Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКотирування та види цін на біржі
Читайте также:
  1. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  2. НІ. Моніторинг процесу укладання угод на товарній біржі через
  3. Правила і методика біржового котирування цін
  4. Товарні біржі

Одним з найважливіших завдань брокерської діяльності є участь у визначенні довідкової біржової ціни - котирування. Біржові котирування є визначними цінами біржових угод, які укладаються на стандартну кількість стандартизованого товару, передбаченого правилами біржової торгівлі. Котирувальна ціна – ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методик.

Офіційне котирування здійснюється щодо цін біржових угод на визначені біржею групи продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки для кожного біржового товару.

Довідкове(поза офіційне) котирування здійснюється на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з врахуванням оцінки котирувальною комісією кон’юнктури попиту ф пропозиціх за 3 напрямками: за цінами продавців, за цінами покупців(ціна попиту), за найтиповішою на біржі на конкретний період часу ціною на конкретний вид товару(котирувальна ціна біржі.)Таким чином, типова ціна відображає вартість одиниці товару при типових обсягах продажу й умовах реалізації. Офіційною котирувальною або розрахунковою ціною для кожної позиції на даний день є ціна при закритті біржі. Брокери і клієнти, аналізуючи ситуацію з цінами на біржі за попередній період, а також кон'юнктуру (співвідношення попиту і пропозиції в попередній і майбутній періоди) можуть прогнозувати котирування на сьогодні і завтра.

Методи котирування:

§ метод єдиного біржового курсу, тобто встановлення такої ціни, за якою може бути виконана більшість доручень, що отримали брокери;

§ метод простого опублікування цін, за якими на біржі укладаються угоди, з вказівкою "від - до".

Нині біржові котирування є офіційними цінами угод, які укладаються на товар передбаченої біржовими правилами стандартної якості безпосередньо на біржі в години її офіційної роботи. Ціни на всі позиції, що котируються, можуть публікуватися один або декілька разів на день у встановлений час.

Таким чином, розрізняють котирування

§ за результатами біржового дня і Підсумкове котирування здійснюється різними способами, але у будь-якому разі її здійснює ЕОМ шляхом фіксування дійсних цін укладених угод. При незначній кількості операцій проводиться тільки підсумкове котирування§ проміжне, або поточне котирування, що виникає в результаті торгів. при великій біржовій торгівлі виникає необхідність визначення рівня цін протягом біржового дня (або хоча б за першу його половину).

Основні види котирування:

§ 1. Як котирування, вказуються відхилення цін, тобто даються найбільша (максимальна) і найменша (мінімальна) ціни укладених на біржі угод з кожного товару (контракту).

§ 2. Фіксуються ціни першої й останньої угоди дня. Причому фіксується тільки ціна останньої укладеної на біржі угоди, яка вважається ціною ринкового співвідношення попиту і пропозиції на даний товар (контракт).в умовах кон'юнктури даного дня.

§ 3. Визначаються ціни першої і останньої угоди на даний товар (контракт), але одночасно вказуються і проміжні "переломи" вдинаміці цін, що відбуваються протягом біржового торгу.

§ 4. Котирування цін визначається у вигляді комбінованого поєднання певних відхилень цін: максимальна і мінімальна ціни угоди або ціни першої і останньої угоди дня.
Стандартні котирувальні таблиці складаються з шести граф, у яких вказуються рік і місяць поставки даного виду товару, відповідні ціни на товари по місяцях і величина підвищення або падіння цінЦіна продавця на біржовий товар – ціна, вказана учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також названа ним під час торгів з метою стимулювання продажу.

Ціна покупця – ціна, вказана покупцем у заявках стосовно купівлі, а також ті, що він називає безпосередньо під час торгів з метою стимулювання продавця.

Ціна біржової угоди – остаточна ціна, яка була названа покупцем(продавцем) і зафіксована біржовим маклером.

Ціна біржових угод (біржового товару)- це ціна, за якою здійснюються операції купівлі-продажу великих партій матеріально-сировинних ресурсів, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання на товарних біржах.

Види цін

1.залежно від типу угоди яка укладається

1.1. ціна на реальні товари

1.1.1. ціни за спотовими контрактами(ціна на наявний стандартний товар, який протягом тижня після укладання угоди поставляється до сертифікованого біржового складу за рахунок продавця)

1.1.2. ціни за форвардними контрактами(ціна на поставку товару в майбутньому )

1.2. ціна на фючерні угоди (ціна за стандартний контракт, в якому передбачається поставка майбутньому визначених обсягів певного виду товару певної якісної характеристики.)

§

У біржові бюлетені заноситься як довідкова ціна, яка відображала вартість одиниці товару при типових обсягах і умовах продажу, так і коливання цін на кожний вид товарів.

За своєю природою біржові котирування універсальні. Вони являють собою ряд цін на однорідний товар із стандартними, протягом тривалого періоду незмінними умовами контракту. Це й дозволяє використати їх як світові ціни.Угоди з біржовим товаром можуть укладатися:

1) за ціною, що склалася наринку в момент укладення угоди;

2) за ціною, що склалася наринку на момент поставки товару;

3) коли ціна досягне певної (граничної) величини;

4) за довідковою котирувальною ціною даних біржових зборів, яка опублікована увстановленому порядку.

Якщо в обумовлений день довідкова котирувальна ціна відсутня, то розрахунок проводиться за ціною, яка опублікована в останній, попередній дню ліквідації день, в який проводилося котирування. Якщо котирування на цей товар не проводилося більше трьох біржових днівдо дня ліквідації, то розрахунок проводиться за угодою сторін, а якщо такого не буде досягнуто, - за ціною, що встановлена арбітражною комісією і котирувальним комітетом.

При укладенні угод на товар, що не котирується на даній біржі, довідкова котирувальна ціна встановлюється на основі довідкових котирувальних цін основних товарів і операцій.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 130; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты