобто і схилення в дні рівнодення буде 0°.

 

Висоту Сонця над горизонтом в ополудні визначають за формулою: λ = 90о – φ ± δ.

φ (фі) - географічна широта об’єкта

δ (дельта) – схилення Сонця

δ (схилення) в дні рівнодення становить 0 º; у день літнього сонцестояння +23º27';

у день зимового сонцестояння –23º27'

 

**

Приклади задач:

 

**

Оберіть правильні відповіді. Кут падіння сонячних променів у полудень 22 червня буде однаковим у точках, що розташовані на паралелях:

1) 0° і 47° пд. ш.;

2) 0° і 47° пн. ш.;

3) 10° пн. ш. і 10°пд. ш.;

4) 23,5°пн. ш. і 23,5° пд. ш.

 

Розв’язання. 22 червня Сонце знаходиться в зеніті над Північним тропіком 23°27΄΄ пн. ш. Точки з однаковою висотою Сонця повинні знаходитися по «обидва боки» від тропіка, на північ і на південь від 23°27΄΄ пн. ш. Цим умовам відповідає варіант 4.

Відповідь: 0° і 47° пн. ш.

 

**

Горизонтальний кут під час сходу Сонця був 105°. Визначити час сходу, заходу Сонця і довготу дня.

Сонце зайде в точці 255°, тобто (360° — 105°)
Кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнюватиме 255°- 105°=150°.
Час сходу 105°/15° = 7 год.
Час заходу 255° / 15°= 17 год.
Тривалість дня 150°/ 15° = 10 год.

 

**

Визначте полудневу висоту Сонця у пункті А (45º пн.ш.), якщо в пункті Б (32º22'пн.ш.) вона становить 40º. У яку пору року можлива така висота Сонця?

 

Відповідь:

- Різниця полудневої висоти Сонця між двома пунктами дорівнює різниці їхньої географічної широти: 45º-32º22'= 12º38'

Якщо пункт, у якому невідома висота Сонця лежить на пн. то різницю в широті потрібно віднімати (бо висота Сонця менша): 40º-12º38'=27º22'

Така висота Сонця можлива взимку.

Відповідь: λ = 27º22'.Узимку.

 

Висоту Сонця над горизонтом в ополудні визначають за формулою: λ = 90о – φ ± δ.

δ (схилення) в дні рівнодення становить 0 º; у день літнього сонцестояння +23º27';

у день зимового сонцестояння –23º27'

 

- Визначаємо схилення в пункті Б: 27º22'= 90о - 45º ± δ.

- δ = –17º38' (узимку: на початку грудня або в середині січня).

 

**

Кут падіння сонячних променів у полудень 22 червня буде однаковим у точках, що розташовані на паралелях:
- 0* і 47* пд..ш.
- 0* і 47* пн..ш.
- 10* пн..ш. і 10* пд..ш.
- 23,5* пн..ш. і 23,5* пд..ш.


Розв'язання
22 червня сонце знаходиться в зеніті над північним тропіком 23°27''пн.ш. Точки з однаковою висотою сонця повинні знаходитися по «обидва боки» від тропіка, на північ і на південь від 23°27'' пн..ш. Цим умовам відповідає другий варіант - 0° і 47°пн.ш.
Відповідь: 0° і 47°пн.ш.

 

**

На якій широті Сонце буває о 12 годині в березні на півдні, а у червні - на півночі?
- 0* ш.
- 10* пн..ш.
- 23*30' пд..ш.
- 66*30' пд..ш.
Для розв'язання задачі потрібно звернутися до таблиць схилення сонця. З таблиці видно, що схилення сонця в березні коливається протягом місяця від - 07°44'' до +04°00'', це значить, що Сонце в зеніті буває в березні місяці на проміжку від 7°пд.ш. до 4° пн..ш. Далі сонце «рухається» на північ і в червні Сонце в зеніті знаходиться на проміжку від 22° пн.. ш. до 23°12'' пн.. ш. Отже, шукана широта знаходиться приблизно між екватором і північним тропіком. Методом виключення шукаємо широту, що входить в межі цього проміжку.
Для широти 23°30'' пд. ш. в ці місяці сонце завжди буде на півночі. Для широти 66°30'' тим паче.
Повністю цьому проміжку протягом цілих вказаних місяців відповідає широта 10° пн..ш.
Для широти 0°, тобто для Екватора, сонце буде знаходитися в березні на півдні лише до 21 березня виключно, потім 21.03 схилення вже дорівнюватиме +00°05'', тобто буде над екватором, а не на півдні.
Відповідь: 10°пн.ш.; ля широти 0° - лише до 21 березня виключно.

 

**

Встановіть полуденну висоту сонця над горизонтом у Полтаві 23 вересня.
Розв'язання
Пояснення до задачі. Для подібних задач застосовується формула, яку слід запам'ятати:
H=90°-?+(-) ?,
де ? (фі) - це географічна широта об'єкта, а ? (дельта)- схилення сонця. Для розрахунку за формулою потрібна географічна широта м. Полтава: ?(Полтава)=49°35'пн.ш. ;також треба запам'ятати, що 23 вересня та 21 березня - дні рівнодення, тобто сонце знаходиться в зеніті над екватором, там кут падіння сонячних променів дорівнює 90°.День і ніч за тривалістю в обох півкулях однакові. Схилення сонця в ці дні вважається 0°, хоча якщо Ви поглянете в таблицю «Схилення сонця», то побачите, що ? =+00°05'. 21 березня такі самі значення. Рекомендую запам'ятати просто 0°, це загальноприйнято. Отже, всі дані до задачі є:
Дано: h(висота сонця)=90°-49°35'+00°05'=89°60'-49°35'+00°05'=40°25'+00°05'
h-?= 40°30'.
? =49°35'пн.ш.
?=+00°05'Відповідь: h=40°30'.

 

**

Визначте висоту полуденного сонця у місті Одеса 22 грудня.
Розв'язання
Задача вирішується за тією ж формулою, що й задача 4. Тільки різниця полягає в тому, що 22 грудня, як і 22 червня - дні сонцестояння.
22 червня схилення сонця максимальне - +23°27'. В цей день Сонце знаходиться над Північним тропіком, тобто тропіком Рака, день найдовший, ніч найкоротша.
Взимку 22 грудня (за умовою задачі) схилення дорівнює -23°27', мінімальне. В цей день сонце знаходиться над тропіком Козерога, тобто південним. Ніч найдовша.
Слід запам'ятати: зазвичай на олімпіадах, конкурсах і т.д. схилення сонця цих днів (рівнодення та сонцестояня) не зазначають в умові, тобто це треба запам'ятати! Координати міст мають обов'язково зазначати в умові, окрім загальновідомих ( координати Лондона, озера Вікторія і т. д.)
Напевне треба знати координати Києва, Москви.
Щоб краще запам'ятати схилення сонця, то буквально значення схилення сонця - це широта, на якій сонце знаходиться в зеніті. Тобто вже на широті 24° пн.ш. сонце в зеніті знаходитися не може, а на нашій широті тим паче це неможливо. Сонце «гуляє» в межах від північного до південного тропіка, що виявляється в зміні тривалості дня і ночі та змін пір року.
Широта північного тропіка - 23°27'пн.ш. Широта південного тропіка - 23°27'пд.ш. Широта екватора -0°, тобто і схилення в дні рівнодення (задача 4) буде 0°.
По науковому:
Схилення сонця (?) - це кут між термінатором і земною віссю, який змінюється протягом року.
Термінатор - це світодільна лінія між днем і ніччю.
Широта міста Одеса =46°28'
Схилення Сонця =-23°27'
Висота =90°-46°28'-23°27'=89°60'-46°28'-23°27'=20°05'

 

**

У день літнього сонцестояння ополудні у пункті А вертикально поставлена жердина заввишки 2 м кидає від себе тінь на північ заввишки 1м 15 см. Визначте широту пункту А
Розв’язок.
2 метра
( a)
кут а
1 м 15 см( b)
1/ tga = а/в = 2/1,15 = 1, 7391
2/ кут а = arktg (tg a) = arktg (a/b)= arktg(2/1.15) = 60.1°
3/ h = 90- + 23.5°
= 90° - 60.1° 23.5° = 53.24°

 

**

Час сходу і заходу Сонця
Для визначення часу сходу і заходу Сонця треба знати горизонтальний кут між напрямом на північ і напрямом на точку, де зійшло(зайшло )Сонце.

 

Приклад.

Горизонтальний кут під час сходу Сонця був 105°. Визначте час сходу і заходу Сонця, довготу дня
Точці сходу на горизонтальному крузі кутомірного приладу (мал.6),як стороні горизонту, відповідає 90°,
точці заходу — 270 °.Значить, точка, в якій зійшло Сонце, перемістилася на 15 ° на південь від східного напряму. Відомо,що місцевий меридіан, напрям якого збігається з напрямом північ — південь на кутомірному крузі, поділяє горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця навпіл. Значить, Сонце зайде в точці 255 °,а кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнюватиме 150 ° (255 °—105 °).
Для визначення часу сходу і заходу Сонця й тривалості дня треба відповідні горизонтальні кути поділити на 15 град/год (кутова швидкість добового обертання Землі). Таким чином, час сходу Сонця —7 год (105 °:15 град./год),час заходу — 17 год (255 °:15град./год), тривалість дня —10 год (150 °:15 град./год).

 

**

У які дні горизонтальний кут між двома точками сходу і заходу дорівнює 180°?


Розв'язання: 270°— 90°= 180° (у дні весняного і осіннього рівнодення).

 

**

Визначити тривалість дня, якщо відомо, що горизонтальний кут між точками сходу і заходу дорівнює 249°.


Розв'язання: 249°: 15 = 16 год. 36 хв.

 

**

Горизонтальний кут під час сходу Сонця був 105°. Визначити час сходу, заходу Сонця і довготу дня.

 

Розв'язання. Сонце зайде в точці 255° (360° — 105°), а кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнюватиме 255°- 105°== 150°. Час сходу 105° /15° = 7 год. Час заходу 255° / 15°= 17 год. Тривалість дня 150°/ 15° = 10 год.**

 

**

Визначте максимальну висоту сонця над горизонтом опівдні на території України.

 

 

h = 90 - fi + delta,
где: fi - широта данного места, delta - склонение, угловое расстояние светила от небесного экватора

Найвищої висоти Сонце досягне, звісно, не на півночі, а у крайній південній точці. Беремо широту миса Сарич - 44 градуси - і підставляємо у формулу:
90 - 44 + 23,5 = 69,5 градусів.
Відповідь: 69,5 градусів.

 

**

Визначте географічні координати міста якщо сонце в ньому сходить на 10 год. 24 хв. пізніше ніж 180 градус довготи , а висота полярної зірки над горизонтом складає близько 50 градусів.

 

Висота Полярної зірки дорівнює широті — 50° пн. ш.
Тепер визначимо довготу через дані про час:
10 год 24 хв = 624 хв
1° - 4 хв
x — 624 хв
х = 624 : 4 = 156°
Оскільки сонце сходить пізніше, то місто знаходиться західніше 180 меридіана, значить, у Східній півкулі: 180° - 156° = 24° сх. д.
Відповідь: 50° пн. ш., 24° сх. д.

 

**


ЧАС

Типи задач, які існують + вказівки до них:

 

Задача 1. На меридіані 180° щойно розпочався новий день — 5 жовтня. Визначте місцевий час міст Полтава (34°33΄ сх. д.) і Ріо-де-жанейро (43°20΄ зх. д.).

Задача 2. Визначте місцевий час у Лубнах (33°00΄ сх. д.) і в Карлівці (35°08΄ сх. д.), якщо у Полтаві 12 год 13 хв.

 

Послідовність виконання дій має бути такою:

а) знайти різницю географічної довготи двох пунктів;

б) перевести цю різницю в часову міру за допомогою наведеного вище співвідношення;

в) додати знайдену різницю до відомого часу, якщо пункт, час якого визначається, розташований на схід від заданого пункту, відняти знайдену різницю, якщо цей пункт розташований на захід від пункту з відомим часом.

 

Задача 3.

а. Визначити, у яких годинних поясах знаходяться

такі міста:

1) Каїр; 2) Ігарка; 3) Канберра; 4) Лос-Анджелес; 5) Нью-Йорк.

Б. Який поясний час у цих містах, якщо в Полтаві 22 год?

 

Методичні вказівки. Для виконання завдання слід скористатися картою годинних поясів у географічному

атласі. Слід пам’ятати, що нумерація годинних поясів ведеться від 0 до 23 номера (всього 24) у напрямку із заходу на схід, починаючи від нульового меридіана. Нумерація годинних поясів є наскрізною для Східної і Західної півкуль (на відміну від географічної довготи).

 

Задача 4. У Полтаві 6 жовтня поясний час 1 год 32 хв. Визначте поясний час Парижа (2°20΄) і Владивостока (131°55 сх. д.΄) та Мадрида (3°46΄ ) і Мехіко (99° зх. д).

 

Методичні вказівки. Послідовність виконання дій має бути такою:

а) визначити номери годинних поясів двох пунктів;

б) знайти різницю між цими номерами у вказаних містах;

в) додати знайдену різницю, якщо пункт, час якого потрібно визначити, знаходиться на схід від заданого

пункту, чи відняти знайдену різницю, якщо цей пункт знаходиться на захід від пункту з відомим часом.

Якщо пункти знаходяться в різних півкулях (східній та західній), слід врахувати лінію зміни дат.

 

Задача 5. Треба перевести місцевий час у поясний за умови, коли за місцевим часом у кожному із зазначених нижче міст 14 год 25 хв:

1) Каїр (31,2° сх. д.); 2) Канберра (149,1° сх. д.); 3) Лос-Анджелес (118° зх. д.); 4) Полтава (34°33΄ сх. д.).

 

Методичні вказівки. Виконувати завдання слід у такій послідовності дій:

а) знайти номер годинного поясу, у якому лежить пункт;

б) перевести географічну довготу пункту в часову міру, скориставшись відомим співвідношенням: 15° —

1 год, 1° — 4 хв, 0,1° — 24 с, 1΄ — 4 с;

в) підставити знайдені раніше значення в рівняння

Тn= m + N – λ,де Тn— поясний час, m — місцевий час, N — номер годинного поясу в часовій мірі, λ — географічна довгота, виражена в часовій мірі. Для Західної півкулі слід врахувати відмінності у відліку географічної довготи і годинних поясів, тому рівняння матиме такий вигляд: Тn = m + (24 – N) – λ.

 

Задача 6. Визначте різницю в часі між Кременчуком (33°25΄ сх. д.) та Москвою (37°35΄ сх. д.) 12.05.2012 р. з урахуванням декретного часу.

 

Методичні рекомендації. У Росії діє декретний час: у кожному годинному поясі час переведено на

одну годину вперед та скасовано перехід на зимовий час.

 

**

Приклади задач:

 

**

Скориставшись картою України, визначити місцевий час у Львові, якщо в Дніпропетровську за місцевим часом у цей момент 16 год 24 хв.

http://vkontakte.ru/photo-18908981_246744715
у Львові 24' сх.д., а у Дніпропетровську 35'.
Різниця 11 градусів.
1 гр.= 4 хвилини
Тобто за місцевим часом різниця 44 хвилини.
Оскільки Львів ближче до нульового меридіана, то й часу там менше,ніж у Дніпропетровську.
Тобто віднімаємо 44хв від часу у Дн.:
16 год 24 хв - 44 хв. = 15 год 40 хв

 

**

Визначте, яким буде місцевий час у Києві 20 червня у момент, коли у Лондоні полудень, а всесвітній час на Гринвіцькому меридіані у цей же момент – 11-а година.

 

13:02

 

**

Москва знаходиться на 38 гр. сх.д. Поясний час цієї території 10.20. Владивосток знах. на 132 гр. сх.д. Визначте поясний час у м. Владивосток!

 

16:36

**

 

На скільки і куди треба перевести стрілки годинника, щоб вилетівши з Києва о 7-й годині ранку і приземлившись у Владивостоці (ІХ пояс) через 10 годин, годинник показував місцевий час? Який він буде?

Різниця у часі між двома географічними пунктами дорівнює різниці їх довгот, а отже і номерів часових поясів. Вона становитиме 7 годин (ІХ-ІІ). Визначимо час у Владивостоці в момент вильоту літака з Києва: 7год+7год =14 годин. Отже, в момент вильоту літака з Києва стрілку годинника потрібно перевести на 7 годин вперед. Через 10 годин польоту літака у Владивостоці буде 24 година (14год +10год), а в Києві – відповідно 17 година (7 год +10 год).

**

 

Світанок (поява сонячного диску над горизонтом) в Одесі (46°30' ° пн.ш.; 30°36' сх.д) настає 6 год 40 хв. Вирахуйте початок світанку в містах:
Ужгород (48° 34' пн.ш.; 22° 18' сх.д.);
Київ (50° 30' пн.ш.; 30° 30' сх.д );
Харків(50° 00' пн.ш; 36° 15' сх.д);
Луганськ (48° 32' пн.ш; 39° 31' сх.д).

За 24 години Земля робить повний оберт навколо своєї ос. За 1 год кут повороту становитиме 15º (360°: 24 год ). Звідси встановлюємо, що на 1° планета обертається за 4 хв (60 хв:15°). На 1' Земля обертається за 4 с:
( 4*60с: 60'' = 240 с: 60 мін = 4с)
Різниця довгот між Одесою та Ужгородом: 30°36' - 22° 18' = 8° 18'
Різниця в часі: 8° *4 хв +18'*4с = 32 хв +72 с = 33хв 12с
Час світанку в Ужгороді : 6 год 40 хв. + 33хв 12с = 7 год 13 хв 12 с

**

 

Визначте час сходу, заходу сонця та тривалість дня, якщо горизонтальний кут сходу сонця становив 120°.

Кутова швидкість осьового обертання Землі дорівнює 15° за годину, така ж швидкість видимого руху сонця на небосхилі.
Горизонтальний кут (тобто, азимут) сходу сонця дорівнює 120°. Азимут – це кут між напрямом на північ (там сонце перебуває під горизонтом у полуніч) та напрямом на світило.
Відтак, сонце від полуночі пройшло під горизонтом 120°; тобто, цей шлях воно подолало за 8 годин (120°:15°).
Точка заходу лежить симетрично щодо точки сходу, тобто, горизонтальний кут заходу сонця становить 240° (360° – 120°). У часі це буде: 240° : 15° = 16 годин.
Залишається вирахувати тривалість дня: 16 год. – 8 год. = 8 год.
Або ж можна розмірковувати так: якщо від полуночі до сходу сонця пройшло 8 годин, то й від заходу до полуночі також буде 8 годин. Тобто, сонце зайшло за горизонт о 16 годині (24 год. – 8 год.).
Відповідь: сонце зійшло о 8 годині ранку, зайшло щ 16 годині, день тривав 8 годин.

**

 

Разница во времени между крайними западной и восточной точками Украины составляет 1час 12минут. Докажите математически, какое расстояние по градусной сетке между этими точками.
Западная точка – ст. Чоп – 22о08` в.д.
Восточная точка – Красная Звезда – 40о13` в.д.
Решение: І. В. 1) 40о13` - 22о08` = 18о05`
ІІ. В. 2) 1ч 12мин во времени
3) В градусной мере
1ч 12мин = 15о + (12мин. : 4мин.) = 15о + 3о =18о
1ч = 15о, 4мин. = 1о

 

**

Определите местное время во Львове (координаты 50ос. ш. 24 в.д.), если в этот момент в Донецке (48о с. ш. 38о в.д.) местное время 0 часов 40 минут.
Решение: 1) 38о – 24о = 14о
2) 1о = 4 мин.
3) 4 мин. х 14 = 56 мин.
4) 0 часов 40 мин. – 56 мин. = 23 часа 44 мин. предыдущего дня.
6. 34. Киевское местное время – 12 часов. В пункте А – 16 часов 30 минут местного времени, в пункте Б – 5 часов поясного времени. Определите географическую долготу пунктов.

Решение: 1) Киев – 31о в.д. – 12 часов.
2) 16 часов 30 минут – 12 часов = 4 часа 30 минут.
3) т.А (15o х 4) + (30 : 4) = 60о + 7,5о = 67,5о в.д.
4) т.Б - 5 часов поясного времени.
7,5о + (15 х 5) = 7,5о + 75о = 82,5о

1) ІІ ч.п. – 12 часов – 31о в.д.
2) А – 16час.30мин. = 67,5о
3) 31о + 67,5о = 98,5о в.д.
4) Киев – 31о в.д. = ІІ ч.п. точка Б – 5 часов поясного времени
5) 15о х 5 = 75о
6) 67,5о + 7,5о = 75о в.д. 98,5о + 7,5о = 106о,0 в.д.
Ответ: Киев – 31о в.д.; т.А – 98,5о в.д.; т.Б – 106о в.д.

 

**

В каком городе и на сколько минут Солнце восходит раньше – в Харькове (50о с.ш. 36о в.д.) или во Львове (50о с.ш. 24о в.д.).
Решение: 36о – 24о = 12о
1о = 4 мин.
4 мин х 12о = 48 мин.
Земля вращается с запада на восток.
Солнце восходит раньше в Харькове на 48 минут.

 

**

В каком городе и на сколько минут Солнце заходит позднее – в Киеве (50о с.ш. 30,5о в.д.) или во Львове (50о с.ш. 24о в.д.).


Решение: 30,5о – 24о = 6,5о
1о = 4 мин.
4 мин. х 6,5о = 26,0 мин.
Земля вращается с запада на восток.
Позднее Солнце заходит на 26 минут во Львове.

**

В каком городе и на сколько минут Солнйе заходит позднее – в Киеве (50о с.ш. 30,5о в.д.) или в Харькове (50о с.ш. 36о в.д.).


Решение: 36о – 30,5о = 5,5о
4 мин. х 5,5о = 22,0 мин.
Земля вращается с запада на восток.
Солнце заходит позднее в Киеве на 22 минуты.

 

**

Определите местное время по долготе 130о в.д., если на меридиане 40о в.д. сейчас 6 часов 30 минут поясного времени.

Решение: 1) 130о – 40о в.д. = 90о
40о в.д. – 6 час. 30мин.
2) 90о : 15о = 6 час. (разница во времени)
40о – 7,5о = 32о,5` : 15о = ІІІ час поясного времени.
В ІІІ ч.п. – серед. меридиан
І ч.п. – 15о в.д. (центр меридиана)
ІІ ч.п. – 30о в.д. (центр. меридиан)
ІІІ ч.п. – 45о в.д. (центр.меридиан)
3) 40о в.д. – 6 час. 30 мин. – это время местное 45о в.д.
45о – 40о = 5о 1о = 4 мин.
4 мин. х 5 = 20 мин.
Местное время на 40 меридиане 6 час. 30 мин. – 20 мин. = 6 часов 10 минут.
130о – 40о = 90о
90о : 15о = 6 часов (разница во времени)
На 130о в.д. время местное будет 6 часов 10 минут + 6 часов = 12 часов 10 минут.
Ответ: когда местное время на 40о в.д. = 6 часов 10 минут, то в этот момент на меридиане 130о в.д. местное время – 12 часов 10 минут.

 

**

На скільки пізніше настане світанок (поява верхньої частини сонячного диску) у м.Чоп Закарпатської області (22º 08' сх.д.) порівняно із світанком у с. Червона Зірка Луганської області (40º 13' сх..д.)?

Різниця в часі між двома географічними пунктами дорівнює різниці їх довгот. Визначимо цю різницю: 40º 13º - 22º 08'= 18º 05' ≈ 18,1º. Щоб перетворити градусну міру в годинну складемо пропорцію:
15º - 1 год
18,1º - х год
х = 18,1º * 1 год : 15º= 1,21 год = 1год 12 хв 36 с
Відповідь: у м.Чоп Закарпатської області світанок настане на 1год 12 хв 36 с пізніше, ніж у с. Червона Зірка Луганської області.

 

**

На 180-градусном меридиане местное время 24 часа. Который час местного времени на нулевом меридиане; на 45° з.д.; на 90° з.д.?
Решение:
1. Находим разницу долгот, учитывая движение Земли с запада на восток:
а) 180°-0°= 180°;
б) 180°+ 45° з.д. =225°з.д.;
в) 180°+ 90° з.д. =270°з.д..
2. Через угловую скорость Земли, т.е. 15° в час, находим разницу во времени:
а) на 0° долготы 180° : 15°/час = 12 часов;
б) на 45°з.д. 225° : 157час = 15 часов;
в) на 90°з.д. 270° : 15°/час = 18 часов.
3. Известно, что на 180° местное время - 24 часа и, учитывая направление движения Земли (с запада на восток), находим местное время на:
а) 0° долготы=>24 часа - 12 часов = 12 часов(полдень);
б) 45° з.д. =>24 часа -15 часов = 9 часов утра;
в) 90° з.д. =>24 часа - 18 часов = 6 часов утра.
Ответ:

Местное время на 0° долготы - 12 часов (полдень); на 45° з.д. - 9 часов утра; на 90° з.д. - 6 часов утра.

 

**

Какая разница в местном времени между крайними точками Украины (восточной и западной)?
Ответ:
Разница во времени между крайними (западной и восточной) точками Украины будет 1 час 12 минут и 20 секунд.

 

**

В каком городе - Запорожье или Луганске Солнце восходит раньше и на сколько?
Ответ:
Так как Луганск находится восточнее Запорожья, то Солнце всходит раньше в Луганске на 16 минут 48 секунд.

 

**

На каком меридиане расположена точка, если Солнце в ней восходит позже на 48'чем в Харькове?
Решение:
Долгота Харькова - 36°в.д
Солнце всходит в точке позже, чем в Харькове, значит она расположена западнее Харькова на 12° (48': 4'=12') 36°в.д.-12° = 24°в.д.
Ответ:
Точка расположена на 24° в.д.

 

**

Визначте місцевий час у Львові (50˚ пн. ш. і 24˚ сх.. д.), якщо в цей момент у Донецьку (48˚ пн. ш. і 38˚ сх..д.) місцевий час складає 0 годин 40 хвилин.
Розв'язання:
Широта не впливає. Дивимося на меридіани. Різниця складає 38-24=14 градусів. Пам'ятаємо, що кожен градус =4 хвилинам. 14*4=56 хвилин. Донецьк східніше Львова, тому час там "більший". 0 год 40 хвилин - 56 звилин = ... це і буде час у Львові.

 

**

Розташуйте назви столиць країн у порядку збїльшення місцевого часу.
А)Банжул (13пн.ш.,16зх.д.)Б) Джакарта (6пд.ш., 107сх.д.) В)Сува (18пд.ш., 179 сх.д) Г) Хартум (15пн.ш., 33сх.д)

 

Місцевий час - це час на меридіані. Відкидаємо дані про широту, беремо тільки довготи. Найбільший час буде у найсхіднішій точці.
Тому порядок такий: Банжул, Хартум, Джакарта, Сува.

 

**

Обчисліть географічну довготу населеного пункту, якщо його місцевий час випереджає місцевий час Лондона на 1 годину.

Місцевий час - час на меридиані. На планеті 24 годинні пояси. Тобто кожний пояс - це 15 градусів. А один градус = 4 хвилинам.
А у нас якраз різниця у годину, тобто різниця у 15 градусів. Так як у даному пункті "більше" час, то він на сході від Лондона, отже населений пункт на 15 градусі східної довготи, бо Лондон на 0 градусі.
Відповідь: 15 градусів сх. д.

 

 

**

Обчисліть географічну довготу населеного пункту, якщо його місце-
вий час випереджає місцевий час Лондона на 1 годину.

 

1 година - це 15 градусів. Лондон знаходиться на 0 градусі. Час випереджає, тому пункт східніе. Отже, його довгота - 15 градусів східної довготи.

 

**

Який місцевий час у точці з координатами 49° пн. ш., 29° сх. д.,
якщо на 48° пд. ш., 29° сх. д. зараз 12 год. 04 хв.?


12 год. 04 хв.

 

**

Визначте дату і місцевий час у Миколаєві, якщо у Львові буде 2 грудня 23 год 45 хв (Львів - 24 градуси східної довготи, Миколаїв - 32 градуси східної довготи).

Місцевий час – час на меридіані.
Миколаїв розташований східніше за Львів, тому час там «більше». Обчислимо різницю в часі і додамо її до львівського .
Для знаходження різниця в часі треба знайти різницю в довготі цих міст. 32 градуси – 24 градуси = 8 градусів.
Ми знаємо, що 1 год пояс = 15 градусів = 60 хв. Тоді 1 градус = 4 хв. А у нас 8 градусів *4 хв = 32 хв.
Тому 2 грудня 23 год 45 хв + 32 хв = 3 грудня 00 годин 17 хв.

 

**

На скільки годин треба перевести стрілки годинника,що показує місцевий час,у разі переїзду з Києва то Тбілісі?

 

Визначаємо довготу Києва, довготу Тбілісі. Знаходимо різницю в градусах. Домножаємо на 4, отримуємо різницю в часі. Переводимо вперед, бо їдемо на схід.

 

**

Обчисліть, на скільки годин раніше жителі Хабаровська (135° сх. д) зустрінуть Новий рік, ніж кияни.

 

Вирішуємо без урахування літнього часу.

Київ – приблизно 30° сх. д. Хабаровськ – за умовою 135° сх. Д

Різниця=135°-30°=105°

Годинний пояс=15°

Різниця в годинах=105°/15°=7 год

Отже, жителі Хабаровська зустрінуть Новий рік на 7 годин раніше, ніж кияни.

 

**

Космічний корабель стартував з космодрому Байконур (Казахстан) о 6 год 00 хв за Київським часом 10 листопада і рівно за добу приземлився на космодромі на мисі Канаверал (США, п-ів Флорида, 80°зх.д.). Назвіть час і дату приземлення за часом східного узбережжя США.

Відповідь: 10 листопада о 23 год. 00 хв. (з урахуванням декретного часу).

 

**

Определить, на сколько и в каком направлении повернется Земля за 1 час 4 минуты.
Решение: 360о : 24час = 15о
1час = 15о
4 мин. = 1о
Земля вращается с запада на восток.
1час 4 мин соответствует 16о (15о + 1о)
Значит, Земля повернется в восточном направлении на 16о.

 

**Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 545; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты