Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗначення та завдання менеджменту

Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. А також підклас асоціативних сутностей - позначення.
  5. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  6. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  7. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  8. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  9. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  10. Базові ел журналіст менеджменту

В умовах ринкових відносин потрібні, зрозуміло, нові підходи до вирішення економічних і соціальних проблем, глибоке розуміння суті управління та його форм.

Ми все більше пізнаємо ділову практику західних керівників у сфері менеджменту.

Значення менеджменту полягає в тому, що він забезпечує задоволення потреб споживачів товарів та послуг через ринок. Існування та престиж менеджменту обґрунтовується економічними результатами діяльності. Будь-які рішення приймаються з використанням менеджменту та несуть у собі економічний зміст. Тому ефективність менеджменту й діяльності менеджерів вимірюється економічними успіхами та результатами.

Сьогодні в менеджменті відбуваються суттєві зміни. Якщо раніше успішним менеджером був той, хто швидше за всіх реагував на зміни ринкової ситуації, то зараз хорошим менеджером вважається той, хто для свого підприємства створює нові ринки, хто сам змінює ринок. Недаремно кажуть, що завдання менеджменту полягає в тому, щоб спочатку зробити бажане можливим, а потім - реальним.

Основне в менеджменті - ставити перед собою цілі, які б відповідали інтересам підприємства.

Значення менеджменту полягає й у тому, що він об'єднує капітал та співробітників фірми.

У чому конкретно полягають завдання менеджменту?

- Основним завданням менеджменту необхідно вважати забезпечення існування підприємства (фірми) на ринку. У відповідності з цим завданням, менеджмент повинен забезпечувати рентабельність фірми на основі наявних у ній людських та матеріальних ресурсів. Успіхи та невдачі підприємства -це, в першу чергу, успіхи та невдачі менеджменту. Менеджмент повинен створювати умови фірмі для випуску товарів кращої якості за більш низькими цінами, або надавати кращі послуги, ніж її конкуренти.

- Менеджмент виходить із того, що робітники та службовці - це найцінніший капітал фірми. Тому його завдання - це вирішення проблем своїх співробітників, задля яких й існує фірма. Мета сучасного менеджменту - такий розвиток людини, за якого усі закладені в ній природою здібності могли б реалізуватися в бізнесі. Людина - джерело творчості, різноманітності, тому основне - підвищити зацікавленість працівників у ефективній роботі.

- Одне із завдань менеджменту полягає у створенні нових ринків для фірми та забезпеченні швидкого реагування на всі зміни в соціальній сфері ринку. Ця задача реалізується через функцію маркетингу й функцію інновації (розробку нових товарів та послуг).- Наступне завдання менеджменту полягає в глибокому аналізі діяльності фірми. Керівництво не може бути чисто бюрократичним, адміністративним актом. Це - творча діяльність, яка виключає всі форми пристосування. Аналізувати діяльність підприємства слід перш за все з позицій споживача та ринку. Після завершення аналізу всіх сторін діяльності підприємства його керівництву необхідно збалансувати коротко- та довготермінові цілі свого розвитку.

- Ще одним завданням менеджменту є доведення до співробітників фірми конкретних завдань, надання їм можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок у загальні результати діяльності зробила їхня праця. Співробітник, незалежно від того, є він звичайним працівником чи директором, повинен розуміти, що від його роботи залежить подальша доля підприємства.

Наведені вище завдання, які вирішує менеджмент, не є вичерпними (можна було б назвати ще чимало інших), але вони в достатній мірі доводять його важливість у діяльності будь-якого підприємства, організації.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 57; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ | Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты