Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
Читайте также:
  1. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  2. Виконавчий орган Ради. Порядок формування, компетенція
  3. Встановлення радянської влади в Україні. Політика «військового комунізму» та її наслідки.
  4. Етапи формування
  5. Етапи формування навички.
  6. Етапи формування репродуктивних лексичних навичок
  7. Європейські концепції освіти.
  8. Інфляція - це тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зросання їх маси в обороті. Розрізняють наступні види інфляції
  9. Методика формування природознавчих понять 1 страница

б) розмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів

в) утвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв в суспільстві

г) зростання самостійності та активності громадських неурядових організацій

 

12. Ліберальні реформи в СРСР – УСРР розпочалися з приходом до влади:

а) Юрія Андропова

б) Леоніда Брежнєва

В) Михайла Горбачова

Контрольне завдання № 4

 

1. Охарактеризуйте підходи сучасної науки до висвітлення проблем етнічного походження Київської Русі?

 

2. Назвіть головні причини масового переселення українців за кордон у кожну з чотирьох «еміграційних хвиль».

 

3. Середній кам’яний вік – це:

а) неоліт

б) енеоліт

в) палеоліт

Г) мезоліт

4. На Русі до появи в Х ст. удосконаленої кирилиці та глаголиці використовували:

а) ієрогліфи

Б) грецькі й латинські літери

в) ребусне письмо

г) гражданський шрифт

д) «Софійську абетку»

Є) риски і зарубки

5. Скликаній у Переяславі 1654 року Богданом Хмельницьким Генеральній військовій раді належало визначитись з питання про:

а) об'єднання з Польською державою

б) перехід під протекторат Туреччини

В) перехід під зверхність московського царя

г) об'єднання з Великим князівством Литовським

6. Яка саме з подій ознаменувала ліквідацію Гетьманщини:

а) ліквідація Запорізької Січі

Б) утворення другої Малоросійської колегії

в) запровадження кріпосного права на Лівобережній Україні

г) утворення Харківського намісництва на Слобожанщині

7. Встановіть хронологічну послідовність подій:

2 а) створення Петербурзької академії наук

5 б) створення Київського товариства дослідників природи

1 в) створення Києво-Могилянської академії

3 г) створення Харківського товариства дослідників природи

4 д) створення Одеського товариства дослідників природи

8. Які з перелічених політичних партій та організацій діяли у Наддніпрянській Україні в ХІХ ст.?

а) Кирило-Мефодіївське товариство (1846 – 1847)

б) Просвіта (з 1868)

в) Братство тарасівців (1891 – 1893)

г) Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка (з 1892)

д) РУП (з 1900)

9. В яких з чотирьох Державних Дум Російської імперії діяла українська фракція, яка виступала за автономію для України?А) І – ІІ

б) І – ІV

в) ІІ – ІІІ

г) ІІ – ІV

10. До складу Директорії Української народної неспубліки увійшли:

а) С. Петлюра та М. Грушевський

Б) В. Винниченко та С. Петлюра

в) М. Грушевський та В. Винниченко

г) М. Грушевський та М. Шаповал

11. Командувач Української повстанської армії:

а) Степан Бандера

б) Михайло Наумов

В) Роман Шухевич

12. Автор музичної частини національного гімну «Ще не вмерли України»:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты