Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 22. В складі групи аудиторів Ви проводите аудиторську перевірку відкритого акціонерного товариства (надалі - „Товариство”) станом на 31 грудня 2009 року.
Читайте также:
  1. Анализ деловой активности организации (правило экономического роста) (задача)
  2. Анализ динамики и структуры прибыли до налогообложении (задача)
  3. Анализ и оценка структуры источников формирования имущества предприятия (задача)
  4. Анализ наличия, движения и структуры оборотных средств предприятия (задача)
  5. Анализ платежеспособности организации методом коэффициентов (задача)
  6. Анализ состояния и использования основных средств предприятия (задача)
  7. Анализ структуры и динамики собственных источников предприятия (задача)
  8. Анализ структуры имущества предприятия и ее оценка (задача)
  9. Анализ финансовой устойчивости организации методом коэффициентов (задача)
  10. Билет №22. Задача распределения трудовых ресурсов во времени. Проблемы оптимизации в перераспределении ресурсов.

В складі групи аудиторів Ви проводите аудиторську перевірку відкритого акціонерного товариства (надалі - „Товариство”) станом на 31 грудня 2009 року.

Керівник аудиторської групи доручив Вам провести перевірку правильності відображення в фінансовій звітності дебіторської заборгованості. Згідно з обліковою політикою Товариства створення резерву сумнівних боргів не передбачено. Проте, як Вам стало відомо під час перевірки, значна частина дебіторської заборгованості є безнадійною. Тому Ви запропонували керівництву Товариства здійснити нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати (визначення коефіцієнту сумнівності). Для визначення коефіцієнта сумнівності Товариством використовуються показники за попередні три роки. З метою розрахунку суми резерву сумнівних боргів Ви проаналізували суму дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною, та суми чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати за 4 роки. Результати Вашого аналізу приведені в таблиці.

Таблиця

Аналіз сум дебіторської заборгованості та чистого доходу Товариства

за 2008-2011 роки

(тис. грн.)

Рік Чистий дохід від реалізації товарів на умовах наступної оплати Сума дебіторської заборгованості за товари, що визнана безнадійною
3 000
8 000
10 000
15 000

 

В 2012 році чистий дохід від реалізації товарів на умовах наступної оплати склав 18000 тис. грн., а сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною, становила 85 тис. грн.

Від Вас потрібно:

3. З врахуванням інформації, наведеної в ситуаційному завданні, та з посиланням на відповідні МСА пояснити, як слід модифікувати аудиторський висновок у випадках, коли:

- вплив викривлень початкових залишків по статті „Дебіторська заборгованість” не буде врахований і розкритий належним чином в фінансовій звітності товариства станом на 31 грудня 2012 року;

- облікова політика поточного періоду стосовно нарахування резерву сумнівних боргів не застосовувалася постійно щодо залишків на початок періоду і зміна облікової політики не була належним чином урахована і розкрита;- фінансові звіти за попередній період не переглядалися, аудиторський висновок повторно не надавався, але відповідні числові дані були належно відкориговані та було здійснено відповідне розкриття інформації у фінансових звітах за поточний період.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты