Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 4. Осьовий рух Землі
Читайте также:
  1. Біосфера Землі й життєдіяльність людини
  2. В шарі від поверхні землі до висоти переміщення центра хмари
  3. Глава 12 - Землі водного фонду
  4. Глава 13 - Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
  5. Глава 5 - Землі сільськогосподарського призначення
  6. Глава 6 - Землі житлової та громадської забудови
  7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 рр.
  8. На які землі діє мораторій
  9. Орбітальні характеристики Землі
  10. Оренда землі

Прямими та непрямими доказами обертання Землі навколо своєї осі є:

· обертання зірок навколо Полярної зірки;

· відхилення падаючих тіл на схід у напряму обертання Землі (максимум припадає на екватор, мінімум – на полюси);

· відхилення маятника, який протягом доби робить один повний оберт (на полюсах за одну годину – на 15º, на екваторі – на 0º);

· сплющення Землі між полюсами;

· наявність припливів та відпливів;

· відхилення тіл, що рухаються по горизонталі (завдяки дії сили Коріоліса);

· космічні спостереження, фотографії.

Особливості обертання Землі навколо своєї осі:

· Земля обертається навколо своєї осі з заходу на схід або проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Північного полюсу;

· вісь Землі нахилена під кутом 23º27'08" до перпендикуляру площини орбіти Землі (екліптики Землі) або, що те ж саме, під кутом 66º33' до площини орбіти Землі; саме ці цифрові значення є підставою для показу на картах та глобусах тропіків і полярних кіл;

· кутова швидкість обертання Землі навколо своєї осі становить 15º за годину часу;

· лінійна швидкість обертання Землі навколо своєї осі є максимальною на екваторі (1670 км/год) і мінімальною на полюсах (0 м/с);

· кутова і особливо лінійна швидкості обертання Землі навколо своєї осі здатні періодично змінюватись в часі (Пильник, 1986). Так, чітко зафіксовані наступні флуктуації, - прискорення швидкості обертання у 1958-1961 рр. та уповільнення у 1989-1994 рр. На фоні багаторічних змін добре спостерігаються сезонні коливання, - найменша швидкість обертання Землі у квітні та листопаді (29,3 км/с), найбільша – у січні і липні (30,3 км/с);

· вісь Землі здійснює у космічному просторі довгоперіодичні (прецесійні) і короткоперіодичні (нутаційні) рухи. Один оберт довгоперіодичних рухів становить 26000 років, нутаційних рухів - 18,6 років.

Географічні наслідки осьового обертання Землі:

· доба – один період обертання Землі навколо своєї осі; тривалість однієї доби (середньої зоряної) – 23 год. 56 хв. 4,0905 с. (з округленням – 24 години або 86400 секунд). Проте тривалість доби змінюється в бік уповільнення на 0,0016 секунд протягом кожних 100 років (рис. 11).

Рус

Рис. 11. Відхилення dP тривалості доби від еталонних значень (P = 86400 с) за останні 350 років (Сидоренков, 2004)· зміна дня і ночі (відповідно на Землі відбувається добова ритміка сонячної радіації, нагрівання й охолодження речовини ландшафтної оболонки, зміни життєдіяльності живих організмів);

· деформація фігури Землі. Деформація фігури Землі, - стиснення з полюсів, виникає воно як внаслідок обертання Землі навколо своєї осі (завдяки дії відцентрової сили), так і внаслідок гравітаційного впливуМісяця і Сонця на суходіл та Світовий океан.Роль морських припливів, порівняно з припливною деформацією в межах суходолу, є суттєво меншою, адже маса Світового океану складає лише невелику частку всієї маси Землі;

· утворення припливів та відпливів – періодичних коливань рівня вод Світового океану внаслідок дії сил тяжіння, які виникають між Землею, Місяцем та Сонцем. Припливоутворююча сила Місяця у 2,17 рази більша, ніж Сонця, що обумовлено більшою віддаленістю Сонця від Землі. Розрізняють сизигійні та квадратурні припливи. Максимальне значення припливів (до 18 м) зафіксоване у Північній Америці в затоці Фанді Атлантичного океану;

· зміна часу (види часу: місцевий, поясний, гринвіцький, всесвітній, західноєвропейський, середньоєвропейський, декретний, літній, зимовий тощо). З метою визначення особливостей і зміни часу, досліджень зміни географічної широти місця з 1899 р. існує Міжнародна служба широти (з 1961 р. - Міжнародна служба руху полюсів); відлік часу на Землі ведеться від Гринвіцького меридіану у східному напряму, згідно часових поясів (через кожні 15°, але з урахуванням державних кордонів та меж адміністративно-територіальних одиниць); при переїзді зі Східної півкулі у Західну півкулю або навпаки, відповідно, при перетині лінії зміни дат, яка проходить у найбільш малолюдній частині Землі – Тихому океані, неодмінно враховуються зміни дати та часу;· утворення сили Коріоліса (поворотної, інерційної сили) для тіл, які знаходяться в русі. Максимум такої сили припадає на полюси, мінімум – на екватор. Прояв дії сили Коріоліса спостерігаємо у наявності більш крутіших правих берегів у Північній півкулі (дія закону Бера, що було помічено у 1857 р.) і лівих – у Південній півкулі, зміні напряму повітряних мас (яскравий приклад – пасати), зміні потоків води в морях і океанах, течій;

зміна положення географічних полюсів у просторі. Спостереження на станціях Міжнародної служби руху полюсів Землі та вимірювання за допомогою приладів на спеціальних геодезичних супутниках показують, що тіло планети відхиляється від осі її обертання зі швидкістю близько 10 см/рік (Бакулин, 1977), свідченням чого є зміна дальності географічного полюсу від умовного міжнародного початку координат (рис.12).

 

РУС!!!

Рис. 12. Графік зміни дальності географічного полюсу

від умовного міжнародного початку координат


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты