Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Читайте также:
  1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  2. Адміністративна відповідальність за порушення в сфері будівництва і житлово-комунального господарства.
  3. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  4. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  5. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  6. Аналіз діяльності конкурентів
  7. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  8. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  9. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  10. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства

Тема5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

2. Сутність та порядок нарахування митних податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3. Особливості оподаткування залежно від митного режиму.

4. Порядок відшкодування ПДВ при експорті.

5. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення.

 

ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із найважливіших джерел наповнення Державного бюджету є податки, що сплачуються при перетині товарів, робіт, послуг кордону, та які у економічній літературі отримали назву митних платежів. Вони є одним із найважливіших інструментів регулювання зовнішньої торгівлі, яка у свою чергу в великій мірі залежить від митної політики, що проводиться державою та спрямована на активізацію експортних операцій, стимулювання підприємницької діяльності. Усі ці питання ефективно вирішуються шляхом використання фіскальних інструментів (податків) та їх складових елементів - ставок, обсягами пільг та преференцій, механізмом розрахунку.

Головними функціями, що виконують податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності є:

- фіскальна, оскільки податки є джерелом наповнення бюджету країни;

- стимулююча, оскільки їх раціональна система сприяє розвитку національного виробництва;

- регулятивна, оскільки завдяки розкиду ставок формують обсяг та структуру експорту, імпорту, споживання.

На етапі становлення економічних відносин, як правило домінує фіскальна функція митних податків та зборів, але у міру формування ринкової економіки митні платежі стають важливим фінансовим інструментом регулювання економічних відносин.

Види митних платежів, порядок їх нарахування і сплати, випадки надання митних і тарифних пільг та інше, пов'язане з цими питаннями, регламентується законодавчими актами, головні з яких: Митний кодекс України, Податковий кодекс України (ПКУ), Закон України "Про митний тариф України", Наказ ДМСУ "Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень" тощо.

Відповідно до вітчизняного законодавства в Україні запроваджено наступні види митних платежів, які представлені у таблиці 5.1Відповідно до таблиці, основними платежами, що нараховуються митними органами є:

- платежі, пов'язані з нарахуванням митного тарифу;

- різні види митних зборів;

- акцизний збір;

- податок на додану вартість;

- платежі на видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері митно-тарифних відносин;

- платежі, пов'язані з проблемами порушення митного законодавства.

Таблиця 1. ОСНОВНІ ВИДИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

п/п Код виду Вид митного платежу
  Митні збори
  Митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем
1. Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях та у приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим митницею
Митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів
  Митний збір за митне оформлення товарів відповідно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
  Митний збір за митне оформлення товарів відповідно до режиму митного складу
  Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України й підлягають обкладенню митним збором
2. Ввізне мито
  Мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
  Мито на нафтопродукти, які підлягають обкладенню акцизним збором, транспортні засоби, які підлягають обкладенню акцизним збором та шини до них, які раніше згідно законодавства обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
  Антидемпінгове мито
3. Антидемпінгове мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
  Антидемпінгове мито на товари, що вивозяться з території України суб'єктами підприємницької діяльності
  Вивізне мито
4. Мито на товари, що вивозяться з території України суб'єктами підприємницької діяльності
  Акцизний збір
5. Акцизний збір з товарів, увезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
  Акцизний збір з транспортних засобів та нафтопродуктів, увезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
  Податок на додану вартість
6. Податок на додану вартість з товарів, увезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності
7. Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України
  Єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України
       

За способом митного регулювання митні платежі можна класифікувати на тарифні та нетарифні засоби. Платежі, пов'язані з нарахуванням митного тарифу, - це єдиний вид тарифного регулювання, нарахування ж за акцизним збором, ПДВ, митними зборами - це види нетарифного регулювання.Таблиця 2. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ [57]Класифікаційні ознаки Елементи
Види податків Мито; акцизний збір з імпортних товарів; ПДВ на операції з ввезення імпортних товарів
Спосіб стягнення Непрямі
Суб'єкт податку Юридичні особи, фізичні особи
Рівень влади Загальнодержавні
Призначення Загальні
Порядок зарахування до Держбюджету Закріплені
Порядок введення Обов'язкові
Джерело сплати податкових сум Митна та фактурна вартість товару
Об'єкт оподаткування Експортно-імпортні операції
Тривалість Момент митного оформлення
Метод нарахування Прогресивні, адвалерні, специфічні, спеціальні, тверді
Форма розрахунків Безготівковий, готівковий, вексельна форма

Митні платежі встановлюються найвищими органами державної влади і тому за рівнем запровадження належать до загальнодержавних податків, тобто, правила їх стягнення та розміри ставок є єдиними на всій території країни незалежно від форм власності, організації господарської діяльності й територіального розташування [58].

При сплаті суми платежів перераховуються в національну валюту України за офіційними курсом Національного банку України, встановленого на день подання ВМД до митного оформлення (ПДВ та акцизу та день митного оформлення). Сплата платежів проводиться, шляхом їх перерахування за безготівковим розрахунком на рахунок митної установи, або внесення сум готівкою до каси митниці, або через каси "Аваль".

При безготівковому розрахунку сплатою вважається фактичне зарахування сум платежів на рахунок митниці.

Пільги зі сплати платежів надаються лише у визначених законодавством випадках. При наданні пільг нарахування платежів у графі 47 ВМД проводиться "умовно" із зазначенням ходу способу платежу "06". При цьому у графі 36 ВМД зазначається код преференції з мита акцизу чи ПДВ, а у графі 44 (розділ 7) реквізити законодавчих актів, на підставі яких надано пільги з кожного виду платежів.

У випадках, коли виникають сумніви щодо правильності визначення найменування коду або ціни товару, достовірності наданих в якості підтверджень підстави для надання пільг документів, митними органами проводиться відповідна експертиза із залученням спеціалістів відділів тарифів та вартості, митної лабораторії. Управління з верифікації, сертифікатів при ДМСУ, експертів з інших організацій.

Таблиця 3. ПРИКЛАД НАРАХУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ВМД

Назва товару - стільці Код товару 9401690000 Країна походження - Китай Митна вартість 20000 грн. Ставка митного збору - 0,2% Ставка ввізного мита - 15%
Ставка ПДВ - 20%

Таблиця 5.4. ЗАПОВНЕННЯ ГРАФИ 47 ВМД

Вид платежів Основа нарахування Ставка, % Сума, грн. СП
0,2 40,0

у п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається відповідний код способу сплати митних зборів


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты