Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБерілген ќимадаєы їлесті кинетикалыќ арын формуласын кґрсетіѕіз
Читайте также:
  1. Re – Рейнольдс саны) формуласында l нені білдіреді
  2. Берілген ќимадағы үлесті кинетикалыќ арын формуласын көрсетіңіз
  3. Гидравликалыќ кедергілер коэффициенті) їшін Блазиус заѕын кґрсетіѕіз
  4. Екі кґршілес жатќан ќимадаєы ўќсас нїктелердіѕ жылдамдыќтары ґзара теѕ ќозєалыстыѕ аты
  5. Жергілікті арын шыєындарыныѕ дўрыс тїсініктемесін кґрсетіѕіз
  6. Шези коэффициентін аныќтау їшін Агроскин формуласын кґрсетіѕіз
  7. Шези коэффициентін аныќтау їшін Н.Н. Павловский формуласын кґрсетіѕіз.
  8. Шынайы сўйыќ їшін Бернулли теѕдеуін кґрсетіѕіз (z1,z – нїктеніѕ биіктігі; P/g - ќысым биіктігі; an2/2g – жылдамдыќ арыны; hw1-2 – жоєалјан арын; H – энергия ќоры).

 

Берілген Q, i, m, n, b мјндері бойынша трапеция ќималы каналдаєы ќалыпты тереѕдікті аныќтауєа болады

теѕдеуінен іріктеу арќылы

 

Берілген ќимадаєы сўйыќтыѕ салмаєына шаєылєан, аєынныѕ толыќ энергиясына сай шама ќалай аталады

їлесті энергия

 

 

Берілген формуладағы Lа.о нені білдіреді (Lќ.о.= Lа.о.+ )

жазық қабырғаның ауырлыќ орталығының еркін бетке дейінгі аралығы

 

Берілген формуладаєы I0 нені білдіреді (Lќ.о.= Lа.о.+ )

Суланған ауданның инерция моменті

 

Берілген формуладағы нені білдіреді ( Lќ.о.= Lа.о.+ )

жазық қабырғаның ені

 

Берілген формуладағы нені білдіреді (Lќ.о.= Lа.о.+ )

жантайған қабырғаның ұзындығы

 

Берілген нүкте үшін гидростатикалық қысымның таралуы (z – биіктік, He – толық арын, R¤g - потенциалды энергия, 2/2g – жылдамдық арыны, hD - диффузилы шығындар , hf – үйкеліс шығындары)

z+ =const

 

Бернулли теѕдеуінде нїктеніѕ биіктігін сипаттайтын шаманы кґрсетіѕіз

z

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты