Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) менш розвинута в економічній, але більше в політичній та національно-культурній сферах
Читайте также:
  1. Валютно-экономической и инвестиционной сферах.
  2. Классификационная схема отдельных форм занятийв различных сферах физкультурной практики
  3. Особенности оплаты труда отдельных категорий персонала в различных сферах городского хозяйства, в условиях разных организационно-правовых форм предприятий
  4. Охарактеризувати зміни на політичній карті світу в кінці 20століття
  5. Преобразования Петра I в экономической и политической сферах. Складывание абсолютизма.
  6. Реклама в отраслях и сферах деятельности.
  7. Реклама в отраслях и сферах деятельности.
  8. Удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесен­ных к ведению муниципальных образований
  9. Финансовый механизм, направления совершенствования в разных сферах.

104. Головні завдання національно-демократичної революції в Україні у 1917 р.:

а) досягнення державного самовизначення України

б) вирішення аграрного питання

в) закінчення Першої світової війни

г) створення боєздатної національної армії

правильний варіант а, г
правильний варіант б, в, г
правильний варіант а, б, в
правильний варіант а, б, в, г

105. «Збройна боротьба з Гетьманатом, демократичні свободи, 8-годинний робочий день, передача поміщицьких земель селянам» – програмні пункти звернення до населення України:

а) Української Центральної Ради

Б) Раднаркому УСРР

в) Директорії УНР

г) уряду Павла Скоропадського

106. Які з наведених тверджень розкривають зміст політики коренізації, що проводилася в УСРР у 1920-ті – на початку 1930-х рр.:

а) на керівних посадах органів влади, установ та організацій представники різних національностей масово замінювалися етнічними українцями

Б) приділялася особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності

В) створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення

г) українську мову в республіці проголошено державною, в системі освіти мови національних меншин замінено українською

107. Постанову «Про порядок реєстрації громадських об’єднань», що уможливила становлення багатопартійності в УРСР, прийнято в:

а) травні 1989 року

Б) вересні 1990 року

в) жовтні 1991 року

 

108. Встановіть відповідність між персоналією видатного діяча та його винаходом:

М. Бернардос О. Бородін Д. Рожанський М. Курако дугове електрозварювання металів економічний паровоз дослідження коливного розряду доменні печі

109. Територію сучасної України у VІІ – ІІІ ст. до н. е. населяли:

а) скіфи

б) кіммерійці

в) авари

г) сармати

110. В давньоруській державі Київська Русь селяни, які володіли землею, двором, худобою, проживали в князівських селах, сплачували йому данину і були відносно вільними називались:

а) челяддю

б) смердами

в) закупами

г) рядовичами

111. Ревних католиків мали на меті виховувати у своїх школах:

а) социніаниб) гусити

в) василіани

Г) єзуїти

112. Наслідком Переяславської ради стало укладання:

а) Зборівського трактату

б) Білоцерківського трактату

в) «Березневих статей»

г) «Вічного миру» між Річчю Посполитою і Московським царством

113. Наказним гетьман після смерті Івана Скоропадського став:

а) Дем’ян Многогрішний

б) Данило Апостол

в) Пилип Орлик


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты