Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 1. Що таке злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та які бувають їх види?
Читайте также:
  1. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
  7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 (ЗМ2).
  8. Контрольні заходи
  9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та які бувають їх види?

2. Які є кваліфікуючі ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту?

3. Чим відрізняється угон від захоплення транспорту?

4. Які є особливості визначення предмета злочину при кваліфікації пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів?

5. Які є особливості визначення потерпілого від злочину при кваліфікації примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків?

6. Які умови самовільного зупинення поїзда є поважними?

7. Якими ознаками характеризується суб’єктивна сторона порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами?

8. Якими ознаками характеризується суб’єкт випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації?

9. Якими ознаками характеризується об’єктивна сторона незаконного заволодіння транспортним засобом?

10. Що є предметом злочину пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бабанін С.В. Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України) / С.В. Бабанін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 18. – С. 199–204.

2. Бабанін С.В. Вина при злочинному порушенні чинних на транспорті правил / С.В. Бабанін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 22. – С. 126–131.

3. Бабанін С.В. Деякі питання вдосконалення системи транспортних злочинів / С.В. Бабанін // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 1. – С. 181–187.

4. Бабанін С.В. Кваліфікація злочинних порушень чинних на транспорті правил: Науково-методичні рекомендації / С.В. Бабанін. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 12 с.

5.Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения / В.И. Борисов, С.В. Гизимчук. – Харьков : Консум, 2001. – 160 с.

6. Ємельяненко В. В. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень / В. В. Ємельяненко // Право і безпека. – 2005. – Т. 4, № 6. – С. 59-61.7. Коляда П.В., Мисливий В.А. Коментар до статей 276-280 Кримінального кодексу України / П.В.Коляда, В.А. Мисливий // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2004. – № 5. – С. 14-26.

8. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів / М. Й. Коржанський, В. А. Мисливий. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

9. Котовенко О. М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктів : [монографія]. – Харків : Консум, 2004. – 136 с.

10. Куринов Б. А. Автотранспортные преступления. Квалификация и наказание / Куринов Б. А. – М. : Юрид. лит., 1970. – 224 с.

11. Лукьянов В.В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений. – М.: Юрид. лит., 1979. – 168 с.

12. Матвійчук Я.В. Кримінально-правові аспекти об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України / Я. В. Матвійчук // Науковий вісник національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4. – С. 106–110.

13. Матвійчук Я.В. Кримінально-правова охорона у сфері безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в Україні / Я.В. Матвійчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 126–128.14. Матвійчук Я.В. Відмежування злочинних порушень водіями правил безпеки дорожнього руху від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних та цивільно-правових / Я.В. Матвійчук // Право України. – 2008. – № 4. – С. 111–115.

15. Мыслывый В.А., Опальченко А.Н. Уголовная ответственность за допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения: Учебное пособие. – К.: НИиРИО Украинской академии внутренних дел, 1992. – 96 с.

16. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : [монографія] / Володимир Андрійович Мисливий. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2004. – 380 с.

17. Мисливий В.А. Удосконалення кримінально-правової охорони безпеки дорожнього руху / В.А. Мисливий // Наук. вісн. Юрид. акад. МВС. – Д.: Юридична академія МВС. – 2005. – № 3. – С.312–317.

18. Мисливий В.А. Кваліфікація злочинів проти безпеки дорожнього руху в судовій практиці / В.А. Мисливий // Наук. вісн. Юрид. академії МВС. – Д.: Юридична академія МВС. – № 4. – 2005. – С.230–236.

19. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті : постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1963–2009 рр. – Х. : «Одіссей», 2010. – 456 с.

20. Щупаківський Р. В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом : [монографія] / Роман Володимирович Щупаківський. – К. : Атіка, 2007. – 160 с.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты