Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види валютних курсів, їх коротка характеристика.
Розрізняють такі види валютних курсів:

1) за способом регулювання:фіксований валютний курс(це офіційно встановлене Центральним банком фіксоване співвідношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни. Фіксований курс встановлюється на основі таких показників, як співвідношення цін у даній країні з цінами країн головних торговельних партнерів, рівень валютних резервів, стан торговельного балансу тощо.)мінливий валютний курс(такий що коливається в межах коридору)плаваючий курс(який змінюється залежно від ринкового попиту та пропозиції.Плаваючі курси частіше використовуються в країнах із розвиненою ринковою економікою та високим рівнем доходу. Для успішного застосування плаваючого курсу необхідні економічна і політична стабільність держави, відсутність або незначні темпи інфляції, що досягається проведенням жорсткої монетарної та фіскальної політики.)2) за видами ринку:

поточний курс SPOT (TOD i TOM)( Вартість грошової одиниці однієї держави, виражена в грошовій одиниці іншої держави, встановлена на момент укладання конкретної угоди, за умови обміну валютами банками-контрагентами на другий робочій день із дня укладання угоди. Спот-курс відбиває, наскільки високо оцінюється національна грошова одиниця на момент проведення операції за межами даної держави)форвардний курс(Форвард-курс служить реальним показником того, яку вартість буде мати грошова одиниця через визначений період часу.)ф’ючерсний курс(ринковий та розрахунковий (фіксінг центрального банку) середньозважений курс по торгах)

67. Зміст та використання реального валютного курсу.Валютний курс – це співвідн. , за яким одна валюта обмінюється на іншу, або "ціна" грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни.Установлення курсу називається котируванням валюти. Валютний курс необхідний для- обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів та кредитів;- порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах;- періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків. Реальний валютний курс — це відносна ціна товарів, що вироблені у двохкраїнах. Інакше кажучи, він показує, в якому співвідношенні товариоднієї країни можна обміняти на товари іншої. Реальний обмінний курснерідко називають умовами торгівлі.Поняття реал. вал. курс ураховує співвіднош. рівнів цін у країнах, валюти яких порівнюються. Це поняття може розрах. за 1 видом товарів або валют. кошиком. Такі розрахунки здійснюють переважно у наукових цілях. Показником реал. вал. курсу користуються нац органи валют регулюв-ня, ЦБ для оцінювання та регулювання заходів валютно-курсової політики.

68. Характеристика плаваючого та фіксованого валютних курсів. В залежності від того як встановлюється валютний курс, можливі два варіанта встановлення курсу: курс може бути фіксована до іноземної валюти або вільно плавати в залежності від співвідношення попиту та пропозицію на іноземну валюту.Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, яке допускає тимчасове відхилення від нього в одну чи іншу сторну не більш чим на 2,25%. Курс фіксується одним з наступних засобів:- фіксація курсу до одної валюти – прив’язка курса національної валюти до курсу найбільш значущих валют міжнародних розрахунків. Курс фіксований до долара США мають країни Латинської Америки, Африки.- валютне керування - фіксація курсу національної валюти до іноземної та випуск національної валюти повністю забезпеченої запасами іноземної (резервної) валюти. Плаваючий валютний курс - курс вільно змінюється під впливом попитом та пропозиції, на який держава може при певних умовах впливати шляхом валютних інтервенцій. Існують такі види плаваючого курсу:- коректуючий валютний курс - курс, який автоматично змінюється відповідно зі зміною певного набору економічних показників. - керований плаваючий валютний курс - курс, який встановлюється центарльним банком, а не валютним ринком, але з значними його змінами. Такий метод використовується 38 країнами світу – як індустріально розвинутими (Норвегія, Греція), так і країнами, що розвиваються (Алжир, Ангола, Колумбія).- незалежно плаваючий валютний курс - курс, який визначається на основі співвідношення поппиту та пропозиції на валюту на валютному ринку при невтручанні держави в цей процес.

 

69. Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних курсів.(Начало см. 68)Різні режими валютних курсів мають свої переваги та недоліки.Перевагами плаваючих валютних курсів можна вважати те, що визначаються вони в основному ринковими силами під впливом попиту та пропозиції, і відображають реальний стан економіки держави. Якщо ринки працюють ефективно і валютний курс вільно плаває, то в спекулянтів не буде можливості отримувати прибуток за рахунок центрального банку. Попит та пропозиція на іноземну валюту буде балансуватись ринком і в центрального банку не буде потреби проводити валютну інтервенцію. Тому зовнішні потоки не будуть впливати на внутрішні монетарні показники і буде проводитись незалежна грошово-кредитна політика.Недоліками плаваючих валютних курсів можна вважати те, що може виникнути ситуація, коли валютний курс може перебувати на необумовленому економічними прогнозами рівні. Майбутній валютний курс може бути взагалі не визначеним, що може створити труднощі для підприємств в сфері планування та ціноутворення. Перевагами фіксованого валютного курсу можна вважати те, що фіксований валютний курс, коли він стабільний, дає підприємствам учасникам зовнішньоекономічної діяльності основу для планування та ціноутворення. Режим фіксованого валютного курсу може використовуватися у випадках, коли в державі не достатньо розвинені інструменти для проведення ринкової грошово-кредитної політики.Недоліком фіксованих валютних курсів можна вважати те. Ідо на сьогоднішній день не існує надійного способу для визначення, чи г обраний валютний курс оптимальним. Ні уряд, ні центральний банк не можуть з впевненістю сказати, що вони краще за ринок знають в якій точці знаходиться курс рівноваги.К


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 273; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты