Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік розрахунків зі стипендіатами. Стипендія — це грошове забезпечення, яке регулярно надаєть­ся особам, що вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на
Стипендія — це грошове забезпечення, яке регулярно надаєть­ся особам, що вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на бюджетній основі, а також особам, які проходять підготовку на стаціонарі в аспірантурі та докторантурі.

Стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо здобування освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання. Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослід­них інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів і слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів».

Навчальні заклади самі вирішують питання про призначення стипендій, забезпечуючи їх виплату передусім студентам і слухачам із дітей-сиріт, дітей, які залишилися без опіки батьків, і із малозабезпечених сімей (за умови отримання сім’єю відповідної державної допомоги), а також студентам і слухачам, які мають середній бал успішності 4,0 і вищий.

Студентам, віднесеним до потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, які в сесію отримали незадовільні оцінки, стипендія призначається в мінімальному розмірі, при цьому надбавка в розмірі 100 % до стипендії не виплачується.

Для молодих вчених передбачені також стипендії Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій, Національної академії наук України.

Аспірантам встановлюються стипендії у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста, а докторантам — у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук.

Видатки на стипендії мають значну питому вагу в кошторисі видатків на утримання бюджетних установ, а тому бухгалтерський облік має забезпечити контроль за використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків за стипендіями.

Розрахунки за стипендіями характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями з щомісячного нарахування стипендій та утримань з них і мають низку особливостей, пов’язаних із суттю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до Інструкції з статистики заробітної плати стипендія не входить в фонд оплати праці, а призначається за ре­зультатами підсумкового контролю, який здійснюється 2–3 рази на рік. На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості), стипендіатам не надається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (виплачується стипендія).

Стипендія включається в сукупний дохід громадян, з якого справляється прибутковий податок, стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Облік нарахування стипендій і розрахунків зі стипендіатами здійснюється відповідно до Плану рахунків, порядку його застосування та Інструкції.

Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначений пасивний субрахунок № 662 «Розрахунки зі стипендіатами», який за своїм призначенням і побудовою близький до субрахунка № 661 «Розрахунки із заробітної плати». Нарахована стипендія є для бюджетної установи фактичним видатком і відображається за дебетом рахунка № 80 «Видатки загального фонду», код 1342 «Стипендії».

З метою підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів і докторантів, а також для стимулювання участі студентів у нав­чальній, науковій і суспільній роботі за рахунок додаткового нарахування не менше 10% асигнувань від стипендіального фонду навчального закладу, його економії і грошових коштів, отриманих із позабюджетних джерел, у вищих навчальних закладах ство­рюється фонд соціальної допомоги (захисту). Цей фонд граничними розмірами не обмежується, а залишок його, невикористаний на кінець року, у бюджет не вноситься.

Грошові кошти цього фонду відповідно до затвердженого адміністрацією та профспілковим комітетом студентів та аспірантів вищого навчального закладу кошторисом направляються на:

— надання термінової матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, які її потребують;

— стимулювання студентів за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій і суспільній роботі шляхом виплати премій і встановлених надбавок до стипендій;

— організацію пільгового харчування;

— фінансування заходів, пов’язаних з оздоровленням студентів (оплата путівок на лікування, відпочинок у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, оздоровчо-спортив­них таборах тощо);

— дотації на придбання туристичних путівок;

— оплату заходів, пов’язаних із навчанням особливо обдарованих студентів.


 
Рис. 3.10. Економіко-правові основи обліку
розрахунків зі стипендіатами


Рис. 3.11. Взаємозв’язок первинних документів і облікових рішень
з розрахунків зі стипендіатами

Підставою для обліку утворення стипендіального фонду, фонду соціального захисту і розрахунків зі стипендіатами є оформлені належним чином первинні документи, взаємозв’язок яких з обліковими операціями наведено на рис. 3.11.

Розрахунки зі стипендіатами — одна з найбільш трудомістких дільниць обліку, а тому вони здійснюються переважно на ПЕОМ. Локальні системи автоматизації обліку стипендій розроблені з урахуванням чинних нормативних документів і забезпечують вирішення таких задач:

— нарахування стипендій;

— нарахування надбавок до стипендій, премій;

— індексацію стипендій (у разі необхідності);

— розрахунок різних видів утримань (прибуткового податку, профспілкових внесків, плати за проживання в гуртожитку, аліментів тощо);

— отримання необхідних даних для складання звітності;

— достовірне і своєчасне відображення різних операцій за роз­рахунками зі стипендіатами на рахунках бухгалтерського обліку.

Система обліку стипендій передбачає автоматизацію обліку за субрахунком № 662 і спрямована на вирішення таких підзадач:

— пофакультетний облік нарахування і виплати стипендій;

— облік нарахування і виплати стипендій у розрізі академічних груп;

— облік нарахування і виплати стипендій іноземним студентам, аспірантам і докторантам;

— облік усіх видів утримань із стипендій українських та іноземних студентів, аспірантів, докторантів;

— отримання необхідних даних для зведеного синтетичного обліку стипендій (заповнення меморіального ордера № 5 або відповідного журналу-ордера);

— видача довідок про розмір стипендій, отриманих за рік
(місяць);

— отримання необхідних даних для складання звітності. Передбачається взаємозв’язок з іншими дільницями бухгалтерського обліку, що досягається шляхом бухгалтерських записів в єдиний масив зведеного синтетичного обліку.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты