Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАйсысы экономикалық теорияның пәні болып табылады?
Читайте также:
  1. Lt;question>Қай тұжырым дұрыс болып саналады?
  2. А) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
  3. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары
  4. Анатомия» пәнінен тест сұрақтары
  5. Аржылар – экономикалық реттеу теорияларында
  6. Арнайы психология» пәнінен тест сұрақтары
  7. Арнайы экономикалық аймақтардың қаржыларын ұйымдастыру
  8. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  9. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест

A) Адамдардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатымен шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану.

B) Еңбек қатынастарын реттеу.

C) Бизнесті жоспарлау.

D) Сүт өндірудегі нарықтағы сұраныс пен ұсыныс.

E) Нарықтағы бәсекелестік механизмі.

 

Экономикалық теория мектептерінің қайсысы тарихта алғашқы болды?

А) Меркантелистік

В) Марксизм

С) Кейнсиандық

D) Физиократтық

Е) Классикалық политэкономия

13. Егер экономика біртұтас жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау:

А) Макроэкономикалық

В) Микроэкономикалық

С) Позитивтік

D) Нормативтік

Е) Талдау

Экономикалық мектептердің қайсысы алғаш рет өзінің талдау пәні ретінде сала айналысын емес, өндіріс процесін зерттеді?

А) Физиократизм

В) Меркантелизм

С) Классикалық политэкономия

D) Маржинализм

Е) Марксизм

Физиократтар ілімінің басты мазмұны неде?

А) Ұлттық байлық - бұл ауыл шаруашылық тауарларда

В) Байлық көзі –шаруалардың еңбегінде

С) Шаруалардың салымдардан босатылуы

D) Сауда- тек жасалға игіліктердің айырбасы

Е) Байлық көзі - айырбаста

16. Позитивтік экономика зерттейді:

А) Нақты деректерді

В) Не болуы керек

С) Экономикалық дамудың дұрыс тенденциясы

D) Экономикалық дамудың теріс тенденциясы

Е) Ой- пікірлерді

Маржинализм теориясының классиктері болып кім табылады?

А) К. Менгер, Ф. Визер

В) Ф. Кенэ, А. Тюрго.

С) К. Маркс.

D) А.Смит, Д. Рикардо.

Е) Т. Ман

Еңбек - байлық атасы, жер-оның анасы» сөздерінің авторы кім?

А) Петти

В) Кенэ

С) Смит.

D) Рикардо.

Е) Маркс.

Маржинализм фрацуз тілінен аударғанда қандай мағына береді?

А) Шекті

В) Ақша

С) Байлық

D) Меншік

E) Тауар

Индукция дегеніміз не?

А) Жекелік негізінде жалпы жағдайға шығару

В) Экономикалық пайда болуға тарихи көзқарас

С) Жалпы жағдай негізінде жекелік дәйектеуі

D) Тәжірибенің ғылыми негізділігі

Е) Экономикалық- математикалық модельдерді әзірлеу

Дедукция дегеніміз не?

А) Жалпы жағдай негізінде жекелік дәйектеуі

В) Жекелік негізінде жалпы жағдайға шығару

С) Экономикалық пайда болуға тарихи көзқарас

D) Тәжірибенің ғылыми негізділігі

Е) Экономикалық- математикалық модельдерді әзірлеуСинтез әдісі немен сипатталады?

А) Олардың өзара іс- қимылын зерттеумен кейбір элементтердің бір органикалық тұтастыққа бірігуімен

В) Жекелік негізінде жалпы жағдайға шығару

С) Экономикалық пайда болуға тарихи көзқарас

D) Тәжірибенің ғылыми негізділігі

Е) Экономикалық- математикалық модельдерді әзірлеу

23. «Саяси экономия» терминін өз еңбегінің тақырыбына бірінші қолданған:

A) А. Монкретьен

B) А.Смит

C) Аристотель

D) Карл Маркс

E)Альфред Маршалл

Ндіріс факторлары деп не жатады?

А) Жер, капитал, еңбек, кәсіпкерлік қабілеттілік

В) Жер және табиғи ресурстар

С) Өндіріс құрал- жабдықтары

D) Жұмыс күші

E) Технологиялық жүйе элементтері


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты