Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до продукту (Визначення С, D-вимог)

Читайте также:
  1. IV. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  2. IV. Вимоги стосовно вивчення даної теми
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. V. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН, АНАТОКСИНІВ ТА АЛЕРГЕНУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
  5. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  10. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Курсова робота

з предмету «Основи програмної інженерії»

Тема: "Автоматизована інформаційна система для КП «ВодГео»"

 

Студентки III курсу групи ПР-9-12

напрямку підготовки: програмна інженерія

спеціальності: розробка програмного забезпечення

Бакуменко Анастасії Вікторівни

Керівник викладач вищої категорії Зборівська В. П.

 

Національна шкала _________________________

 

Члени комісії _______ _________________

 

_______ _________________

 

_______ ________________

 

 

Сміла 2015

ЗАВДАННЯ

Для курсової роботи Автоматизована інформаційна система (АІС)

КП «ВодГео»______________________________________________________

Студентки Бакуменко Анастасії Вікторівні___________________________

__________________________________________________________________

Курсова робота на вказану тему виконується студентом коледжа в слідуючому обсязі:

 

1.Пояснювальна записка

ВСТУП

1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

1.1 Огляд предметної області

1.2 Вимоги до продукту (Визначення С, D-вимог)

2. РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ

2.1Кроки розробки призначених для користувача інтерфейсів

2.2 Проектування інтерфейсу

3. ВИБІР АРХІТЕКТУРИ

3.1Функціональна структура програми (Типи моделі розробки)

3.2 Вхідні дані на розробку автоматизованої системи

3.3 Вибір середовища програмування

3.4 Вибір сервера баз даних

4. ДЕТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

4.1 Логічна структура програми.

4.2 Розробка структури бази даних проекту

4.3 Розробка структури і полів таблиць бази даних

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2.Зміст додатків

1 Текст програми

2 Інтерфейс програми

3 Фізична структура бази даних

4 Модель функціональної діяльності

5 Типи моделі розробки(варіанти використання, діаграма потоків даних, діаграма переходу станів, модель класів.)

 

Дата видачі 02 квітня 2015 р.

Термі закінчення 26 червня 2015 р.

 

Зав.відділенням___________________

 

Викладач_________________________

Зміст

 

 

ВСТУП.. 4

1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. 5

1.1 Огляд предметної області 5

1.2 Вимоги до продукту (Визначення С, D-вимог) 6

2. РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ.. 8

2.1 Кроки розробки призначених для користувача інтерфейсів. 82.2 Проектування інтерфейсу. 9

3. ВИБІР АРХІТЕКТУРИ.. 14

3.1 Встановлення зв’язку с базою даних. 14

3.2 Вибір сервера баз даних. 15

4. ДЕТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.. 17

4.1 Логічна структура бази даних проекту. 17

4.2 Розробка структури таблиць бази даних. 18

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 22

Додатки. 23

 


 

ВСТУП

 

Розробка програмного забезпечення - це рід діяльності (професія) і процес, спрямований на створення і підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, управління проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

Як і інші традиційні інженерні дисципліни, розробка програмного забезпечення має справу з проблемами якості, вартості та надійності. Деякі програми містять мільйони рядків вихідного коду, які, як очікується, повинні правильно виконуватися в умовах, що змінюються.

Метою «Основ програмної інженерії» є визначення і систематизація тих аспектів діяльності, які складають суть професії розробника програмного забезпечення (ПЗ). Предметом «Основ програмної інженерії» є коло питань і проблем, що виникають при промисловій розробці ПЗ. Особливість такої розробки пов’язана з комерційним характером ПЗ, його конструктивною складністю, колективним характером роботи та низкою інших специфічних характеристик.Виконання курсової роботи має на меті:

- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань, застосування їх при розв’язанні конкретних фахових задач;

- розвиток навиків самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження при розв’язанні проблем, які розробляються в курсовій роботі.


 

1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

1.1 Огляд предметної області

КП «ВодГео»» — комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в місті Сміла.

КП «ВодГео» відповідає за забір, підйом води з поверхневих та підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог Технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм 2.2.4-171.-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з подальшим відведенням стоків не лише міста Києва, але й прилеглих населених пунктів Київської області.

Департамент експлуатації водопровідного господарства КП «ВодГео» обслуговує понад 4 тисячі кілометрів водопровідних мереж. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів та служба експлуатації водогонів. Сміла забезпечується питною водою з трьох джерел водопостачання — річок Дніпра, Десни та підземних водоносних горизонтів.

 

 


Вимоги до продукту (Визначення С, D-вимог)

Специфікація вимог до ПЗ «ВодГео»

Вступ

Даний документ призначений для визначення завдання на розробку програмного продукту для КП «ВодГео», а також для системних, функціональних та не функціональних вимог до даного продукту.

Мета

• Фіксування вимог до продукту.

• Опис роботи майбутньої системи.

• Створення продукту для обробки оплат в компанії «ВодГео».


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 42; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Характеристики системи
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты