Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИСНОВКИ. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія

К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.

  В підручнику викладені основні визначення, зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного потенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів та умов, які мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ресурси України. Підручник з рекреаційних ресурсів та курортології розрахований на студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також на коло читачів, які бажають розширити знання в галузях відпочинку, туризму, охорони природи і здоров'я.

ЗМІСТ

повний зміст >>>>>

Вступ Розділ 1. Соціально-економічні проблеми рекреаційного природокористування Розділ 2. Рекреаційна географія Розділ 3. Рекреаційні ресурси та їх оцінка Розділ 4. Туризм як галузь рекреації. Туризм і економіка Розділ 5. Курортологія Розділ 6. Рекреаційні ресурси України Висновки ПОВНИЙ ЗМІСТ

короткий зміст >>>>>

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
1.1. Соціально-економічні фактори формування рекреаційних потреб
1.2. Рекреаційне природокористування як об'єкт дослідження
1.3. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації
1.4. Охорона природи на рекреаційних територіях
1.5. Вдосконалення охорони природи на рекреаційних територіях
Контрольні запитання
Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 2. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ
2.1. Предмет, методи і завдання рекреаційної географії
2.2. Основні поняття рекреаційної географії
2.3. Класифікація рекреаційної діяльності
2.4. Наукові основи вивчення територіальної рекреаційної системи
2.4.1. Поняття територіальної рекреаційної системи і задачі її вивчення рекреаційною географією
2.4.2. Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної системи
2.4.3. Типізація ТРС та їх спеціалізація
2.4.4. Картографічне моделювання територіальних рекреаційних систем
Контрольні запитання
Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 3. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ОЦІНКА
3.1. Класифікація природних ресурсів
3.2. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси. Медико-кліматична характеристика основних природних зон
3.3. Водні рекреаційні ресурси
3.3.1. Водосховища як особливий вид водних об'єктів для відпочинку і спорту
3.3.2. Водні рекреації і навколишнє середовище
3.3.3. Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об'єктів
3.4. Ліс в системі природних рекреаційних ресурсів
3.4.1. Лісові ресурси
3.4.2. Екологічне значення лісів
3.4.3. Рекреаційні функції лісів
3.4.4. Економічна оцінка лісів рекреаційного призначення
3.5. Історико-архітектурне середовище людини і рекреація
3.6. Природний рекреаційний потенціал і його визначення на прикладі Карпатського регіону
3.7. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних рекреаційних територій
Контрольні запитання
Список рекомендованої літературиРОЗДІЛ 4. ТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ РЕКРЕАЦІЇ. ТУРИЗМ І ЕКОНОМІКА
4.1. З історії розвитку туризму. Види і форми туризму. Міжнародний туризм
4.2. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами
4.3. Туризм і нетуристичні галузі
4.4. Туризм і регіональний розвиток
4.5. Ефективність капіталовкладень у розвиток туризму
4.6. Туризм і охорона навколишнього середовища
Контрольні запитання
Список рекомендованої літературиРОЗДІЛ 5. КУРОРТОЛОГІЯ
5.1. Зародження і розвиток курортів
5.2. Медична кліматологія і кліматотерапія
5.2.1. Основні біометеорологічні фактори
5.2.2. Методи кліматотерапії
5.3. Мінеральні води і лікувальні грязі
5.3.1. Фізико-хімічні властивості мінеральних вод
5.3.2. Основні бальнеологічні групи мінеральних вод
5.3.3. Класифікації мінеральних вод в Україні
5.3.4. Лікувальні грязі і мінеральні водойми
5.3.5. Механізм фізіологічної і лікувальної дії мінеральних вод і лікувальних грязей
5.3.6. Особливості лікувальної дії на організм мінеральних вод
5.3.7. Мінеральні води для питного лікування
5.4. Лікувальне значення та методика застосування озокериту
5.5. Охорона курортних ресурсів від виснаження і забруднення
Контрольні запитання
Список рекомендованої літератури

РОЗДІЛ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
6.1. Рекреаційні ресурси України
6.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення
6.3. Рекреаційний комплекс України
6.4. Територіальна структура рекреаційного комплексу України
6.5. Курортна система України
6.6. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму
6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону
6.8. Рекреаційна система Карпатського регіону
Контрольні запитання
Список рекомендованої літератури

ВИСНОВКИ

 

повний зміст >>>>>

<<< назад| зміст | вперед >>>

ВСТУП

За останні роки розвитку екологічних наук свого поширення набуває нова дисципліна - рекреаційна географія. її виникнення пов'язане перш за все із все зростаючою потребою суспільства у повноцінному відновленні своїх сил. Галопуючий розвиток технологій, науково-технічний прогрес вимагають від людей великих затрат енергії, причому дедалі більше відчувається не тільки фізична втома, але і моральний тиск.Психологічний стан людини повноцінно можна відновити тільки на лоні природи. Ніщо так не заспокоює, як ніжне забарвлення трави і листя, приємне дзюрчання струмка чи споглядання за неповторними створіннями природи. Але важливою умовою для відпочинку є виділення так званих природних рекреаційних систем, тобто таких, що за рядом своїх властивостей придатні для використання з метою відпочинку. Тому, по-перше, постає необхідність виділення територій, придатних для організації дозвілля населення.

Друга проблема, яка вирішується рекреаційною географією, збереження цілісності і чистоти цієї території. Якщо поряд з будинком відпочинку будуть розміщені промислові об'єкти, то певний рекреаційний комплекс втратить свою привабливість.

По-третє, як і будь-яке використання території, рекреаційна діяльність людей також має свої позитивні інегативні сторони.

З одного боку, відпочинок людей на лоні природи сприяє підтриманню і зміцненню їх здоров'я. Фітонциди, які виділяються багатьма видами дерев, сприяють покращенню здоров'я хворих людей. Прогулянки лісом, спілкування з природою викликають у людини позитивні емоції.

З іншого боку, при рекреаційному використанні природного середовища виникають деякі несприятливі для неї зміни, які при великій кількості рекреантів на певній території можуть бути небезпечними для продовження природного розвитку природних компонентів даної території.

Отже, використання природних рекреаційних ресурсів повинно бути помірним, раціональним, плановим. Завданням дослідників стає визначення величини допустимих навантажень на той чи інший комплекс з метою збереження природи.

Нікого не здивуєш також фактом, що ресурси природи мають здатність лікувати. Тому з цією метою особливо важливого значення набуває раціональне використання і збереження природних ресурсів з метою профілактики і лікування деяких захворювань.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты