Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ
Читайте также:
  1. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  2. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  3. Банковская система: общая хар-ка. Коммерч. банки как осн-ой элементт банк.системы.
  4. Банковская система: понятие, признаки и составляющие.
  5. Банковская система: структура и принципы формирования. Операции и функции центральных банков.
  6. В 1. Финансовая система: понятие, структура, основные подсистемы и элементы. Назначение системы.
  7. Вибір методів наукового дослідження.
  8. Визначення коефіцієнтів місцевих опорів
  9. Вопрос 71. Лимфатическая система: состав и строение звеньев.
  10. Денежная система: сущность и эволюция. Денежная система РФ.

Мета роботи: Ознайомлення з видами гідравлічних опорів, визначення величин, що їх характеризують, та дослідження впливу на них режимів руху.

Теоретичні передумови до виконання роботи

 

При своєму русі по трубопроводах гази або рідини зустрічають гідравлічні опори. Гідравлічним опором називають місце трубопроводу, де відбувається зміна швидкості або напряму руху матеріального потоку. До гідравлічних опорів відносять різкі звуження або розширення каналів, коліна, вентилі та таке інше. Наявність гідравлічних опорів призводить до втрат напору; щоб компенсувати ці втрати, треба встановити насос або компресорну машину з більшою потужністю.

Втрати напору в трубопроводі обумовлені опором тертя (Dhт) і місцевими опорами (Dhм.о.), тобто

Dh = Dhт. + Dhм.о. (4.1)

відповідно втрати тиску

Dр = Dрт .+ м.о. (4.2)

На опір тертя впливають режим руху потоку, швидкість його та шорсткість труби. Для розрахунку Dhт використовують рівняння:

Dhт = l (4.3)

де l - коефіцієнт тертя;

L – довжина труби, м;

de- еквівалентний діаметр труби, м;

w - швидкість потоку, м/с.

l визначають за формулами (3.2), (3.4), або за допомогою графіку залежності l=f(Re, de/e).

Для розрахунків місцевих втрат опору використовують рівняння:

Dhм.о. = x× (4.4)

де x - коефіцієнт місцевого опору, який може бути визначений або дослідним шляхом, або з таблиць.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты