Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаИнформатика» пәнінен 2-рейтинг тапсырмалары
Читайте также:
  1. Анатомия» пәнінен тест сұрақтары
  2. Арнайы психология» пәнінен тест сұрақтары
  3. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  4. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  5. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  6. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  7. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  8. Вирусология пәні бойынша тест сұрақтары мен тапсырмалары 5В 120100-Ветеринарлық медицина
  9. Тапсырмалары.

На величину выручки от реализации продукции, работ, услуг влияют следующие факторы, непосредственно зависящие от деятельности предприятия:

-в сфере производства: объем производства, его структура, ассортимент выпускаемой продукции, ее качество и конкурентоспособность, ритмичность производства;

-в сфере обращения: уровень применяемых цен, ритмичность отгрузки, своевременное оформление платежных документов, соблюдение договорных условий, применяемые формы расчетов.К числу факторов, не зависящих от деятельности предприятия, можно отнести нарушения договорных условий поставки предприятию материально-технических ресурсов, перебои в работе транспорта, несвоевременная оплата продукции вследствие неплатежеспособности покупателя.

 

Оқу жылы

Тарих факультеті

Тарих, география, туризм мамандық студенттеріне

Информатика» пәнінен 2-рейтинг тапсырмалары

1. Кесте ұяшығының ұяшығынан екіншісіне өтудің дұрыс еместігін көрсет:

1) Caps Lock арқылы;

2) Tab пернесі арқылы;

3) Enter пернесі арқылы;

4) тышқанның көмегімен;

5) пернетақтаның бағыттау пернелерінің көмегімен

2. Ағымдағы ұяшықтағы деректерді Жатық мәзір командаларының көмегімен көшіруді қалай жүзеге асыруға болады?

1) Правка менюіндегі Копировать және Вставить командалдары арқылы;

2) Формат менюіндегі Выравнивание командасының көмегімен және Правка меюіндегі Копировать командалары арқылы;

3) Формат менюіндегі Копировать командасының көмегімен және Правка менюіндегі Ячейка командасы арқылы;

4) Данные менюіндегі Вырезать және Вставить командалары арқылы;

5) Вставить менюіндегі Копировать командасының көмегімен және Правка менюіндегі Ячейка командасы арқылы;

3. EXCEL-де бір мезгілде неше ұяшық белсенді болуы мүмкін?

1) Тек қана біреу;

2) Жұмыс кітабының барлық ұяшықтары;3) Үштен артық;

4) 100;

5) Ағымдағы құжаттың барлық ұяшықтары;

4. Жұмыс парағының соңғы ұяшығына ауысу үшін қандай команда пайдаланасыз?

1) <Ctrl+End> пернелер комбинациясын;

2) <Ctrl+стрелка вниз> пернелер комбинациясын;

3) Файл →Конец командасын;

4) <Стрелка вниз> соңғы ұяшыққа жеткенше басып тұрасыз;

5) <Ctrl+Home> пернелер комбинациясын;

5. Бірнеше қатар тұрған ұяшықты қандай тәсілмен ерекшелеуге болады?

1) Бір бұрыштың ұяшықты диагонал бойынша қарсы жаңа тышқан көрсеткішімен;

2) Формат, Диапазон бұйрығын орындау;

3) Тікелей формула жолына немесе формула палитрасы өрісіне енгізеді;

4) Параметрлердің оңтайлы мәндерін іздейді;

5) Тышқанның оң батырмасын екі рет шертеді;

6. EXCEL ұяғышығына формула енгізу үшін қандай белгіден бастау керек?1) =;

2) #;

3) !;

4) :=;

5) Ешқандай белгі қажет емес;

7. MS Excel электрондық кестеде төмендегі мәліметтерді автоматты толтыруға болады:

1) айлар, апта күндері және сандар;

2) файлдар, апта күндері, диаграмма аттары;

3) апта күндері, сандар, диаграмма аттары;

4) формулалар, диаграммалар;

5) студенттер аттары және студенттердің үлгерім бағалары;

8. Microsoft Excel электрондық кестедегі жолдардың саны қанша?

1) 65536;

2) 125;

3) 1256;

4) 256;

5) 452;

9. EXCEL. Қандай диаграмма үнсіз келісіммен қолданылады:

1) гистограмма;

2) kинейчатая;

3) биржевая;

4) круговая;

5) график;

10. Қандай жазу MS Excel-де формула деп саналады:

1) =срзнач(А1:А2);

2) мин(А1);

3) макс (А1:А2);

4) D) В4+С4+D4;

5) ($A$4+$6$28)*F16;

11. Excel-дегі = Алгебра!В3 формуласының мағынасы:

1) алгебра парағының В3 ұяшығындағы формуланы осында көшіріп алу;

2) алгебра парағының В3 ұяшығын жою;

3) В3 ұяшығын Алгебра парағына көшіріп алу;

4) В3 ұяшығын Алгебра парағына ауысу командасын орындау;

5) В3 ұяшығына Алгебра сөзін жазу;

12. Жұмыс кітабының атын өзгерту үшін:

1) файл менюінен «Сохранить как» командасын таңдау керек;

2) жабу пернесін басу керек;

3) правка менюінен «Переименовать» командасын таңдау керек;

4) беттің ярлыгына шерту керек;

5)бағыттаушы құжат терезесінің жолына жылжытып жаңа атты теру керек;13. Excel электрондық кестелеріндегі 5-ші жолдың 1-ші және 2-ші баған арасындағы ұяшықтардың ең үлкен мәнін есептейтін формула:

1) =МАКС(А5:В5);

2) =МАКС (А5:А1);

3) =МАКС(А5;А5);

4) =МАКС(А1:А1);

5) =МАКС(А1;В5);

14. Excel – де парақты толығымен бейнелеу үшін:

1) парақтағы бағаналар мен жолдардың қиылысқан жеріне шерту керек;

2) тышқанның оң жағын екі рет шерту керек;

3) тышқанның сол жағын үш рет шерту керек;

4) shift+ ctrl +backspace;

5) тышқанның сол жағын екі рет шерту керек;

15. MS Excel кестелік процессорда С4 түрінде сілтеме адрестердің қайсы түріне жатады:

1) салыстырмалы адрес;

2) аралас адрес;

3) гиперсілтеме адрес;

4) қаржылық адрес;

5) абсолютті адрес;

16. MS Excel. Графиктерді салу үшін ... шеңберін қолданамыз:

1) диаграмма;

2) есеп беру;

3) сурет;

4) функция;

5) график

17. Excel – де ұяшықтардың қандай форматы кездеспейді:

1) логарифмдік;

2) сандық;

3) мәтіндік;

4) дата;

5) экспонциалдық;

18. Excel электрондық кестесінде саймандар тақтасында Σ пернесін бір рет басқанда немесе пернені бір рет шерткенде шақырылатын функция:

1) «Автосуммерование» батырмасын шерткенде;.

2) SHIFT пернесін басқанда;

3) «-»пернесін басқанда;

4) «Жұлдызша» пернесін басқанда;

5) «+» пернесін басқанда;

19. MS Excel жұмыс кітабының кеңейтілуі:

1) xls;

2) doc;

3) xlo;

4) xlw;

5) xlc;

20. Excel. Жұмыс кітабының парағы дегеніміз не?

1) Жолдар мен бағаналардан тұратын тор;

2) Бірнеше парақтан тұратын файл;

3) Кітап сипаттамаларын сақтайтын орын;

4) Кесте элементі;

5) Жеке файл;

21. Excel. Сандық түрдегі деректер мәні қалыпты жағдайда ұяшықтың ішінде қалай орналасады?

1) Оң жақ шеті бойынша;

2) Сол жақ шеті бойынша;

3) Центрі бойынша;

4) Ұзындығы бойынша;

5) Ені бойынша;

22. EXCEL-дегі математикалық функция болады:

1) LN;

2) РАНГ;

3) НЗ;

4) ППЛАТ;

5) ЕСЛИ;

 

23. Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз:

1) $ көмегімен және бағана және (немесе) Қатар номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі;

2) қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі;

3) бағананың және қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі;

4) Бағананың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі;

5) латын әріптерінен құралған ұяшықтың белгіленуі;

24. Excel. Жаңа парақ құру қандай программамен орындалады?

1) Вставка­Лист;

2) Файл­Открыть;

3) Правка­ Открыть;

4) Вставка­ Открыть;

5) Вставка­Ячейки;

25. Microsoft Excel электрондық кестесінде функцияны шақыру үшін қандай команда орындалуы керек?

1) Кірістіру-функция;

2) Формат-ұяшық;

3) Файл-функция;

4) Сервис-функция;

5) Enter пернесін басу;

26. Excel-де жұмыс парағын жою үшін:

1) түзету(Правка)-Парақты жою(Удалить лист);

2) сервис-парақ(лист)-Жою(Удалить);

3) кірістіру(Вставка)-Параақ(лист);

4) түр(Вид)-Жаңа парақ(Новый лист);

5) файл-Жою(Удалить);

27. Microsoft Excel электрондық кестесін іске қосу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі:

1) Іске қосу (Пуск)– Программалар- Microsoft Excel;

2) Іске қосу (Пуск)- Стандарттар- Программалар- Microsoft Excel;

3) Іске қосу (Пуск)- Программалар -Стандарттар -Microsoft Excel;

4) Іске қосу (Пуск) -Стандарттар -Microsoft Excel;

5) Іске қосу (Пуск)- Құжаттар- Microsoft Excel;

28. Excel. Бағананы толығымен белгілеу:

1) Ctrl + Пробел;

2) Shift +Enter;

3) Alt+ Пробел;

4) Alt + Enter;

5) Ctrl+ Enter;

29. МS Excel – дегі диаграмманы редакциялау үшін. Оны жеке обьект ретінде белгілеп ... шерту керек:

1) диаграмма алаңында тышқанның оң жақ батырмасын;

2) диаграмма алаңында тышқанның орта батырмасын;

3) диаграмма алаңында тышқанның сол жақ батырмасын;

4) диаграмма алаңының үстінен сыртынан тышқанның оң жақ батырмасын;

5) диаграмма алаңында сыртынан тышқанның оң жақ батырмасын;

30. =Н8+Н14 формуласы не орындайды:

1) Н8 және Н14 ұяшықтарының мәндерін қосады;

2) Н8:Н14 ұяшықтарын қамтитын диапозон жасайды;

3) Н14 және Н8 ұяшықтарындағы шамаларды көбейтеді;

4) Н14 ұяшығының құрамын Н8 ұяшығының құрамына шегереді;

5) Н8 - Н14 ұяшықтар блоктарының құрамын көрсетеді;

31. МS Excel. Менюді белсендіру (активизация) үшін ... пернені басу қажет:

1) Alt немесе F10;

2) Shift немесе Del;

3) Home немесе End;

4) Ctrl немесе Num Lock;

5) Ctrl немесе Shift;

32. B1:S7 - бұл

1) Ұяшықтар диапазоны;

2) Ұяшықтар диапазонының абсолюттік адрестелуі;

3) Ұяшықтар адресі;

4) Ұяшықтардың аралас адрестелуі;

5) Формула адресі;

33. Көрші ұяшықта орналасқан деректер бірыңғай тұтас түрде формулаға сілтеуге болады. Ол деректер қалай аталады?

1) Диапазон;

2) Құрама кесте;

3) Редактор;

4) Диаграмма;

5) Кесте;

 

 

34. Excel электрондық процессорының мүмкіншілігі:

1) Кестелік берілгендерді өңдейді;

2) Берілгендерді ені бойынша форматтау;

3) Суреттер салу;

4) Салынған обьектіні тұрғызу;

5) Берілгендерге анимация қолданады;

35. Excel – ң қай ұяшығы активті:

1) Курсор сілтейтін ұяшық;

2) Excel де активті ұяшық жоқ;

3) Экрандағы кез келген ұяшық;

4) Құрамы формулалар жолында бейнеленетін ұяшық;

5) Есептеулер жүріп жатқан ұяшық;

36. Excel – гі абсолют адрес дегеніміз:

1) формулаларды бір ұяшықтан екіншісіне ауыстырғанда өзгермейтін адрес;

2) формулаларды бір ұяшықтан екіншісіне ауыстырғанда өзгерілетін адрес;

3) константалары бар адрес;

4) ұяшықтардағы мәліметтер типінен тәуелсіз адрес;

5) мұндай адрес жоқ;

37. Microsoft Excel – де жол биіктігін қандай команда арқылы қоюға болады?

1) Формат – жол - высота /биіктік/;

2) Түр - жол - /высота/ биіктік;

3) Жол биіктігі өзгермелі;

4) Кірістіру- жол - высота /биіктік/;

5) Биіктігі - жол – түрі;

38. Excel – ге «минимальді мәнді » есептейтін функция:

1) МИН;

2) МИНА;

3) ЗНАЧМИН;

4) МАКС;

5) МИНЗНАЧ;

39.Excel-де Ескерту дегеніміз не және ол қалай жасалады?

1) Бұл ұяшыққа түсініктеме, Вставка - Примечание командасы

2) Excel-де ескерту құру мүмкін емес

3) Ұяшықты адрестеу; Сервис - Примечание командасы

4) Ұяшықты форматтау шарты, Формат - Условное форматирование командасы

5) Кестенің жарлығы; Файл-Создать-Ярлык командасы

40. Жұмыс кітапты жаңа атпен сақтау үшін:

1) Файл-Сохранить как;

2) Файл-Сохранить все;

3) Файл-Сохранить;

4) Сервис-Сохранить;

5) Правка-Сохранить рабочую книгу;

41. MS Excel .Формула=В3-С8:

1) В3 ұяшықтың мәнін С8 ұяшықтың мәнінен азайтады;

2) В3 пен С8 ұяшықтарды көрсетеді;

3) В3 пен С8 диапазонын көрсетеді;

4) С8 ұяшықтың ішіндегі саннан В3 ұяшықтың ішіндегі санды алады;

5) В6 мен С8 ұяшықтардың ішіндегі сандарды қосады;

42. MS Excel.С4 ұяшығы:

1) С бағанасының 4 жолағы;

2) 4 бағана;

3) 4 жолақ;

4) С жолағының 4 бағанасы;

5) С жолағы;

43. Excel – де жаңа жұмыс парағын кірістіру үшін:

1) Кірістіру(Вставка) – Парақ(Лист);

2) Түзету(Правка) – Жаңа парақ (Новый лист);

3) Сервис-Жаңа парақ(Новый лист);

4) Файл – Қосу (Добавить);

5) Түр(Вид) – Жаңа парақ(Новый лист);

44. Excel электрондық кестесіндегі бағаналардың саны қанша?

1) 256;

2) 452;

3) 1256;

4) 65536;

5) 125;

45. Microsoft Excel – де бетті жою жолы:

1) Түзету- Бетті жою;

2) Терезе- Бетті жою;

3) Файл -Бетті жою;

4) Формат -Бетті жою;

5) Қою -Бетті жою;

46. MS Excel. Ұяшықтағы деректі тұрақты түрде сақтау үшін келесі пернені басу керек:

1) Enter;

2) Alt;

3) Ctrl;

4) Home;

5) End;

47. Кестені автоматты түрде форматтау үшін оны ерекшелеп алып, мына командаларды орындау керек:

1) Формат - Автоформат - керекті форматты таңдап алу- ОК;

2) Вид(Түр) - Автоформат - керекті форматты таңдап алу- ОК;

3) Түзету(Правка) - Автоформат - керекті форматты таңдап алу- ОК;

4) Сервис - Автоформат - керекті форматты таңдап алу- ОК;

5) Файл - Автоформат - керекті форматты таңдап алу- ОК;

48. Excel- де үнсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады:

1) сол жақ шеті бойынша;

2) ортасы бойынша;

3) ені бойынша;

4) оң жақ бойынша;

5) ұзындығы бойынша;

49. Бас менюдегі қай пункт бойынша Excel- де функция шеберін іске қосуға болады?

1) Қою;

2) Сервис;

3) Формат;

4) Түзеу;

5) Түр;

50.Электрондық кестедегі ұяшықтың адресі...анықталады:

1) бағана аты және жол нөмері арқылы;

2) жол нөмері арқылы;

3) парақ нөмері және бағана аты арқылы;

4) бағана аты арқылы;

5) парақ нөмері және жол нөмері арқылы;

51.Ұяшықтар диапазонында A1:A3 келесі сандар орналасқан 12,3,15=СРЗНАЧ(A1:A3) функциясының көмегімен анықталатын мәнді табыңыз:

1) 10;

2) 3;

3) 30;

4) 540;

5) 0;

52. Exсel кестесіндегі A,B,C,D,E,F бағаналарындағы сандар үшін ақшалық формат орнату үшін оларды ерекшелеп алып, мына командалар орындалуы тиіс:

1) Формат- ұяшықтар (ячейки)- сан (число)- ақшалық (денежный);

2) Кірістіру(Вставка)- ұяшықтар(ячейки)- сан(число)- ақшалық (денежный);

3) Файл- ұяшықтар(ячейки)- сан(число)- ақшалық(денежный);

4) Сервис- ұяшықтар (ячейки)- сан(число)- ақшалық (денежный);

5) Данные- ұяшықтар (ячейки)- сан (число)- ақшалық (денежный);

53. MS Exсel. Жаңа жұмыс кітабын қандай пернелердің жиынымен ашуға болады?

1) Ctrl+N;

2) Ctrl+P;

3) Ctrl+D;

4) Ctrl+O;

5) Ctrl+K;

54. EXСEL.10-шы жолда және 1–ден 4 –ке дейінгі бағаналарда орналасқан сандардың қосындысын табатын формула:

1) Sum (A10:D10);

2) Sum (A1:A4);

3) Sum (A1:D10);

4) Sum (10,1:4);

5) Sum(1:4);

55. Exсel-де D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады?

1) Салыстырмалы;

2) Жергілікті;

3) Мекендік;

4) Аралас;

5) Абсолюттік;

56. Exсel кестелері ішіндегі бір бағананы толығынан алып тастау үшін сол бағананы ерекшелеп белгілеп алып мына команда орындалады.

1) Түзету (правка)-жою (удалить);

2) Кірістіру (вставка)-жою (удалить);

3) Сервис-жою (удалить);

4) Түр (вид)-жою (удалить);

5) Формат (формат)-жою (удалить);

57. Қандай адрестелуде көшірме алғанда сілтеме адресі өзгермейді?

1) Абсолюттік;;

2) Гиперсілтеме;

3) Web-беттер;

4) Аралас;

5) Салыстырмалы;

58. Exсel-өзгертуден қорғау үшін:

1) Сервис->Защита (қорғау)->Защита Листа(парақты қорғау);

2) Жанама менюді шақырып->Защита(қорғау)->Ячейка;

3) Правка (түзету)->лист(парақ)->Защита (қорғау);

4) Формат->Ячейки (ұяшық)->Защита(қорғау);

5) Жанама менюді шақырып->Защита (қорғау)->Лист(парақ);

59. Microsft Exсel-де қандай өрнек (=) белгісінен басталады:

1) формула;

2) басқа парақ арқылы;

3) ұяшықтың бастапқы қалпы;

4) қосалқы программалар;

5) мәтін;

60. Кесте құрудың тәсілдері:

1) таблицы, Конструктор, Мастер таблиц режимінде;

2) документов режимінде;

3) построителей выражений көмегімен;

4) әуелі пішін режимінде,одан кейін кесте режимінде;

5) диспетчер проекта көмегімен;

61. Excel. Жұмыс кітабы дегеніміз – бұл:

1) мәліметтерді өңдеу мен сақтауға арналған файл;

2) қосымша терезе;

3) мәтін жазатын парақ;

4) сурет салатын парақ;

5) мәтіндік құжат;

62. Бірнеше ұяны біріктіру үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет:

1) ұяларды белгілеу- Формат- Ячейки- Выравнивание – Объединить ячейки- Ок;

2) ұяларды белгілеу- Сервис- Ячейки- Выравнивание–Объединить ячейки- Ок;

3) ұяларды белгілеу- Файл- Ячейки- Выравнивание– Объединить ячейки- Ок;

4) ұяларды белгілеу- Данные- ЯчейкиВ ыравнивание – Объединить ячейки- Ок;

5) ұяларды белгілеу- Правка- Ячейки- Выравнивание – Объединить ячейки- Ок;

63. Excel - де ұяшықтағы ең ұзын жазба бойынша бағанның енін қалай арттыруға болады?

1) Формат – Баған - Енді автоматты таңдау;

2) Формат – Баған - Ені;

3) Түр – Формат – Ені;

4) Кірістіру – Баған – Енді автоматты таңдау;

5) Формат – Баған – Ені;

64. MS Excel кестелік процессорда саймандар тақтасындағы қандай батырма деректерді өсу ретімен іріктейді:

1) өсу бойынша іріктеу;

2) үлгі бойынша формат;

3) автосумма;

4) кему бойынша іріктеу;

5) масштаб;

65. "Excel" – де мәліметтерді сұрыптаудың қандай түрі көзделмеген?

1) Мәлімет типі бойынша;

2) Алфавит бойынша, кему (символдық мәлімет);

3) Алфавит бойынша, өсу (символдық мәлімет);

4) Кему бойынша (Сандық мәлімет);

5) Өсу бойынша (Сандық мәлімет)

66. MS Exсel. A5, B4-бұл:

1) ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі;

2) яшықтың аралас адрестелуі;

3) ұяшықтар диапазондары;

4) формула;

5) ұяшықтың абсолюттік адрестелуі;

67. ”####” символдарының ұяшықта шығуының мәні:

1) оның ішіндегі сан өте үлкен және де толық бейнелене алмайды;

2) ұяшық қорғалған;

3) ұяшық құрамы жасырулы;

4) мәтін ұяшыққа сыймайды;

5) формулада қате бар;

68. Электронды кестеде формулаға кірмейді:

1) сурет;

2) арифметикалық белгілері;

3) сандар;

4) тырнақшадағы мәтін;

5) ұяшық аттары;

69. EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында =А1*B1 формуласы жазылған болса,оның мәні нешеге тең болады:

1) 18;

2) 14;

3) 11;

4) 81;

5) 4,5;

70. MS Exсel.(A6:A10) ұяшықтардағы сандардың максималды мәнінің формуласын дұрыс жазылуын көрсет:

1) =MAKС (A6:A10);

2) MAK(A6:A10);

3) =MИH A6:A10;

4) =MAKC A6:A10;

5) =A6:A10;

71. Exсel кестелері ішіндегі бір жолды толығынан алып тастау үшін сол жолды ерекшелеп белгілеп алып, мына команда орындалады...

1) Түзету(правка)-жою(удалить);

2) Түр(Вид)-Жою(удалить);

3) Формат-Жою(удалить);

4) Сервис-жою (удалить);

5) Кірістіру(вставка)- Жою(удалить);

72. EXCEL-де бір бағананы толық белгілеп ерекшелеу үшін:

1) бағана тақырыбындағы латын әрпін тышқанмен шерту;

2) Shift пернесін басулы күйде ұстап, бағана тақырыбындағы латын әрпін тышқанмен шерту;

3) бағананың алғашқы ұяшығын тышқанмен шерту;

4) Shift пернесін басулы күйде ұстап, бағананың алғашқы ұяшығын тышқанмен шерту;

5) бағананың алғашқы ұяшығын тышқанмен 3 рет шерту;

73. Ұяшықтың адресін нақты күйде беру үшін, яғни бағандар мен жолдардың нөмірлерін қалай өзгеріссіз қалдыруға болады?

1) абсолютті түрде жазуға болады;

2) аралас түрде жазуға болады;

3) қарапайым түрде жазуға болады;

4) салыстырмалы түрде жазуға болады;

5) жеткілікті түрде жазуға болады;

74. Диаграммаға қосымша қандай элементтер енгізуге болады?

1) Графикалық объектілер;

2) Диаграмма аңызы;

3) Осьтер мен тор сызықтар;

4) Диаграмма атауы;

5) Мәліметтер жазылымы (подписи данных);

75. Көрші ұяшықта орналасқан деректер бірыңғай тұтас түрде формулаға сілтеуге болады. Ол деректер қалай аталады?

1) Диапазон;

2) Диаграмма;

3) Редактор;

4) Құрама кесте;

5) Кесте;

76. MS Excel интерфейсінің MS Word интерфейсінен айырмашылығы қандай?

1) Формулалар жолы бойынша.

2) Пішімдеу тақтасы бойынша.

3) Жағдай жолы бойынша.

4) Сурет салу тақтасы бойынша.

5) Кестелер жолы бойынша.

77. Форманы басқару элементтері қайда орналасқан?

1) Аталған барлық бөлімдерде

2) Тек қана “ Ескерту” бөлімінде

3) ’’Форманың тақырып жолы’’ және ’’Деректер аймағы’’ бөлімдерінде

4) Тек қана ’’Форманың тақырып жолы’’ бөлімінде

5) Тек қана “Деректер аймағы” бөлімінде

78. Формаға деректерді енгізу және көрсету үшін қолданатын басқарудың арнайы элементі қалай аталады?

1) Өріс

2) Тізіммен берілген өріс

3) Тізім

4) Тор

5) Жазу

79. Бүтін санды тип өрісінің мүмкін болатын мәнін көрсетіңіз.

1) 1300

2) $100

3) 12-01-04

4) 100,0

5) Петров

80. Нақты сандарды сақтау үшін қолданылатын деректер типін көрсетіңіз.

1) Сандық

2) Санағыш

3) Дата/уақыт

4) Мемо өрісі

5) Мәтіндік

81. Деректер қорында құрылған файлдың кеңейтілу аты:

1) mdb

2) xls

3) pcx

D) pdf

5) gif

82. ACCESS кестесінің конструктор терезесінде қандай элемент болмайды?

1) Навигатор

2) Қасиеттерді редакциялау панелі

3) Өрістер түрінің тізімі

4) Өрістер тізімі

5) Таңдау батырмасы

83. Есеп берудің жалпы тақырыбын көрсету үшін қолданылатын бөлім

1) Есеп беру тақырыбы

2) Соңғы бөлім

3) Жоғарғы және төменгі колонтитулдар

4) Ескерту

5) Деректер аймағы

84. Кестедегі жазбаларға көшудің жоқ тәсілін көрсетіңіз:

1) Таңбаланған жазбаға

2) Соңғысына

3) Біріншісіне

4) Алдында тұрған жазбаға

5) Келесісіне

85. Деректерді сақтау үшін қолданылатын деректер қорының объектісі қалай аталады?

1) Кесте

2) Парақ

3) Сұраныс

4) Есеп беру

5) Форма

86. Access-тің макеті жасалып немесе өзгертілетін «кесте» объектісіндегі терезенің жұмыс тәртібі:

1) Форма

2) Кесте

3) Предварительный просмотр (алдын ала көру)

4) Конструктор

5) Структура (Құрылым)

87. ACCESS БДБЖ – сы келесіге мүмкіндік береді:

1) ДБ мен жұмыс істеуге

2) Графикалық және мәтіндік құжаттарды құруға

3) Католог құруға

4) Жүйелік файлдарды құруға

5) Магниттік таспаға кез – келген информацияны шығаруға

88. Деректерді енгізуге арналған экрандық үлгіні құру үшін қолданылатын құрал қалай аталады?

1) Формалар конструкторы

2) Деректер схемасы

3) Сұраныстар конструкторы

4) Кестелер конструкторы

5) Есеп беулер конструкторы

89. Төмендегінің қайсысы МҚБЖ жатады?

1) ACCESS

2) WINDOS 2000

3) PAINT

4) EXCEL

5) WORD

 

 

90. Ұзындығы 255 символдан аз болатын мәтіндік деректерді сақтау үшін қолданылатын деректер типін көрсетіңіз:

1) Мәтіндік

2) Дата, уақыт

3) Санағыш

4) Логикалық

5) Сандық

91. Данные – ИТОГИ командасын орындау алдында келесіні істеу керек?

1) Сорттау

2) Форматтау

3) Өңдеу

4) Фильтрлеу

5) Басып шығару

92. Ақпаратты көрнекі кескіндеуге арналған Access обьектісі:

1) форма

2) есеп беру

3) сұраныс

4) макрос

5) кесте

93. Кесте құрылымына қандай режимде өзгертулер жасалады?

1) Вид

2) Кесте

3) Схема данных

4) Форма

5) Мастер

94. ACCESS-тегі деректерді баспаға шығаруға пайдаланатын құрал қалай аталады?

1) Есеп

2) Сұраныс

3) Конструктор

4) ДҚ

5) Таблица

95. mbf, mdb файлы қай программада құрылады?

1) Access

2) Word

3) Paint

4) Excel

5) Statistica

96. Конструктор режимінде кестеге келесі элементті қосуға болады:

1) жаңа өрісті

2) жаңа сұранысты

3) жаңа кестені

4) жаңа жолды

5) жаңа форманы

97. Реляциялық мәліметтер қорының ерекшелігі -

1) кестедегі әрбір жазба нақты бір объектіге қатысты болады

2) төменгі деңгейдегі объектілердің өзінен жоғарғы деңгейдегі объектілерге бағыныштылығы

3) екі кестенің арасында көпке-көп байланысының орын алуы

4) екі кестенің арасында бірге-көп байланысының орын алуы

5) екі кестенің арасында бірге-бір байланысының орын алуы

98. ДҚБЖ-нің негізгі атқаратын қызметіне жатпайды:

1) файл атын өзгерту

2) кесте арасында байланыс құру

3) деректерді басқару

4) деректерді өңдеу

5) деректерді анықтау, экспорттау

99. ACCESS программасында мәліметтерді талдау, іріктеу қызметін атқаратын арнайы обьект

1) сұраныстар

2) пішіндер

3) модульдер

4) макростар

5) есептер (Отчеты)

100. Презентация (Слайд) файлы келесі кеңейтілуге ие:

1) .ppt

2) .ptt

3) .ptp

4) .mdv

5) .doc

 


Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 60; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Цели и задачи дисциплины. 1. Кесте ұяшығының ұяшығынан екіншісіне өтудің дұрыс еместігін көрсет:


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.126 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты