Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ ТЕСТОВОЇ ЧАСТИНИ

Читайте также:
  1. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  4. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  5. Видача завдання.
  6. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  7. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  8. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  9. Виконання завдання;
  10. Вирішити тестові завдання

1. Історія економіки та економічної думки виникла як самостійна наука

а) в середині ХІХ ст., б) в кінці ХІХ ст.;

в) на початку ХХ ст.; г) в кінці XVIII cт.

2. Середньовіччя охоплює такі століття:

а) XV – XVII cт., б) XIII – XV cт.;

в) V – XV cт.; г) IV – X cт.

3. Виберіть правильну послідовність

а) неоліт, протонеоліт, палеоліт,

б) мезоліт, енеоліт, бронзовий вік,

в) палеоліт, мезоліт, неоліт.

4. Найбільшого розквіту Вавілонське царство досягло за

а) Хаммурапі, б) Дарія І;

в) Аменхотепа; г) Тутмоса.

5. Неолітична революція – це

а) утвердження відтворюючого господарства,

б) винайдення колеса,

в) опанування вогню.

6. До країн Стародавнього Сходу відносяться:

а) Китай, Вавилон, Єгипет, Македонія,

б) Спарта, Єгипет, Індія, Персія,

в) Єгипет, Ассірія, Індія, Вавилон.

7. Відтворююче господарство стало домінуючим у:

а) бронзовому віці, б) мідному віці;

в) залізному віці ; г) кам’яному віці.

8. Реформи Солона проводилися в:

а) Римі, б) Афінах;

в) Спарті; г) Карфагені.

9. Хремастика – це:

а) велика торгівля і лихварство,

б) дрібна торгівля;

в) ведення домашнього господарства.

10. Основними галузями господарства в Спарті були:

а) сільське господарство,

б) торгівля;

в) ремесло, лихварство.

11. Трапези – це:

а) обмінні магазини, б) місця спільного харчування;

в) щорічні видачі хліба; г) збір урожаю.

12. В Спарті населення поділялося на:

а) спартіатів, періеків, ілотів,

б) педіеїв, спартіатів, ілотів;

в) спартіатів, параліїв, діакріїв.

13. Сисахфія – це:

а) списання боргів,

б) судова реформа;

в) грошові відносини.

14. Сальтуси – це:

а) велики латифундії,

б) великі військові кораблі;

в) прибережні земельні ділянки.

15. Повністю незалежне спадкове землеволодіння – це

а) бенефіцій, б) алод, в) марка.

16. Економічна історія Середньовіччя виділяє:

а) ранній, середній, пізній періоди,

б) ранній, високий, пізній періоди,

в) ранній і пізній періоди.

17. Автор металістичної теорії грошей:

а) Орем б) Платон

в) Аристотель г) Солон.

18. Мануфактури засновувалися на:

а) вільнонайманій праці,

б) праці залежних селян;

в) рабській праці.

19.Перша буржуазна революція відбувалася в:а) Англії, б) Голландії, в) Франції.

20.Економічними передумовами англійської буржуазної революції стали:

а) морське піратство,

б) розвиток промисловості, с/г, торгівлі, ремесла; в) злиденність населення.

21«Революція цін відбулася в:

а) XV cт. в) XІІІ ст.

б) XVI ст. г) XIV cт.

22.Меркантилізм поділяється на:

а) ранній і пізній, б) первинний і вторинний;

в) розвинений і нерозвинений; г) ранній, середній і пізній.

23.Виберіть правильну відповідь:

а) економічно найрозвинутішою країною в ХІХ ст. була Англія,

б) економічно найрозвинутішою країною в ХІХ ст. була Франція;

в) економічно найрозвинутішою країною в ХІХ ст. була Німеччина.

24.Праця «Економічна таблиця» належить:

а) Тюрго б) Мальтусу

в) Кене г) Рікардо.

25.Хто з зазначених економістів відстоював інтереси землевласників:

а) Мальтус; б) Мілль; в) Рікардо

26.«Чесний курс» втілював президент:

а) Т. Рузвельт б) Ф. Рузвельт в) Вільсон г) Грант.

27.Евекта – це

а) державне торгове мито на вивіз товарів,

б) вид цінного паперу,

в) випуск в обіг грошей,

г) довгострокова оренда.

28.На початку ХХ ст. Німечина займала за промисловим виробництвом:а) 2 місце, б) 3 місце;

в) 1 місце; г) 4 місце.

29. Жирондисти представляли інтереси:

а) великої буржуазії, б) дрібної буржуазії;

в) дворянства; г) селян.

30.Найвизначнішою в діяльності П. Столипіна була:

а) аграрна реформа,

б) фінансжва реформа;

в) бюджетна реформа.

31.Перший етап промислового перевороту в Сх. Україні відбувся в:

а) 20-40 рр. ХІХ ст., б) 30-40 рр. ХІХ ст.;

в) 20-30 рр. ХІХ ст.; г) 50-60 рр. ХІХ ст.

32.Фундатор сучасної інвестиційної теорії економічних циклів:

а) Туган-Барановський, б) Зібер; в) Подолинський; г) Слуцький.

33.Першу макроекономічну модель відтворення створив:

а) В.Петті; б) Ф. Кене; в) А. Сміт; г) К. Маркс; д) Дж. М. Кейнс.

34.“Велика депресія” відбувалася в:

а) 1929-1933 рр., б) 1930-1940 рр.;

в) 1933-1938 рр.; г) 1922-1929 рр.

35. Програму “Новий курс” проводив президент:

а) Т. Рузвельт б) Ф. Рузвельт в) Вільсон г) Грант.

36.. Кейнс виділяв такі види попиту:

а) особистий, виробничий, б) реальний, прихований;

в) інвестиційний, виробничий.

37. Плани Дауеса та Юнга мали на меті покращити економіку:

а) Німеччини, б) СРСР;

в) Франції; г) Італії.

38. 1944 р. на міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі було

створено:

а) МВФ, б) ЄБРР;

в) ООН; г) ЄЕС.

39. Визначте відповідність:

1) Англія а) євро

2) Німеччина б) фунт стерлінгів

3) Канада в) долар

4) Китай юань.

40. Визначіть країни Європейського Союзу:

а) Англія, Німеччина, Канада, Китай,

б) Франція, Німеччина, Іспанія, Італія;

в) Швейцарія, Австрія, Чехія, Нідерланди.

41. Введення грошової одиниці гривні відбулося в:

а) 1998 р. б) 1996 р.

в) 1993 р. г) 2000 р.

42. Україна стала членом СОТ у:

а) 2000 р., б) 2008 р.;

в) 2005 р.; г) 1996 р.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 24; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. Самостійна робота складається з двох частин: теоретичної і тестової. | Основна література
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты