Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Читайте также:
  1. Іп. Стереотипи, їх роль у житті людини і суспільстві
  2. Показник 7. Екстраполяція здобутого позитивного морально-духовного досвіду у повсякденному житті.

 

Стройова підготовка є неодмінним атрибутом армійського життя, багато в чому сприяє якісному вирішенню завдань бойової підготовки, зміцненню військової дисципліни і підтриманню статутного порядку, забезпечує злагодженість сумісних дій підрозділів і частин, підвищує їх маневреність і мобільність. Вона допомагає військовослужбовцям швидше набути практичних навиків, необхідних на інших заняттях та під час несення служби в добовому наряді. Тому її роль не знижується, а з року в рік зростає. Недаремно стройова підготовка є основним предметом навчання.

Постійне удосконалення стройового вишколу - одне з важливіших завдань командирів. Досвід передових частин і підрозділів показує, що для тренування з виконання стройових прийомів є достатньо часу. Все залежить від умілого використання офіцерами, прапорщиками і сержантами всіх можливостей, які є в будь-якому підрозділі. Весь розпорядок дня, всі умови військової служби побудовані таким чином, щоб прищеплювати військовослужбовцям необхідні стройові навики. Потрібна тільки постійна висока вимогливість до підлеглих і до самого себе. Стройова підготовка більше ніж яка інша дисципліна грунтується на особистому прикладі командира. Якщо безпосередній начальник завжди підтягнутий, акуратний, одягнутий за формою, якщо він постійно слідкує за дотриманням статутних вимог, бореться за зміцнення дисципліни строю, то й підлеглі будуть наслідувати його прикладу.

Стройовий статут Збройних Сил України кожним рядком підкреслює значення строю для злагодженості та організованості підрозділу. Перша стаття визначає, що стрій - визначене Стройовим Статутом Збройних Сил України розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку або на машинах. Це визначення має глибокий зміст. Стрій - це передусім постійна готовність до виконання поставлених командиром завдань. Він дисциплінує, об'єднує, мобілізує військовослужбовців.

Якість занять з бойової підготовки багато в чому залежить і від того, як командири та їх підлеглі виконують свої обов'язки перед шикуванням і в строю, викладені в Стройовому статуті.

Стройовий статут зобов'язує командирів перед шикуванням визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а також, яке мати озброєння і техніку. Ця вимога передусім вносить чіткість, ясність і організованість перед виходом особового складу на будь-які заняття.Спочатку необхідно перевірити наявність у строю підлеглих, озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шанцевого інструменту. В строю у військовослужбовців належить перевірити зовнішній вигляд, наявність спорядження і правильність його припасування. Така систематична перевірка сприяє набуттю військовослужбовцями необхідних навиків, привчає їх до точного виконання статутних вимог і наказів, виробляє вміння правильно носити військову форму одягу.

У строю командири повинні постійно підтримувати дисципліну і вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями -своїх обов'язків. Під час подання команд у пішому строю командири повинні приймати стройове положення. Це вказує на високу культуру командира і позитивно впливає на підлеглих.

Під час шикування підрозділів з бойовою та іншою технікою командири зобов'язані провести її зовнішній огляд, перевірити наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться, нагадувати особовому складові заходи безпеки, під час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості й правил руху. Командир повинен розуміти, що будь-яке шикування і пересування підрозділів у строю є уроком із стройової підготовки. Отже, до нього необхідно пред'являти такі ж вимоги, як і до стройових занять. Це сприяє удосконаленню стройового вишколу, розвиненню свідомої дисципліни в усіх військово­службовців. Повсякденна увага до строю виробляє в особового складу потребу робити всі пересування в строю і стає природною необхідністю життя і діяльності підрозділів.У ході виконання розпорядку дня підрозділи здійснюють багато переміщень і шикувань. На це потрібно значну кількість часу, який в армійських умовах цінується дорожче за все. Стрій допомагає економити його і при цьому дисциплінує особовий склад.

На заняттях з тактичної підготовки командирам підрозділів надається можливість удосконалювати стройові навики при діях на машинах, прийоми зі зброєю, вивчені у процесі стройового навчання. Елементи стройового злагодження знаходять практичне застосування на тактико-стройових заняттях, що проводяться за програмою тактичної підготовки.

Кожний вихід на польові заняття рекомендується використовувати для вироблення в особового складу навиків у швидкому і чіткому виконанні команд і сигналів. Для управління строєм і машиною треба суворо керуватися таблицею сигналів Стройового статуту. За необхідності командири підрозділів для управління строєм можуть назначати додаткові сигнали.

Багато з елементів стройової підготовки застосовуються на заняттях з

фізичної підготовки. Це сприяє формуванню у військовослужбовців правильної постави, стройової виправки і підтягнутості. Кожен військовослужбовець одночасно із відпрацюванням вправ на спортивних приладдях удосконалює стройове положення, стройовий крок, повороти на місці та під час руху та інші дії.

На ранковій фізичній зарядці і на заняттях з фізичної підготовки виконуються такі дії як розмикання і змикання, різноманітні перешикування, рух стройовим кроком, перехід з кроку на біг та ін. Навантаження на організм у підготовчій частині заняття повинна увесь час зростати, тому після виконання декількох стройових прийомів необхідно відразу ж подавати команду для руху стройовим кроком з наступним переходом на прискорений крок, а потім біг. Окрім виконання положень Настанови з фізичної підготовки командири повинні суворо керуватися вимогами відповідних статей Стройового статуту.

Перед виходом на будь-які заняття командири підрозділів мають оглянути підлеглих: чи одягнені вони за формою, правильно підігнано спорядження і чи не заряджена зброя. Отже, стройова підготовка є складовою частиною багатьох предметів навчання, що прищеплює воїнам такі необхідні якості, як узгодженість дій, чіткість, підтягнутість, старанність і дисциплінованість. її треба вдосконалювати не тільки на заняттях, але й у ході повсякденного життя. Тому виконання розпорядку дня необхідно вміло використовувати для удосконалення стройового вишколу військовослужбовців і стройової злагодженості підрозділів.

Іноді зустрічається таке: командир на заняттях проявляє вимогливість і принциповість, але коли закінчаться заняття, він уже не помічає, як його підлеглі підходять до нього похідним кроком, неправильно прикладають руку до головного убору і допускають недбалість при виконанні інших прийомів. Все це призводить до погляду у солдатів і курсантів, що дотримання статутних положень обов'язкове тільки на стройовому плацу. Шкода від цього ще й у тому, що помилка залишається непоміченою і, перетворюючись у звичку, гальмує увесь процес навчання і виховання.

Значне місце в позитивному рішенні таких питань, як зміцнення дисципліни строю, підвищення культури поведінки, дотримання порядку і правил виконання військового вітання, покращання зовнішнього вигляду військовослужбовців, має бути відведено найближчим помічникам офіцерів - сержантам. Саме вони складають багаточисельний загін молодших командирів, які безпосередньо і щоденно займаються навчанням і вихованням своїх підлеглих. І там, де старші начальники проявляють постійну турботу про становлення їх як командирів-виховагелів, тим швидше добиваються кращих результатів у наведенні статутного порядку в підрозділі й частині.

Стройовий вишкіл військовослужбовців повинен знайти широке застосування і під час несення служби в добовому наряді Це стосується додержання правил носіння військової форми одягу, загальної стройової підтягнутості, чітких дій, подання команд, підходу до начальника і відданні рапорту. Наприклад, черговий днювальний роти з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище та чергового полку зобов'язаний подавати голосно і чітко команду "Струнко"; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового, наприклад: "Черговий роти, на вихід". А черговий роти з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище, чергового полку, а також інспектуючих осіб чи осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду "Струнко", доповідати їм та супроводжувати в розташування роти.

Дії інших осіб добового наряду пов'язані з виконанням елементів стройової підготовки. Тому при проведенні інструктажів перед заступанням в наряд відповідні командири (начальники) повинні звертати увагу і на ці питання.

Для підняття рівня стройового вишколу неабияку роль відіграють змагання на кращий взвод і роту, виступ підрозділів з виконанням стройових прийомів на спортивних святах.

Велике значення у повсякденному житті частини і за її межами набуває поведінка військовослужбовців. Одним із проявів військової ввічливості є обов'язкове взаємне військове вітання.

Статут внутрішньої служби зобов'язує усіх військовослужбовців під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержуючись правил, визначених Стройовим статутом. Військове вітання - це вияв взаємної поваги і згуртованості військовослужбовців. Відносини між військовослужбовцями повинні грунтуватися на взаємній повазі. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов'язані завжди пам'ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.

Окрім формування стройових навиків усі командири повинні виробляти у військовослужбовців уміння носити військову форму одягу. Форма одягу військовослужбовців повинна відповідати правилам її носіння і завжди бути охайною.

Красива форма одягу придає воїну стрункість, дисциплінує його, викликає повагу навколишніх. Вона підкреслює внутрішню і зовнішню зібраність і дисциплінує військовослужбовців.

Неабияка роль у покращанні стройового вишколу відводиться військовим

оркестрам. Вони призвані стати справжніми пропагандистами солдатської пісні, краси армійського строю. Спочатку під керівництвом військового диригента необхідно підготувати ротних заспівувачів, а потім у складі підрозділів розучувати стройові пісні.

Прийняття військової присяги, вручення бойових прапорів і орденів військовим частинам, проведення свят частин і з'єднань, паради військ, розвід і зміна караулів, стройові огляди, загальні батальйонні й полкові вечірні перевірки, покладення вінків на братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України, та інші традиції- все це є важливим засобом впливу на свідомість військовослужбовців та їхній стройовий вишкіл.

Цілеспрямована і конкретна робота командирів, штабів, методистів стройової підготовки з пропаганди положень Стройового статуту і вимог Міністра оборони України значно допоможе покращити стройовий вишкіл військ.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стройові огляди офіцерів | ЗМАГАННЯ НА КРАЩИЙ ПІДРОЗДІЛ ІЗ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты