Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Республіка – форма правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним колегіальним органом, що обирається населенням країни на певний строк
Конфедерація об’єднання суверенних держав, яке створюється для виконання певних завдань

Імперія– складна, примусово утворена держава, яка складається з метрополії та її колоній і утримується за допомогою державного примусу з боку метрополії

 

 

 


Верховенство влади означає, що на території даної держави діють виключно закони цієї держави, виконуються приписи і веління тільки цієї держави.

Самостійність влади означає, що владні структури діють без втручання інших іноземних чи наддержавних факторів.

Повнота( універсальність)влади –означає розповсюдженість державної влади на всі сфери державного життя, на все населення і громадські об’єднання країни.

Неподільність влади характеризується тим, що структури держави не допускають до управління державними справами інших іноземних або недержавних структур.

Незалежність і рівноправність в міжнародних відносинах являється внутрішнім і зовнішнім показником ступеня суверенітету кожної держави. Суверенітет може бути повним, або обмеженим в залежності від того,як дотримуються принципів верховенства, самостійності, неподільності її влади і спроможності незалежно і рівноправно вступати у зовнішні відносини з іншими державами без втручання іншого іноземного чи наддержавного фактору.

 
 

 

 


Суть ідеї розподілу влади полягає в тому, що кожна із трьох влад у відповідності до своєї природи, характеру функцій і призначенням повинна виконувати лише свої повноваження, ні в якому разі не підміняючи одна одну. Важливо не тільки забезпечити чіткий розподіл компетенцій між різними державними органами, але й створити механізм їх взаємодії, систему взаємних стримувань і противаг. Тільки в єдності всі вони разом творять єдину державну владу.

Одним із важливих принципів організації державної влади, атрибутом правової держави є розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

 

 


Судова влада – влада, функцією якої є застосування прийнятих за-конодавчою владою законів та ін-ших нормативних актів до кон-кретних умов, життєвих ситуацій і забезпечення верховенства права у житті суспільства, здійснення правосуддя  
Виконавча влада – правозастосовна влада, на яку покладається функція виконання рішень законо-давчої влади    
Законодавча влада –державна влада, функцією якої є прийняття законів і контроль за діяльністю ви-конавчої влади; цегілка державної влади, що здій-снює законодавчий процес

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 36; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты