Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація мережі моніторингу
Організація системи моніторингу, як свідчить подана вище характеристика його суті і видів, вимагає створення системи станцій спостереження, лабораторій аналізу проб компонентів середовища, великої кількості дорогої апаратури і приладів, засобів спостереження, спеціальних складних наукових досліджень. Крім того створення самої мережі станцій (вибір місця розміщення, розподіл функцій – добір видів проб, їх частота і періодичність та інші подібні питання) вимагає достатньо обґрунтованого з наукової і економічної точок зору підходу. При створенні занадто густої мережі та виконанні дуже великої кількості спостережень зростають економічні витрати. У зворотній ситуації інформація про стан навколишнього середовища буде недостовірною і недостатньою. Але, як правило, моніторингова мережа густіша і детальніша у районах з найбільшим антропогенним навантаженням (районах концентрації населення і господарства, зосередження великих, небезпечних з екологічної точки зору об‘єктів – електростанцій, гребель, водосховищ, промислових підприємств та ін.). Необхідні базові станції (хоча й у меншої кількості) є і в малоосвоєних регіонах світу для глобального спостереження.

Найякіснішу мережу моніторингу мають високорозвинені країни світу. Вона складається як з державних організацій, так і з комерційних структур. Останні за плату виконують відповідні замовлення з моніторингу для зацікавлених юридичних осіб. Державні структури також частково можуть виконувати комерційні замовлення. Значна частка станцій спостереження належить також приватним організаціям (великим фірмам і підприємствам), які створили власну паралельну моніторингову мережу для розв‘язання спірних з державою питань забруднення навколишнього середовища. Бідні країни у зв‘язку з відсутністю достатнього фінансування, як правило, не мають розвиненої системи моніторингу. Це характерно і для нашої країни.

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає суть, завдання і функції моніторингу?

2. Які основні методи використовують у моніторингу?

3. Як створюється система екологічної інформації і бази екологічних даних?

4. У чому полягає суть, функції та особливості ГІС-технологій? Їх значення для розвитку моніторингу.

5. Нащо потрібні державні екологічні кадастри, їх суть?

6. Суть і значення екологічного картування.

7. Пріоритети контролю і основні критерії забруднення навколишнього середовища.

8. Визначте суть поняття оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

9. Що означають поняття синергічного і акумуляційного ефектів й труднощі їх оцінювання?

10. Нащо потрібні екологічні моделі? Яки види моделей використовуються?

11. Охарактеризуйте види екологічного моніторингу, суть і специфіку їх використання та їх функції.

12. Назвіть основні складові моніторингу.

13. Як формується мережа моніторингу, з яких структурних елементів вона складається, нащо потрібна?

Лекція 10. Екологічна експертиза та проблеми її організації


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты