Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМадопар

 

58. Патогенетичне лікування хвороби Паркінсона призводить до таких

процесів у ядрах экстрапірамідної системи:

1. Зменшенню кількості дофамина

2. Збільшенню кількості дофаміна

3. Збільшенню кількість ацетілхоліну

4. Зменшенню впливу ацетилхоліну

5. Стимуляція дофамінових рецепторів

6. Блокада дофамінових рецепторів

 

59. При застосуванні циклодолу розвивається:

1.Розширення зіниць і підвищення внутрішньоочного тиску

2.Тахікардія

3. Брадикардія

4. Зниження АТ

5. Атонія кишечника

6. Посилення салівації

 

60. Наком на відміну від ліводопи:

 1. Містить карбидопу

2. Містить бенсеразид

3. Не проникає через гематоенцефалічний бар'єр

4. Не викликає підвищення АТ

5. Містить інгібітор периферичної ДОФА-декарбоксилази

61.Ліводопа:

1. Застосовується для профілактики епілепсії

2. Збільшує вміст дофаміна в ЦНС

3. Знімає м'язову ригідність і гіпокінезію

4. Блокує перетворення ДОФА в дофамін

5. Протипаркінсонічний засіб


5. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

5.1. Ознайомитися із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання.

5.2. Обгрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концентрацію, шлях введення і виписати рецепт:

1. Похідне барбітурової кислоти, що застосовується для лікування безсоння та епілепсії..

2. Снодійний засіб, похідне бензодіазепіну

3. Снодійний препарат, який викликає сон максимально наближений до фізіологічного.

4. Протиепілептичний засіб, що застосовують для лікування невриту трійчастого нерву.

5. Протиепілептичний засіб з вираженими протиаритмічними властивостями.

6. Препарат для попередження малих судомних нападів епілепсії.

7. Препарат для лікування паркінсонізму з групи центральних холіноблокаторів.

8. Комбінований протипаркінсонічний засіб, до складу якого входить інгібітор ексцеребрального декарбоксилювання ліводопи.

6. Матеріали для самоконтролю:

6.1. Завдання для самоконтролю:

 

Заповніть таблицю.

№ п/п Препарат МЕХАНІЗМ ДІЇ
1. Нітразепам
2. Золпідем
3. Донорміл
4. Карбамазепін
5. Натрію вальпроат
6. Ліводопа
7. Наком
8. Циклодол
ПОКАЗАННЯ
Засоби Безсоння Великі судомні напади Малі безсу-домні напади Епілептич. стан Паркінсонізм
Нітразепам          
Золпідем          
Карбамазепін          
Фенобарбітал          
Натрія вальпроат          
Диазепам          
Ліводопа          

 Препарати Показання для застосування Побічні ефекти
Фенобарбітал    
Нітразепам    
Золпідем    
Донорміл    
Дифенін    
Карбамазепін    
Натрію вальпроат    
Этосуксимід    
Ліводопа    
Наком    
Циклодол    

 6.2. Задачі для самоконтролю (3-5):

1.Похідне барбітурової кислоти, погано розчинне у воді, випускають у таблетках. Викликає тривалий сон (6-8 годин). Кумулює. Має протиепілептичну, антигіпертензивну та заспокійливу дію.

Визначити препарат, його групову приналежність, механізм дії та можливі ускладнення фармакотерапії.

 

2. Хворому на хворобу Паркінсона 56 років призначене протипаркінсонічий засіб, що добре проникає через гемато-енцефалічний бар'єр, а потім й у нейрони екстрапірамідної системи, де перетворюється на дофамін.

Визначити препарат, його групову приналежність, механізм дії та можливі ускладнення фармакотерапії.

 

3. Після введення препарату хворому 30 років, що страждає на безсоння, розвивається глибокий сон. У токсичних дозах препарат викликає коматозний стан, частішання дихання, прогресуюче падіння артеріального тиску, слабкість серцево-судинної діяльності, зниження температури тіла, зникнення або послаблення колінного рефлексу.

Визначити препарат, його групову належність та механізм дії. Вказати заходи допомоги при передозуванні

 

6.3. Тести для самоконтролю:


1. До лікаря звернулась жінка, яка скаржиться на порушення сну, що пов’язує з підвищеним психо-емоційним навантаженням. Який засіб доцільно призначити?

 1. *Нітразепам.
 2. Етамінал-натрій.
 3. Хлоралгідрат.
 4. Натрія оксибутират.
 5. Димедрол

 

2. Жінка скаржиться, що після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння в даному випадку?

 1. *Нітразепам
 2. Фенобарбітал
 3. Етамінал-натрій
 4. Барбаміл
 5. Барбітал

 

3. На прийом звернувся хворий зі скаргами на безсоння, що викликане емоційними розладами. Лікар встановив, що безсоння пов’язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу:

 1. *Нітразепам
 2. Фенобарбітал
 3. Хлоралгідрат
 4. Етамінал-натрій
 5. Ліводопа

 

4. Паціентка скаржиться на безсоння, що проявляється у порушенні процесу засинання. Лікар призначив снодійний препарат з транквілізуючим типом дії. Визначте даний препарат.

 1. *Нітразепам.
 2. Етамінал-натрій.
 3. Хлоралгідрат.
 4. Натрія оксибутират.
 5. Димедрол

 

5. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат було призначено?

 1. *Нітразепам
 2. Натрію вальпроат
 3. Хлоралгідрат
 4. Фенобарбітал
 5. Етамінал-натрій

 

6. Паціентка скаржиться на безсоння, що проявляється у порушенні процессу засинання. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Визначте даний препарат.

 1. *Нітразепам.
 2. Етамінал-натрій.
 3. Хлоралгідрат.
 4. Натрія оксибутират.
 5. Димедрол

 

7. До лікаря звернувся хворий, у якого невроз і порушене засинання. Призначено засіб, який активує бензодіазепінові рецептори. Визначте даний препарат.

 1. *Нітразепам
 2. Аміназин
 3. Натрію бромід
 4. Натрію вальпроат
 5. Фенобарбітал

 

8. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на порушене засинання. Призначено сучасний снодійний препарат, який блокує гістамінові та м-холіно- рецептори і практично не порушує структуру сну. Визначте даний препарат.

 1. *Донормил
 1. Нітразепам
 2. Натрію бромід
 3. Натрію вальпроат
 4. Фенобарбітал

9. Хворому, що звернувся до лікаря зі скаргами на розлади сну, призначили ефективний, сучасний снодійний засіб, що практично не впливає на фазу “швидкого сну”. Визначте препарат.

 1. *Зопіклон.
 2. Фенобарбітал.
 3. Тіопентал-натрій.
 4. Дімедрол.
 5. Аміназин.

 

10. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Який механізм снодійної дії даного засобу?

 1. *Стимуляція бензодіазепінових рецепторів
 2. Блокада бензодіазепінових рецепторів
 3. Блокада ГАМК-рецепторів
 4. Блокада гістамінових рецепторів
 5. Стимуляція серотонінових рецепторів

 

11. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Впливом на які структури центральної нервової системи пояснюється снодійна дія препарату?

 1. *Бензодіазепінові рецептори
 2. Адренорецептори
 3. Холінорецептори
 4. Гістамінові рецептори
 5. Серотонінові рецептори

 

12. Хворому, що скаржиться на безсоння, лікар призначив нітразепам. Яким чином препарат впливає на рецептори центральної нервової системи?

 1. *Стимулює бензодіазепінові рецептори
 2. Стимулює ГАМК-рецептори
 3. Стимулює гістамінові рецептои
 4. Стимулює Д2-дофамінові рецептори
 5. Стимулює серотонінові рецептори

 

13. Хворому, що страждає на безсоння, лікар призначив нітразепам. Безсоння зникло на деякий час, але потім воно з'явилось знов, незважаючи на використання засобу. З яким явищем пов'язано зменшення ефекту нітразепаму?

 1. *Звиканням
 2. Сенсибілізацією
 3. Кумуляцією
 4. Пристрастю
 5. Ідіосинкразією

 

 

14. Пацієнтка, що страждає на безсоння, приймала снодійний засіб. Безсоння зникло на деякий час, але потім воно з'явилось знов, незважаючи на використання препарату. З яким явищем пов'язано зменшення ефекту медикаменту?

 1. *Звиканням
 2. Сенсибілізацією
 3. Кумуляцією
 4. Пристрастю
 5. Ідіосинкразією

 

15. Хворому з метою лікування безсоння був призначений нітразепам. На 10 день лікування хворий знову звернувся до лікаря зі скаргами на відсутність снодійного ефекту від попередньої дози препарату. Вкажіть, як називається таке ускладнення фармакотерапії.

 1. *Толерантність
 2. Кумуляція
 3. Сенсибілізація
 4. Тахіфілаксія
 5. Ідіосинкразія

 

16. Вродовж 3 місяців жінка, що страждає безсонням, приймала снодійні засоби групи барбітуратів. Після відміни препарату у жінки відновилось безсоння, значно знизився апетит, з`явились агресивність, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії барбітуратами виникло у хворої?

 1. *Фізична і психічна залежність
 2. Тахіфілаксія
 3. Сенсибілізація
 4. Звикання до препаратів
 5. Функціональна кумуляція

 

17. До лікаря звернулась жінка, яка тривалий час приймала барбітурати для лікування безсоння. Пацієнтка скаржиться на порушення самопочуття, яке виникло після відміни препарату – безсоння, зниження апетиту, дратівливість, тремор кінцівок. На яке ускладнення фармакотерапії барбітуратами вказують такі симптоми?

 1. *Медикаментозна залежність
 2. Тахіфілаксія
 3. Сенсибілізація
 4. Звикання до препаратів
 5. Функціональна кумуляція

 

18. Пацієнтка, яка тривалий час приймала снодійний засіб з групи похідних барбітурової кислоти, скаржиться на порушення самопочуття, що виникло після відміни препарату – безсоння, зниження апетиту, агресивність, м’язову слабкість. На яке ускладнення фармакотерапії вказують такі симптоми?

 1. *Лікарська залежність
 2. Тахіфілаксія
 3. Сенсибілізація
 4. Звикання до препаратів
 5. Функціональна кумуляція

 

19. В неврологічній кліниці знаходиться хворий, страждаючий великими судомними нападами (grand mal) с втратой свідомості, мимовільним сечовипусканням та наступною амнезією. Який засіб из перерахованих слід використати для лікування grand mal?

 1. Натрію вальпроат
 2. Діазепам
 3. Аміназин.
 4. Етосуксимід
 5. Амітриптилін

20. Жінка 56 років знаходиться на обліку психоневрологічного диспансеру у зв’язку з епілепсією, а точніше малими припадками (petit mal). Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

 1. *Этосуксимід.
 2. Фенобарбітал.
 3. Циклодол.
 4. Ліводопа.
 5. Дифенін

21. Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливій механізм дії препарату?

 1. *Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази
 2. Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази
 3. Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази
 4. Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази
 5. Пригнічення моноамінооксидази

 

22. Чоловіку, у якого внаслідок черепно-мозкової травми розвинулась фокальна епілепсія, призначили протиепілептичний засіб, в основі лікувальної дії якого лежить блокада натрієвих каналів. Препарат також широко використовується в неврологічній практиці для лікування невриту трійчастого нерву. Визначте засіб.

 1. *Карбамазепін.
 2. Нітразепам.
 3. Ноотропіл.
 4. Ліводопа.
 5. Золпідем.

 

23. У хворого після травми періодично відмічаються генералізовані тоніко-клонічні судоми із втратою свідомості, які потім змінюються загальним пригніченням центральної нервової системи. Які препарати слід призначити хворому?

 1. *Протиепілептичні
 2. Протипаркінсонічні
 3. Транквілізатори
 4. Невролептикі
 5. Антидепресанти

 

 

24. У хворого спостерігаються повторні напади епілептичних судом із відсутністю свідомості між ними (епілептичний статус). Який засіб в цьому випадку треба використати в першу чергу для усунення судом?

A. *Діазепам

B. Ламотриджин

C. Натрію вальпроат

D. Натрію бромід

E. Ліводопа

 

25.У хворого повторні напади епілептичних судом, з відсутністю свідомості між ними. Діатностован епілептичний статус. Засоби якої із перерахованих груп слід використати в першу чергу для усунення судом в цьому випадку?

 1. *Транквілизатори
 2. Нейролептики
 3. Міорелаксанти
 4. Седативні засоби
 5. Аналептики

 

26. На підставі скарг хворої на порушення самопочуття та результатів проведеного обстеження, лікар призначив патогенетичне лікування: препарат ліводопу. Яке з перерахованих захворювань було діагностовано у хворої.

 1. *Паркінсонізм.
 2. Епілепсія.
 3. Алкоголізм.
 4. Шизофренія.
 5. Депресія

 

27. До лікаря звернулася жінка (62 роки), у якої останнім часом з'явилися скутість рухів, постійний тремор рук, ригідність м'язів. Було встановлено діагноз - хвороба Паркінсона та призначене патогенетичне лікування. Який з перерахованих препаратів був призначений?

 1. *Ліводопа.
 2. Дифенін.
 3. Фенобарбітал.
 4. Сибазон.
 5. Етосуксимід

 

28. До лікаря звернувся пацієнт з приводу хвороби Паркінсона. Відомо, що хворий страждає також на глаукому. Якому з наведених препаратів треба надати перевагу?

 1. *Ліводопа.
 2. Циклодол.
 3. Атропіну сульфат.
 4. Скополаміну гідробромід.
 5. Метацин.

 

 

29. До лікаря звернувся пацієнт з приводу хвороби Паркінсона. Враховуючи супутню патологію (глаукома) хворого, лікар обрав засіб, що стимулює синтез дофаміну в ЦНС. Який з наведених препаратів має такий механізм дії?

 1. *Ліводопа.
 2. Циклодол.
 3. Атропіну сульфат.
 4. Скополаміну гідробромід.
 5. Метацин.

 

30. Хворому на паркінсонізм призначили препарат ліводопу, який швидко покращив його стан. Який механізм дії цього лікарського засобу?

 1. *Стимуляція синтезу дофаміну.
 2. Блокада м-холінорецепторів.
 3. Стимуляція дофамінових рецепторів.
 4. Антихолінестеразна дія.
 5. Стимуляція м-холінорецепторів.

 

31. Жінці, що страждає на паркінсонізм, призначили препарат ліводопу. Через деякий час стан хворої значно покращився. Визначте механізм дії призначеного препарату.

 1. *Стимуляція синтезу дофаміну.
 2. Блокада м-холінорецепторів.
 3. Стимуляція дофамінових рецепторів.
 4. Антихолінестеразна дія.
 5. Стимуляція м-холінорецепторів

 

 

Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

A. *Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Етамінал-натрій

D. Барбаміл

E. Барбітал

Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту?

A. *Нітразепам

B. Фенобарбітал

C. Хлоралгідрат

D. Етамінал-натрій

E. Бромізовал

Хворий 37-ми років, що страждає на облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок, одержує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв’язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі ЧМТ) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов’язане з:

A. *Індукцією фенобарбіталом ферментів мікросомального окислення в печінці

B. Аліфатичним гідроксилюванням фенобарбіталу

C. Кон’югацією феніліну з глюкуроновою кислотою

D. Окислювальним дезамінуванням феніліну

E. Гальмуванням фенобарбіталом мікросомального окислення в печінці

Молода дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

A. *Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу

B. Для стимуляції дихання

C. Для нормалізації АТ

D. Для інактивації фенобарбіталу

E. Для пробуджуючого ефекту

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м'язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:

A. *Ліводопа

B. Дифенін

C. Фенобарбітал

D. Сибазон

E. Етосуксимід

Чоловіку 70 років, страждаючому хворобою Паркинсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращался. Який механизм дії лікарського засобу?

A. *Активація дофамінової системи.

B. Гальмування холінергічної системи.

C. Гальмування гістамінергічної системи .

D. Гальмування серотонінергічної системи.

E. Активація енкефалінової системи.

 

Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливій механізм дії препарату?

A. *Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази

B. Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази

C. Пригнічення активності Са2+залежної АТФ-ази

D. Стимуляція активності Са2+залежної АТФ-ази

E. Пригнічення моноамінооксидази


Література.

 

Список ОСНОВНОЇ літератури

1. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О.. Казак Л.І. та ін. / Видання 2-ге. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 784 с.

2. Chekman I.S., Gorchakova N.O. Panchenko N.I., Вekh P.O. Pharmacology. – Vinnytsa: Nova Knyga Publishers, 2006. – 384 p.

3. Бертрам Г., Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2 томах – Москва.-Санкт-Петербург, Бипом – Невський діалект, 2003- 612с; 670 с

4. Дроговоз С.М., Страшний В.В., Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник довідник, 2002 -480 с.

5. Дроговоз С.М. Фармакология на допомогу лікарю, провізору, студенту. – Х.: ВЦ ХАІ, 2006. – 480 с.

6. Люльман Х. Наглядная фармакология. – М.: Мир, 2008. – 383 с.

7. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 томах – Узд 14-е. М: Новая волна, 2000

8. Посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення фармацевтичного факультету (дистанційна форма навчання) / Чекман І.С., Белєнічев І.Ф., Горчаова Н.О. та ін. – Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет, 2009. – 154 с.

9. Скакун М.П., Посохова К.А. – Фармакологія – Тернополь:Укрмедкнига, 2003 -740 с

10. Фармакология – Сito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М. Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2007. – 236 с.

11. Фармакология спорта / Горчакова Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М. и др. – К.: Олимп л-ра, 2010. – 640 с.

12. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 3-е. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 784 с.

13. Фармакологія: (Чекман І.С., Туманов В.А., Горчакова Н.О. та ін.): Вища школа, 2001 -518 с.

14. Чекман И.С. и сравт. Фармакология.Рецептура. Практические занятия. К. 000 Рада, 2003 – 832 с.

15. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Горчакова Н.О. Фармакологія. Підручник для студентів стоматологічного факультету. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 480 с.

16. Чекман І.С., Горчакова Н.О., Галенко-Ярошевський П.А. и др. Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учеб. для иностранных студентов / Под ред. И.С. Чекман. – К: ООО «Рада», 2009. – 832 с.

 

 

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Компендиум 2010 – лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторов. – К.: МОРИОН, 2010. – 2240 с.

2. Чекман І.С. Нанофармакологія. – Київ: ПВП Задруга, 2011. – 424 с.

3. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність, прийнятість для пацієнта. Фармаконагляд за безпекою застосування. – Київ: Поліграф плюс, 2011. – 118 с.

4. Побічні реакції серцево-судинних засобів: навч. посіб. / Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. – Київ-Запоріжжя-Харків: Вид-во ЗДМУ, 2010. – 88 с.

5. Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. 1. Побічна дія лікарських засобів та фармакологічний нагляд за безпекою застосування ліків в Україні / Чекман І.С., Вікторов О.П., Мазур І.А., Белєнічев І.Ф., Горчакова Н.О. та ін. – Запоріжжя-Київ: Вид-во ЗДМУ, 2007. – 77 с.

6. Фармакология / Под ред. Р.Н. Аляутдинова. – 4-е изд. испр. – М.: ГЭОТАР, 2010. – 692 с.

7. Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для вузов. – М.: ГЭОТАР, 2010. – 836 с.

8. Основи фармакології з рецептурою: підручник / М.П. Скакун, К.А. Посохова. – Тернопіль: Укр. мед. книга, 2004. – 604 с.

9. Клінічна фармакологія: підручник / За ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768 с.

10. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология в 2-х томах. – М., Спб.: Бином, Диалект. Т. 1., 2006. – 611 с., Т. 2, 2007. – 648 с.

11. Клінічна фармакологія: підручник у 2-х томах / Під ред. І.А. Зупанця. – Харків: НФАУ. Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 312 с., Т. 2. – 348 с.

12. Клиническая фармакология / Под ред В.Г.Кукес – М: Изд. Дом Гэотар-мед, 2004 – 944 с

13. Михайлов И.Б Клиническая фармакология; изд-во Фолиант, 2002 520 с.

14. Рецептурный справочник врача. 8-е изд., переработанное и дополненное / Под ред. проф. И.С.Чекмана, доц И.Ф.Поляковой – К: Здоров’я 2003 – 1194 с.

15. Метелица В.И. Справочник кардиолога по клинической фармакологи сердечно-сосудистых средств. М.Медицина, 2000 – 926 с

16. Скакун М.П. Фармакологічна термінологія. Укрмедкнига, 2002-208 с

17. Бен. Клиническая фармакология – М: Бипом, 2004. – 104 с.

18. Клиническая фармакология и фармакотерапия /Ю.В.Белоусов, В.С.Моисеев, В.К.Лепахин – М: Универсум паблишик 1997 – 530 с.

19. Маркевич Д.А. Фармакология.- М: Гэотар-мед, 2004 – 728 с.

 

ДЛЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ НАЗВАНИЯ МОДУЛЕЙ И ТЕМ

Модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Вітамінні гормональні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби.

Змістові модулі:

1. Лікарська рецептура.

2. Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія.

3. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію

4. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію

5. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи.

6. Психотропні лікарські засоби.

7. Лікарські засоби, що впливають на кровообіг мозку. Ноотропні лікарські засоби. Аналептики.

8. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби Імунотропні препарати.

Тема Лекції Практичні заняття СРС СРС,якане входить до плану аудиторних занять
Змістовий модуль I. Лікарська рецептура.
1. Закон України „Про лікарські засоби". Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми.   2,5  
2. М’які лікарські форми.   2,5
3. Рідкі лікарські форми (1).   2,5
4. Рідкі лікарські форми (2).   2,5
5. Контрольна робота з лікарської рецептури   2,5
Змістовий модуль 2. Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія.
6. Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія фармакології.     1. Біотрансформація і взаємодія лікарських засобів. 2. Побічна дія препаратів. Лікарська залежність та її соціальна значимість.
Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію
7. Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби 2,5
Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію
8. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. М-, Н- холіноміметики. М-, Н-холіноблокатори. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холіноміметики та М- холіноблокатори. 2,5 3. Токсикологія нікотину. Шляхи боротьби з палінням тютюну. 4. Фармакологія дофамін- та гістамінергічних лікарських засобів.Стимулятори та блокатори серотонінових рецепторів.
9. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холіноміметики. Н-холіноблоблокатори ( гангліоблокатори, міорелаксанти). 1. 2,5
10. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметики. Антиадренергічні лікарські засоби, симпатолітики. 2,5
Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи.
11. Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія етилового спирту та препарати для лікування алкоголізму.   2,5
12.Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби.Засоби для профілактики та лікування розсіянного склерозу.   2,5
12. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків анальгетиків 2,5
Змістовий модуль 6. Психотропні лікарські засоби.
14. Нейролептики, транквілізатори, седативні лікарські засоби 2,5 5. Фармакологія солей літію. 6. Фармакологія адаптогенів.
Змістовий модуль 7. Лікарські засоби, що впливають на кровообіг мозку. Ноотропні лікарські засоби. Аналептики.
16. Антидепресанти. Психомоторні стимулятори. Лікарські засоби, що впливають на кровообіг мозку. Ноотропні лікарські засоби. Аналептики. 2,5 7. Фармакологія засобів для лікування мігрені.
Змістовий модуль 8. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Фармакологія ферментних лікарських засобів. Імунотропні препарати.
17. Фармакологія водорозчинних та жирозчинних вітамінних препаратів.   2,5 8. Ретиноїди та їх застосування в медицичній практиці 9. Ферментні препарати та інгібітори ферментів.
18. Гормональні препарати, їх синтетичні замінники та антагоністи. 5,0 10. Засоби для лікування та профілактики остеопорозу.
19. Протизапальні лікарські засоби. 2,5  
20. Протиалергічні, імунотропні лікарські засоби 2,5  
Підсумковий контроль засвоєння модулю 1 "Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. "Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему".   2,5
                   

Модуль 2. Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів.

Змістові модулі:

9. Фармакологія засобів, що впливають на функцію серцево-судинної системи.

10. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів травлення, органів дихання.

11. Лікарські засоби, що впливають на систему крові, ферментні лікарські засоби.Лікарські засоби, що впливають на міометрій. Лікарські засоби, що впливають на функції нирок.

12. Протимікробні, противірусні, протигрибкові лікарські засоби.

13. Протипаразитарні лікарські засоби.

14. Протипухлинні лікарські засоби. Радіопротектори.

15. Принципи лікування гострих отруєнь. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів.

 

Тема Лекції Практичні заняття СРС СРС,якане входить до плану аудиторних занять
Змістовий модуль 9. Фармакологія засобів, що впливають функцію серцево-судинної системи.
1. Антигіпертензивні лікарські засоби. Ангіопротектори. 2,5  
2. Кардіотонічні лікарські засоби. Серцеві глікозиди, протиаритмічні лікарські засоби 2,5
3. Лікарські засоби, що використовуються для лікування хворих на ішемічну хворобу серця (антиангінальні лікарські засоби), гіполіпідемічні лікарські засоби. 2,5
Змістовий модуль 10. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів травлення, органів дихання.
4. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання. 2,5 1. Фармакологія протикашльових лікарських засобів
5. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення. 2,5 2. Фармакологія антидіарейних лікарських засобів. Пробіотики.
Змістовий модуль 11. Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Антиагрегенти.Флеботропні лікарські засоби. Лікарські засоби, що впливають на міометрій.Лікарські засоби, що впливають на функції нирок.
6. Лікарські засоби, що впливають на міометрій та функції нирок.   2,5  
7. Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Антиагреганти. Флеботропні лікарські засоби. 2,5  
Змістовий модуль 12. Протимікробні, противірусні, протигрибкові лікарські засоби
8. Антисептичні та дезінфікуючі лікарські засоби. 2,5 3. Фармакологія сучасних детергентів.   4. Фармакологія сульфаніламідних лікарських засобів.   5. Сучасні препарати для лікування синдрому набутого імунодефіциту
9. Фармакологія антибіотиків. Принципи раціональної хіміотерапії. 2,5
10. Синтетичні хіміотерапевтичні засоби. Фармакологія фторхінолонів.Протимікозні лікарські засоби. 2,5
11. Фармакологія протитуберкульозних, противірусних, протиспірохетозних лікарських засобів. 2,5
Змістовий модуль 13. Протипаразитарні та протипротозойні лікарські засоби.
12. Протималярійні препарати. Протигельмінтні препарати. Протипротозойні лікарські засоби. 2,5  
Змістовий модуль 14. Принципи лікування гострих отруєнь. Принципи антидотної терапії
13. Принципи лікування гострих отруєнь. Принципи антидотної терапії. Фармакологія антидотних засобів. 2,5 6. Особливості гострих отруєнь у дітей
Змістовий модуль 15. Фармакологія протипухлинних лікарських засобів. Радіопротектори. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів.
14.Фармакологія протипухлинних лікарських засобів. 2,5 7. Радіопротектори.  
15. Фармакологія препаратів кислот, лугів та солей лужноземельних металів. Плазмозамінники     2,5  
                       


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Клоназепам | З. Базовi знання, вмiння, навички, нео6хiднi для вивчення теми (мiждисциплiнарна iнтеграцiя)
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.044 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты