Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. Актуалізація опорних знань
  5. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  6. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  7. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  8. ВИДИ ВНУТРІШНЬО-АПТЕЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
  9. Види маркетингового контролю
  10. Види та форми контролю.

1. Зробіть попередні висновки щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах.

2. Перелічіть основні причини пожеж і дайте їх коротку характеристику.

3. Перелічіть і схарактеризуйте небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами.

4. Що таке горіння, які є його види?

5. Перелічіть різновидності горіння та дайте їх визначення.

6. За якими показниками здійснюють оцінку вибухопохежонебезпечності речовин і матеріалів?

7. На які категорії поділяються приміщення та будівлі за вибухопожежною та

пожежною небезпекою?

8. Як класифікуються вибухо- та пожежонебезпечні приміщення (зони) відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ)?

9. Що входить до комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта?

 

10.Що являє собою система запобігання пожежі?

11.Які умови необхідні для виникнення пожежі (горіння)?

 

12.Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання утворення горючого середовища.

13.Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання виникнення в горючому середовищі джерела запалювання.

14.Що являє собою та яким чином реалізується система протипожежного захисту?

15.Що розуміють під вогнестійкістю будівель та споруд та якими показниками вона характеризується?

16. Яким чином можна досягти підвищення вогнестійкості будівельних
конструкцій?

17.Що являє собою протипожежна перешкода та як здійснюється захист отворів у ній?

18.У яких випадках та як здійснюється протидимний і противибуховий захист будівель та споруд?

19.Що таке протипожежні розриви (відстані) та для чого вони призначені? Від яких чинників залежить їх мінімально допустима величина?

20.Яким чином здійснюється евакуація людей із будівель та споруд? Які виходи вважаються евакуаційними?

21.Перелічіть основні вимоги до евакуаційних виходів.

22.Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?

23.Дайте коротку характеристику вогнегасним речовинам.

24.У яких випадках неможливо застосовувати воду для гасіння пожеж?

25.Які установки та засоби використовуються для гасіння пожеж?

26. Схарактеризуйте установки автоматичного пожежогасіння: їх види,
призначення, принцип дії, область застосування.27.Схарактеризуйте хімічно-пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

28.Схарактеризуйте повітряно-пінні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

29.Схарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

30.Схарактеризуйте хладонові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

31.Схарактеризуйте порошкові вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

32. Що являє собою протипожежне водопостачання, яким чином воно
здійснюється?

33.За допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигналізація, оповіщення та зв'язок?

34.Схарактеризуйте основні види пожежних сповіщувачів: їх призначення, будова, принцип дії, область застосування.

35.Перелічіть законодавчі та нормативні акти, які є правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки.

36.Сформулюйте основні засади щодо організації та забезпечення пожежної безпеки в Україні.

37.Які органи здійснюють державний пожежний нагляд, які їх функції та права?

38.Які є види пожежної охорони та які завдання на них покладаються?39.Як і де здійснюється вивчення питань пожежної безпеки?

40.Який порядок дій у разі пожежі?

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД | ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты