Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникагрупового заняття.
Читайте также:
  1. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  2. Групового заняття.
  3. Методика проведення заняття.
  4. Методика проведення заняття.
  5. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент під час підготовки до заняття.
  6. Структура фронтального музичного заняття.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведеннягрупове заняття

з навчального предметуОснови конструкції та будова автомобілів та гусеничних тягачів. (СК-401)

Тема № 8 Будова агрегатів шасі.

Заняття № 3 Роздаточна коробка.

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46-----

Протокол від 201року № ____

 

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри №46

Протокол від 201року № ____

 

Навчальні та виховні цілі:

- ознайомитися з будовою роздаточної коробки та принципом її дії.

 

Навчальна група : ______________

Час: 90 хвилин. Місце: бокс, клас.

Навчально-методичне забезпечення ___схеми, слайди, полілюкс.

Навчальна література :

1. «Устройсво и эксплуатация автотранспортных средств», под ред. В.Л. Роговцева, А.Г. Пузанкова, В.Д. Олдфильда.

2. «Автомобиль ЗИЛ - 131 и его модификации, техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО)», Москва, воениздат 1983г.

 

1. навчальні питання та розрахунок часу

I. Вступна частина

II. Основна частина

1. Будова роздаточної коробки.

2. Принцип дії роздаточної коробки.

III. Заключна частина

2. Зміст та методика проведення заняття

Організаційно-методичні вказівки для проведення

групового заняття.

При підготовці до проведення заняття викладачу необхідно вивчити навчальні матеріали по рекомендованій літературі та методичній розробці, продумати методичні прийоми при проведенні заняття, підготувати плакати , схеми, необхідні технічні засоби навчання. Зробити заявку на необхідний інструмент та приладдя.

У вступній частині

- прийняти доклад від чергового по навчальному взводу;

- проконтролювати якість засвоєння студентами навчального матеріалу;

- об’явити тему, ціль заняття та питання;

- провести інструктаж по мірам техніки безпеки.

В основній частині

Матеріал заняття розглядається під керівництвом викладача методом розповіді-показу, даючи під запис.При пред’явленні навчального матеріалу викладачу рекомендується використовувати графічну модель основного змісту класної дошки.

При перевірці засвоєння студентами навчального матеріалу рекомендується використовувати ситуаційні методи, формувати питання таким чином, щоб ввести студента у ситуацію, яка розглядається, використовуючи знання студентів з усіх дисциплін кафедри.

Методи активізації пізнавальної діяльності студентів:

- видача попереджуючих завдань на самостійну підготовку;

- діалогові методи пред’явлення навчального матеріалу;

- підготовка інструкторів на заняття із студентами.

В залежності від підготовленості студентів та наявності матеріальної частини, викладач має право змінювати час викладання питань.

Згідно з положенням про рейтингову систему оцінки успішності студентів викладач здійснює:

- опитування студентів під час заняття з виставленням відповідної кількості балів.

Кожна відповідьоцінюється за наступними критеріями:

• повна відповідь - 4 бали;

• повна відповідь, але допущена одна неточність - 3 бали;

• повна відповідь, але допущені дві неточності - 2 бали;

• повна відповідь, але допущена більш двох неточностей - 1 бал;• студент не здатний здійснити доповідь - 0 балів.

В заключній частині викладачу необхідно:

- підвести підсумки проведеного заняття та об’явити бали, отримані студентами;

- дати завдання на самостійну підготовку;

- дати команду черговому про закінчення заняття.

 

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Шасі автомобіля являє собою сукупність механізмів, призначених для передачі крутного моменту від двигуна до ведучих коліс, для пересування автомобіля й керування ім. Шасі складається з: трансмісії, ходової частини й механізмів керування.

Трансмісія - служить для передачі крутного моменту від двигуна до ведучих коліс і дозволяє змінювати крутний момент залежно від умов руху. Трансмісія складається зі зчеплення, коробки передач, головної й карданної передач, диференціала.

Головна передача, диференціал і півосі розташовані в кожусі заднього провідного мосту. Зчеплення призначене для тимчасового відключення двигуна від трансмісії й плавного їхнього з'єднання після перемикання передачі в коробці передач і при рушанні автомобіля з місця.

Коробка передач служить для зміни крутного моменту, руху автомобіля заднім ходом і тривалого роз'єднання двигуна від трансмісії під час стоянки автомобіля й при русі його по інертності.

Карданна передача дозволяє передавати крутний момент між валами, розташованими під мінливим при русі автомобіля кутом.

Головна передача служить для збільшення крутного моменту й передачі його під прямим кутом на півосі автомобіля.

Диференціал забезпечує обертання ведучих коліс із різними швидкостями при повороті автомобіля й русі коліс по нерівній дорозі.

Півосі передають крутний момент до ведучих коліс автомобіля. У більшості автомобілів ведучими є задні колеса.

Ходова частини автомобіля являє собою візок і складається з рами, переднього й заднього мостів, підвіски(ресор і амортизаторів) і коліс. Рама служить для кріплення на ній кузова й усіх агрегатів. У легкового автомобіля рама в більшості випадків отсутствует. Її роль виконує кузов.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Будова роздаточної коробки.

Роздаточна коробка механічна, має двох передач. Передаточне число першої передачі 2,08, другої передачі 1,0.

Роздаточна коробка на гумових подушках прикріплена чотирма болтами до подовжніх балок рами, що, у свою чергу, на гумових подушках прикріплені до кронштейнів поперечок рами.

Рис. 1. Схема керування роздавальною коробкою: 1 - важіль роздавальної коробки; 2 - электррвоздушный клапан включення приводу переднього моста; 3 - трубка випуску повітря (сапун); 4 - сполучний шланг сапуна; 5 - сполучний шланг включення приводу переднього моста; 6 - роздавальна коробка: 7 - стрижень вилки включення першої передачі; 8 - стрижень вилки включення другої передачі; 9 - трубка, що йде від гальмового крана; 10 - тяга включення першої передачі роздавальної коробки: 11- тяга включення другої передачі роздавальної коробки: 12 - стяжна пружина; 13-коробки передач; 14 - серга важеля роздавальної коробки: 15 - подушка підвіски; 16 - болт кріплення до подовжньої балки; 17 і 20 - шайби; 18 -подовжня балка підвіски; 19 - розпірна втулка

 

У верхній частині картера роздавальної коробки мається люк із фланцем для кріплення коробки добору потужності. Добір потужності здійснений від шестірні первинного вала роздавальної коробки.

У кришці люка розміщений сапун з маслоотражателем, що запобігає появу в роздавальній коробці надлишкового тиску в результаті температурних коливань.

На вторинному валу посаджений черв'як приводу спідометра. У кришці картера мається шестірня приводу спідометра.

Привід спідометра складається з пятизаходного черв'яка, що має п'ять зубів, і шестірні, що має 17 зубів. Передаточне число пари приводу спідометра 3,4.

Заливають мастило в роздавальну коробку через контрольно-заливний отвір, відкривши пробку до рівня цього отвору. Зливають мастило через зливальний отвір, у пробці якого розміщенно магніт, що притягає частки металу, що потрапили в мастило.

Для запобігання витікання мастила з роздавальної коробки місця виходу усіх валів ущільнені самопідтискними гумовими сачьниками. Сальник вала приводу переднього моста, знаходиться нижче рівня масляної ванни, додатково захищений маслоотгонной шайбою.

Усі стики картера роздавальної коробки, кришки підшипників і верхнього люка ущільнені спеціальною пастою.

При всіх роботах, зв'язаних з розбиранням роздавальної коробки, усі деталі картера варто ставити на місце з застосуванням згаданої пасти.

Завод приступив до виробництва нової підвіски роздавальної коробки на додаткових гумових подушках 15 (див. рис. 1) і на новій подовжній балці 18. Нове кріплення взаємозамінне зі старим.

2. Принци дії роздаточної коробки.

Переключають передачі роздавальної коробки важелем 1 .(рис. 1), що має три положення. При заднім положенні важеля включена друга (пряма) передача, при переднім положенні важеля включена перша (понижуюча) передача, середнє положення - нейтральне. Для запобігання одночасного включення двох передач служить механізм блокування кулькового типу.

Для полегшення керування автомобілем у складних умовах руху по бездоріжжю, а також для запобігання від перегвантаження трансмісії автомобіль має електропневматичне керування включенням переднього моста при включенні першої передачі в роздавальній коробці.

При включенні першої передачі роздавальної коробки вимикач переднього моста, установлений на стрижні вилки першої (понижуючої) передачі, замикає електричний ланцюг електромагніта, що, виштовхуючи сердечник, давить на стрижень включення повітряного клапана і відкриває його. Повітря від гальмового крана через впускний клапан надходить у диафрагменную камеру, що впливає безпосередньо на стрижень камери включення ковзної каретки. Таким чином, автоматично включається привід переднього моста. При вимиканні першої (понижуючої) передачі розмикається ланцюг електромагніта, закривається повітряний клапан і поворотна пружина автоматично виключає передній міст.

При русі автомобіля (наприклад, на слизькій дорозі) може знадобитися включення переднього моста на другий (прямої) передачі роздавальної коробки. У цьому випадку ланцюг електромагніта, що керує включенням переднього моста, може бути замкнута примусово за допомогою перемикача, установленого на передньому щиті кабіни (крайній праворуч).

Ліве положення ручки перемикача відповідає включений- -ному положенню переднього моста, праве положення - виключеному. На стрижні камери включення переднього моста установлений вимикач, при замиканні якого в кабіні на щитку приладів загоряється контрольна лампа. Лампа загоряється при автоматичному і при примусовому включенні переднього моста.

Технічне обслуговування роздавальної коробки

При експлуатації необхідно перевіряти надійність кріплення роздавальної коробки на подовжніх балках рами і надійність кріплення самих балок до поперечок рами.

Необхідно також промивати і прочищати повітряні канали сапуна, установленого на кришці люка роздавальної коробки, засмічення якого може викликати підвищення тиску в картері роздавальної коробки і послужити причиною підтікання олії через сальник. Необхідно підтримувати нормальний рівень олії в коробці і вчасно змінювати його відповідно до карти змащення.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 

На груповому занятті були розглянуті основні базові питання з тими "Будова агрегатів шасі". Для подальшого вивчення тими студентам рекомендується вивчити матеріали (питання) заняття, що допоможе їм ефективно експлуатувати автомобільну техніку в повсякденній діяльності.

 

 

Завдання на самостійну роботу:

1. «Устройсво и эксплуатация автотранспортных средств», под ред. В.Л. Роговцева, А.Г. Пузанкова, В.Д. Олдфильда.

2. «Автомобиль ЗИЛ - 131 и его модификации, техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО)», Москва, воениздат 1983г.

Розробив: викладач кафедри № 46

_________________ М.А. Валєрко

« »___________________ 201 р.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты