Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація мережі моніторингу
Читайте также:
  1. Адресація в мережі Інтернет
  2. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  3. Види екологічного моніторингу
  4. Визначення локальної мережі
  5. Економічна суть і організація страхування
  6. Електронні мережі та їх призначення
  7. Ефективна організація пошуку. На завершення декілька порад щодо користування пошуковими системами.
  8. Завдання та обов’язки суб’єкту первинного фінансового моніторингу.
  9. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.
  10. Зародження українського козацтва та його суспільно-політична організація.

Організація системи моніторингу, як свідчить подана вище характеристика його суті і видів, вимагає створення системи станцій спостереження, лабораторій аналізу проб компонентів середовища, великої кількості дорогої апаратури і приладів, засобів спостереження, спеціальних складних наукових досліджень. Крім того створення самої мережі станцій (вибір місця розміщення, розподіл функцій – добір видів проб, їх частота і періодичність та інші подібні питання) вимагає достатньо обґрунтованого з наукової і економічної точок зору підходу. При створенні занадто густої мережі та виконанні дуже великої кількості спостережень зростають економічні витрати. У зворотній ситуації інформація про стан навколишнього середовища буде недостовірною і недостатньою. Але, як правило, моніторингова мережа густіша і детальніша у районах з найбільшим антропогенним навантаженням (районах концентрації населення і господарства, зосередження великих, небезпечних з екологічної точки зору об‘єктів – електростанцій, гребель, водосховищ, промислових підприємств та ін.). Необхідні базові станції (хоча й у меншої кількості) є і в малоосвоєних регіонах світу для глобального спостереження.

Найякіснішу мережу моніторингу мають високорозвинені країни світу. Вона складається як з державних організацій, так і з комерційних структур. Останні за плату виконують відповідні замовлення з моніторингу для зацікавлених юридичних осіб. Державні структури також частково можуть виконувати комерційні замовлення. Значна частка станцій спостереження належить також приватним організаціям (великим фірмам і підприємствам), які створили власну паралельну моніторингову мережу для розв‘язання спірних з державою питань забруднення навколишнього середовища. Бідні країни у зв‘язку з відсутністю достатнього фінансування, як правило, не мають розвиненої системи моніторингу. Це характерно і для нашої країни.

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає суть, завдання і функції моніторингу?

2. Які основні методи використовують у моніторингу?

3. Як створюється система екологічної інформації і бази екологічних даних?

4. У чому полягає суть, функції та особливості ГІС-технологій? Їх значення для розвитку моніторингу.5. Нащо потрібні державні екологічні кадастри, їх суть?

6. Суть і значення екологічного картування.

7. Пріоритети контролю і основні критерії забруднення навколишнього середовища.

8. Визначте суть поняття оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

9. Що означають поняття синергічного і акумуляційного ефектів й труднощі їх оцінювання?

10. Нащо потрібні екологічні моделі? Яки види моделей використовуються?

11. Охарактеризуйте види екологічного моніторингу, суть і специфіку їх використання та їх функції.

12. Назвіть основні складові моніторингу.

13. Як формується мережа моніторингу, з яких структурних елементів вона складається, нащо потрібна?

Лекція 10. Екологічна експертиза та проблеми її організації


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты