Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаИжевская государственная сельскохозяйственная академия 1 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю.

Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі:

A *№11

B №1

C №5

D №9

E №10

Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального

подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використає:

A *0,1% розчин гістаміну

B 25% розчин магнію сульфата

C 5 ОД пітуітрину

D 75 ОД інсуліну

E 10 % розчин хлориду натрію

Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для

дослідження?

A * Променеву артерію

B Аорту

C Сонну артерію

D Скроневу артерію

E Стегнову артерію

Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному

відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для

третьої стадії гарячки?

A * Пітливість

B Підвищений тиск

C Рідкий пульс

D Наростання температури

E Блідість шкіри обличчя

Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який

протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

A * 5 % борну кислоту

B Перманганат калію

C Оксид водню

D Карбофос

E Гідрокарбонат натрію

Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

A * Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору

B Відсутність блювання

C Артеріальна гіпертензія

D Блювання "кавовою гущею"

E Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

Хворому 18 р., призначено проведення проби Манту внутрішньошкірно. На яку глибину

медсестра введе голку в товщу шкіри під час виконання цієї маніпуляції?

A * До зникнення просвіту зрізу голки

B На 1/3 довжини голки

C На 4-5 мм

D На 3-4 мм

E На 5-6 мм

У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів

боротьби з гіпертермією:

A * Парентеральне введення розчину анальгіну

B Обтирання тіла водою з оцтом

C Вологе обкутування всього тіла хворого

D Застосування міхура з льодом

E Застосування клізм з холодною водою

Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування

п'явок:

A * Артеріальна гіпертензія

B Кровоточивість судин

C Ураження шкіри в місці прикладання п'явок

D Алергічні захворюванняE Анемія

Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення

сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?

A * 3 % р-н перекису водню

B 70 % р-н етилового спирту

C 5 % р-н перманганату калію

D 2 % р-н натрію гідрокарбонату

E 0,9 % р-н натрію хлориду

До фізичних методів дезінфекції не належить:

A * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну

B Використання пиловсмоктувача

C Використання високої температури

D Пастеризація

E Використання УФ-променів

Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує

систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик

виникнення пролежнів у даному випадку?

A * Немає ризику

B Мінімальний

C Помірний

D Високий

E Особливо високий

За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка

людська потреба належить до цього рівня?

A * Родина

B Одяг

C Самовираження

D Їжа

E Повітря

Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки.

Орієнтиром для накладання стрічки буде:

A * Нижній край лопаткиB І поперековий хребець

C Реберна дуга

D Верхній край лопатки

E Ості клубової кістки

Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар.

Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?

A * Не проводити санітарну обробку

B Душ

C Ванну

D Обтирання шкіри

E Використати будь-який метод

Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними

пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених

заходів є його елементом?

A * Дотримання тиші

B Провітрювання палат

C Вимірювання t тіла

D Дієтичне харчування

E Прибирання приміщень

Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із

зазначених продуктів не рекомендовано включати до харчового раціону?

A * Бобові

B Висівковий хліб

C Пісне м'ясо

D Річкова риба

E Копчена ковбаса

Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи,

гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає:

A * 10 % розчин хлориду натрію

B Відвар ромашки

C 0,9 % розчин хлориду натрію

D Холодну воду

E Соняшникову олію

Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з

приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла

становить 3 - 4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

A * Гектична

B Неправильна

C Ремітуюча

D Хвилеподібна

E Інтермітуюча

Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для

підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму:

A * Сифонну

B ОчиснуC Гіпертонічну

D Олійну

E Емульсійну

Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір

необхідної інформації про пацієнта?

A * І етапі

B ІІ етапі

C ІІІ етапі

D ІV етапі

E V етапі

Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета

першого етапу медсестринського процесу?

A * Оцінити загальний стан пацієнта

B Спланувати обсяг сестринських втручань

C Реалізувати сплановані втручання

D Навчити пацієнта самодогляду

E Оцінити ефективність догляду

В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична

сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта.

Який це етап медсестринського процесу?

A * І етап

B ІІ етап

C ІІІ етап

D ІV етап

E V етап

Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:

A * 5 рівнів

B 4 рівнів

C 3 рівні

D 2 рівні

E 1 рівень

Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу -

це:

A *Медсестринська діагностика

B Оцінювання загального стану пацієнта

C Планування обсягу медсестринських втручань

D Реалізація спланованих втручань

E Оцінювання ефективності догляду

Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб.

Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну

проблему пацієнта?

A * Виникнення пролежнів

B Поява болю у шлунку

C Легенева кровотеча

D Поява сухого кашлю

E Порушення сну

Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До

якого етапу повинна приступити медична сестра?

A * ІІІ етапу

B ІІ етапу

C І етапу

D ІV етапу

E V етапу

Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету

медсестринських втручань. Вона може бути:

A * Короткострокова

B Пріоритетна

C Потенційна

D Наявна

E Проміжна

Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити

на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:

A * Незалежні

B Залежні

C Наявні

D Взаємозалежні

E Пріоритетні

Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке

втручання вона здійснює?

A * Залежне

B Незалежне

C Наявне

D Взаємозалежне

E Пріоритетне

Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні

медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:

A * Зміна натільної білизни

B Виконання підшкірної ін’єкції

C Введення антибіотиків

D Проведення очисної клізми

E Підготовка пацієнта до операції

При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета

втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?

A * Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду

B Провести опитування пацієнта

C Виявити проблеми пацієнта

D Здійснити план догляду

E Задовольнити потреби пацієнта

Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового

використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти

після їх використання?

A * 60 хв.

B 30 хв.

C 45 хв.

D 20 хв.

E 15 хв.

Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного

інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

A * Фенолфталеїнової проби

B Азопирамової проби

C Амідопиринової проби

D Бензидинової проби

E Проби з суданом-3

Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України

регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному

закладі?

A * 120

B 408

C 450

D 223

E 38

Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з

приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс. Пульс регулярний,

його частота складає 98 пошт./хв. Як охарактеризувати такий пульс?

A * Тахікардія

B Брадикардія

C Аритмія

D Напружений

E Повний

За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку

максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово?

A * 10 мл

B 5 мл

C 2 мл

D 15 мл

E 20 мл

Пацієнту К., 32 років, що лікується в урологічному відділенні призначено зібрати сечу на

загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу на дане дослідження?

A * Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці після сну

B Протягом доби

C За 3 години

D За 10 годин

E Середню порцію сечі

Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра

повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника

необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести

пацієнту?

A * 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину

B 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину

C 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину

D 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину

E 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину

З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена

очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?

A * На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота

B На правому боці, ноги зігнути у колінах

C На спині

D На животі

E Напівлежачи

Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення

хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує

пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:

A * 10-15 хв.

B 1-2 хв.

C 20-30 хв.

D 2 - 4 год.

E 8-10 год.

Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому дієту № 7.

При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти №7. Назвіть мету цієї

дієти.

A * Щадіння функції нирок, зменшення набряків

B Відновлення функції печінки

C Щадіння нервової системи

D Нормалізація функції кишківника

E Нормалізація білкового обміну

У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна

дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?

A *Носити марлеву пов’язку

B Одягти гумові рукавички

C Носити захисні окуляри

D Одягти фартух

E Користуватися протичумним костюмом

У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з

шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової гущі").

Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати

пацієнта у відділення стаціонару?

A *На каталці

B Самостійно в супроводі медичної сестри

C Самостійно без супроводу

D На кріслі-каталці

E На ношах двома санітарами

У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову

оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати

пацієнта медична сестра?

A *Приймати після їжі

B Приймати натще

C Приймати у проміжках між їжею

D Приймати під час їжі

E Приймати за 30 хвилин перед сном

Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія знаходиться на лікування в

стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом’язово антибіотик. Що повинна зробити медична

сестра перед введенням антибіотика?

A *Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків

B Попередити пацієнта, що після ін’єкції він повинен поїсти

C Розвести антибіотик дистильованою водою

D Підігріти розчин на водяній бані до 37-38 °С

E Розвести антибіотик 2 % розчином новокаїну

Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом’язово

ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль,

ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A *Інфільтрат

B Некроз тканини

C Алергічна реакція

D Олійна емболія

E Ушкодження нервового стовбура

Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4 % розчин еуфіліну.

Після ін’єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при

пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

A *Флебіт

B Повітряна емболія

C Медикаментозна емболія

D Пірогенна реакція

E Інфільтрат

Пацієнт К., 60 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні.

Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку

результату.

A *Поліурія

B Анурія

C Олігоурія

D Ніктурія

E Ішурія

У пацієнта Т., 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв’язку з аденомою

передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці,

відсутність сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть першочергову проблему

пацієнта.

A *Гостра затримка сечі

B Странгурія

C Олігурія

D Поліурія

E Дізурія

Пацієнту Н., 56 років, призначено катетеризацію сечового міхура м'яким катетером.

Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:

A *Занесення інфекції у сечовиводні шляхи

B Гематурія

C Розрив уретри

D Обтурація сечовиводного каналу

E Поява алергійної реакції

Медична сестра урологічного відділення після закінчення катетеризації сечового міхура

продезінфікувала гумові катетери і готує їх до стерилізації. Назвіть метод стерилізації

гумових катетерів багаторазового використання.

A *Паровий метод

B Кип’ятіння

C Замочування у 3 % розчині перекису водню

D Повітряний метод

E Іонізуюче опромінення

Пацієнтка Р., 52 років, лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної

астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже

тривалий. Як називається таке порушення дихання?

A *Експіраторна задишка

B Інспіраторна задишка

C Змішана задишка

D Стридорозне дихання

E Дихання Біота

У пацієнта М., 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної

пневмонії. Протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 до 37 °С, виникла

різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження артеріального тиску. Як

медична сестра повинна оцінити таке зниження температури?

A *Критичне

B Літичне

C Зворотне

D Хвилеподібне

E Переміжне

Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному

відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним

збільшенням і зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями

тривалістю 40 -50 сек. Як називається такий тип дихання?

A *Чейна-Стокса

B Куссмауля

C Біота

D Стридорозне

E Експіраторне

Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс

кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити

медична сестра?

A *Частоту, ритм, напруження, наповнення

B Висоту, швидкість, ритм

C Пульсові коливання, наповнення

D Частоту, висоту, напруження

E Напруження, швидкість, пульсові коливання

Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з

приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною?

A *Стискаючий біль за грудиною

B Виникнення пролежнів

C Порушення сну

D Порушення добового діурезу

E Відсутність апетиту

Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар

призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра може контролювати

ефективність дії призначеного препарату?

A *Визначити добовий діурез

B Визначити нічний діурез

C Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години

D Визначити кількість рідини, введеної за добу

E Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом

Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження

пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта:

метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?

A *Фізіологічні

B Психологічні

C Соціальні

D Потенційні

E Вторинні

Пацієнту В., 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на закрепи,

лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту мету

застосовування клізми:

A *Випорожнення кишок під час атонічних закрепів

B Введення лікарських речовин

C Компенсація великої втрати рідини

D Запальні і виразкові процеси товстої кишки

E Підозра на кишкову непрохідність

Пацієнту С., 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено ультразвукове

дослідження органів черевної порожнини. Як медичній сестрі підготувати пацієнта до

обстеження:

A *На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму

B Увечорі та вранці зробити очисну клізму

C Напередодні випити 50 г рицинової олії

D За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливістьдо препаратів

E Протягом трьох днів дотримуватися безгемоглобінової дієти

Медична сестра, навчаює пацієнта М., 42 років, самостійно робити ін’єкції інсуліну.

Профілактика якого ускладнення інсулінотерапії передбачає зміну місця ін’єкцій?

A *Ліподистрофії

B Інфікування м'яких тканин

C Алергійної реакції

D Медикаментозної емболії

E Некрозу тканин

Медична сестра під час дезінфекції шприців та голок 3 % розчином хлораміну випадково

направила струмінь розчину собі в обличчя. Декілька крапель вмісту шприца потрапило в

очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

A *Промити очі струменем води, закрапати 30 % розчин альбуциду

B Промити очі кип’яченою водою

C Промити очі 3 % розчином пероксиду водню

D Накласти на очну щілину асептичну пов’язку

E Заспокоїти медичну сестру, забезпечити доступ свіжого повітря

У пацієнта, 55 років, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив дієту № 10.

Які рекомендації щодо дієти може дати йому медсестра?

A *Зменшити кількість вживання солі і рідини

B Не вживати смаженого

C Їжу перед вживанням подрібнювати

D Зменшити кількість вживання їжі

E Зменшити калорійність іжі

Під час проведення внутрішньовенної ін’єкції у пацієнта К. Медична сестра проколола

обидві стінки вени, і кров потрапила у підшкірну жирову клітковину в місті венепункції. Як

називається таке ускладнення?

A *Гематома

B Інфільтрат

C Емболія

D Абсцес

E Алергічна реакція

Пацієнт О., 35 років, потрапив у гастроентерологічне відділення. Лікар призначив йому

фракційне зондування шлунку з використанням парентерального подразника (гістаміну).

Назвіть дії медсестри для профілактики алергійної реакції на гістамін.

A * Ввести підшкірно 1 % розчин димедролу – 1 мл

B Ввести підшкірно 0,025 % розчин пентагастрину – 1 мл

C Відсмоктати IV, V, VІ порції шлункового вмісту

D Відсмоктати IV, V, VІ, VІІ порції шлункового вмісту

E Ввести підшкірно 0,1 % розчин гістаміну

Пацієнтці М., 45 років, з захворюванням жовчного міхура, лікар призначив п‘ятифазне


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.112 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты