Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо ви розумієте під видом рослин?
Читайте также:
  1. Задание 1. Ознакомиться с внешним видом и ультраструктурой эукариотных клеток.
  2. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80)
  3. Условное осуждение. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания . Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

 

1. сукупність особин

2. сукупність популяцій

3. сукупність фітоценозів

 

№ 1.138

Які види рослин, що виникли у попередні геологічні епохи, дожили до нашого часу?

 

1. ендеми

2. релікти

3. реліктові ендеми

№ 1.139

 

Які внутрішньовидові форми рослин відносяться до ареальних?

1. популяція 2. лузус 3. екотип 4. гібрид

 

№ 1.140

 

Які внутрішньовидові форми рослин відносяться до безареальних?

1. підвид 2. клон 3. аберація 4. популяція

№ 1.141

 

До якої групи належать рослини, що мають широкий ареал?

 

1. космополіти

2. ендеми

3. релікти

 

№ 1.142

 

Як називаються життєві форми рослин, у яких багато дерев’янистих стовбурів і спільна для них крона:

1. дерево 2. кущ 3. кущик 4. ліана 5. напівкущ  

 

№ 1.143

 

Назвіть вид найвищих дерев в Україні:

1. Picea abies (L.) Karst. 2. Abies alba Mill. 3. Larix decidua Mill. 4. Populus nigra L. 5. Pinus sylvestris L.

№ 1.144

 

У яких видів рослин листки прості?

1. Quercus robur L. 2. Fraxinus excelsior L. 3. Juglans regia L. 4. Tilia cordata Mill.

 

№ 1.145

 

На якому етапі росту і розвитку у деревних рослин виникають справжні листки?

1. ембріональному 2. ювенільному 3. вергінільному 4. зрілості 5. старіння

№ 1.146

 

Які фенологічні фази розвитку і росту рослин найбільше цікавлять працівників лісового господарства?

1. сокорух 2. розпускання бруньок 3. цвітіння 4. плодоношення 5. листопад

№ 1.147

 

У якому регіоні (природній зоні) України росте найбільше деревних видів?

1. Полісся 2. Лісостеп 3. Степ 4. Крим 5. Карпати  

 

№ 1.148

 

Скільки у складі дендрофлори України видів з життєвою формою – дерево?

1. 177 2. 157 3. 120 4. 41 5. 6

№ 1.149

 

Якою кількістю видів представлена природна дендрофлора України? 

1. 2500 видів

2. 1000

3. 500

 

№ 1.150

 

Якою кількістю таксонів представлена культурна дендрофлора України?

 

1. 2500 таксонів

2. 1000

3. 500

№ 1.151

 

Яке з питань відображає найвищий ступінь пристосування рослин до нових умов зростання?

1. інтродукція 2. натуралізація 3. акліматизація 4. адаптація

 

№ 1.152

 

Які з названих екологічних факторів завжди діють на рослини опосередковано?

1. едафічні 2. кліматичні 3. орографічні 4. біотичні 5. антропогенні

№ 1.153

Які систематичні одиниці не відносяться до лісової геоботаніки?

1. асоціація 2. вид 3. формація 4. родина 5. клас формацій 6. тип рослинності

№ 1.154

Які лісові формації переважають на території України?

1. ялинові 2. соснові 3. дубові 4. букові 5. березові  

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

№ 2.1

За скількома парами ознак, що відрізняються, підбирають батьківські особини для схрещування під час вивчення успадкування ознак гібридологічним методом. 

1. 6-8 парами ознак

2. 4-5 парами ознак

3. 1-3 парами ознак

 

№ 2.2

 

Яку назву має третій закон Менделя?

 

1. Закон розщеплення

2. Закон незалежного комбінування генів

3. Закон одноманітності гібридів першого покоління

 

№ 2.3

 


Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты