Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтворення таблиць. Розробити БД методом нормальних форм.
Читайте также:
  1. Алгоритм створення простого запиту (запиту-вибору) в режимі конструктора
  2. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  3. Архітектура, чи зодчество (від грець. architekton -- будівельник), мистецтво створення споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей.
  4. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  5. ВИТЯГ З ТАБЛИЦЬ КОМУТАЦІЙНИХ ЧИСЕЛ
  6. Етапи створення і розвитку трудового колективу
  7. З8. Центральна Рада: створення, основні напрямки діяльності та причини падіння.
  8. Загальні вимоги до створення документів.
  9. Закони 12 таблиць – пам’ятка права рабовласницького Риму.
  10. Зміна типів полів. Реорганізація таблиць.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Розробити БД методом нормальних форм.

Варіант(13) Левченко – 12, Оніщенко – 8, Клименко – 16, Пащенко – 7;

Використовуючи теоретичний матеріал, практичні навички, отримані при виконанні практичних робіт з тем №5 та №6, створити працездатну базу даних з використанням засобів СКБД Interbase 6.5 і мови програмування C++ Builder 6.0.

При оцінці проекту основна увага приділяється:

- послідовності викладу матеріалу у звіті ( від загального до частки);

- відповідність звіту наданому шаблону;

- повноті опису на створений проект.

 

Розробка структури БД

 

База даних розробляється студентом на підставі методу СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК. Для створення звіту використовувати теоретичний матеріал лекції 3.3. Процес проектування бази даних описується поетапно, згідно розділу 3.3.2 лекції. Перед проектуванням таблиць розробіть діаграми ER-екземплярів для правильного визначення класів, приналежності сутностей і типів їх зв'язків. Потім на підставі аналізу діаграм ER-екземплярів складаються та описуються у звіті діаграми ER-типів. На підставі правил, описаних у розділі 3.3.3 сформувати відношення. Перевірити всі відношення на приналежність до 3-й нормальній формі. Привести схеми залежностей не ключових атрибутів від створених ключів.

Проектування бази даних проводиться з використанням програми IBConcole, яка входить у комплект СКБД Interbase.

У звіті повинна бути представлена загальна схема бази даних зі зв'язками між таблицями. Описані засоби з'єднання бази даних з додатком. Наведені параметри драйвера та псевдоніма, для з'єднання з базою даних.

Для перевірки працездатності бази даних таблиці повинні бути заповнені даними.

База розташовується в папці Base диска D.

 

Створення таблиць

 

Для кожного поля конкретної таблиці необхідно визначити його тип та розмір, ретельно перевірити, чи задовольняє діапазон значень обраного типу тем значенням, які може реально ухвалювати дане поле. При необхідності, для деяких полів можна встановити умови на значення та задати повідомлення, яке видає на екран повідомлення у випадку невідповідності введеного значення заданій умові. Можна також визначити формат інформації, що вводиться, для конкретних полів. 

3. Створення індексів і ключових полів

 

Інформацію в таблицях упорядкувати, створивши індекс для конкретного поля або декількох полів. Обов'язково, щоб для таблиць були створені ключові поля. Ключове поле може бути простим або складовим, тобто складатися з декількох полів для однозначної ідентифікації кожного запису в таблиці.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты