Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГ) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
Читайте также:
  1. Cистема качества,основанные на принципах ХАССП
  2. Важнейшие новации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
  3. Вопрос №11. Классификация хромосом человека. Денверская (1960) и Парижская (1970). Центромерный индекс.
  4. Г) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських народів з центром у Києві
  5. Значение разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.
  6. Метод коллективного поиска оригинальных идей базируется на следующих психолого-педагогических закономерностях и соответствующих им принципах.
  7. Методи ціноутворення
  8. Об’єднання східнослов’янських племен київськими князями.
  9. Организационная структура управления сервисным центром.

д) заснування кооперативів, крамниць, позичкових кас

354. Встановіть відповідність між персоналією російського монарха і способом керування Україною:

Катерина І Петро І Анна Іоанівна правління гетьманського уряду перша Малоросійська колегія друга Малоросійська колегія

 

355. Визначте важливу складову політики десталінізації (1953 – 1964 рр.):

а) лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

б) ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів

в) реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

356. Постання в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

б) збільшення фінансування культури та народної творчості

в) долученням до європейської та світової культурної спадщини

г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

357. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким стосовно реформаторського курсу Михайла Горбачова упродовж 1985–1987 рр.?

а) підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя

Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва

в) засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки

г) категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади

 

358. «Реабілітація» – це:

а) повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців

б) насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна, продовольства громадян

В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб

г) створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій

 

359. Кіммерійці мешкали на теренах сучасної України:

а) ІХ – VІІ ст. до н.е.б) VІІ – ІІІ ст. до н.е.

в) ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.

г) ІV – VІІ ст. н.е.

 

360. Внутрішня політика Данила Галицького позначилась тим, що князю вдалося:

а) досягти згоди з боярами і спільно з ними – через боярську раду – вирішувати всі питання внутрішньої політики

Б) здолати боярську опозицію і зміцнив князівську владу


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты