Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАвтоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
Читайте также:
  1. Автоматичне керування
  2. Автоматичне керування пневматичною системою преса
  3. Автоматичне регулювання парових котлів
  4. Автоматичне регулювання частоти СГ
  5. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  6. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  7. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  8. Борне регулювання.
  9. Валютне регулювання та валютне обмеження. Валютні ринки.

Для нормальної роботи споживачів електроенергії необхідно, щоб відхилення напруги на клемах генераторів від номінального значення не перевищувало допустимих величин. Основними обурюючими діями, що призводять до відхилень напруги на клемах авіаційних генераторів від необхідного значення, є навантаження генератора і кутова швидкість його ротора. Діапазон змін основних обурень дуже великий. Навантаження на генератор може мінятися від 0 до 1,5-кратного значення номінального навантаження. Діапазон зміни частоти обертання для генераторів постійного струму і змінного струму нестабільної частоти складає 22,5, а іноді і більше.

У сталих режимах роботи точність підтримки напруги на клемах авіаційних генераторів при всіх режимах роботи повинна складати ±2 %. В перехідних режимах, згідно з міжнародними нормами ІКАО, при всіх можливих змінах навантаження генератора, напруга не повинна виходити за межі вилки, зображеної на рис. 2.18, а – для генераторів постійного струму і на рис. 2.18, б – для генераторів змінного струму.

а) б)

Рис. 2.18. Границі допустимих змін напруги генераторів

постійного а) і змінного б) струму.

Вказані вимоги викликані необхідністю забезпечення надійної роботи споживачів електричної енергії і мінімальної злітної маси СЕП ЛА.

Як відомо, напруга U генератора постійного струму залежить від струму навантаження Iя, частоти його обертання п, магнітного потоку збудження Ф і визначається залежністю:

U = с∙п∙Ф Iя∙Rя,

де с – постійний коефіцієнт, який залежить від конструкції генератора;

Rя – опір ланцюга якоря.

Частота обертання п і струм навантаження генератора Iя при його роботі змінюються в широких межах. Тому для стабілізації напруги генератора і мережі застосовуються регулятори напруги, що впливають на магнітний потік Ф генератора. Необхідна зміна потоку Ф забезпечується зміною величини струму в обмотці збудження. Найбільш поширеним способом регулювання струму збудження є послідовне включення регулювального опору в ланцюг обмотки збудження.

Залежно від способу зміни опору та збудження розрізняють регулятори безперервної і дискретної дії. Вони побудовані за принципом зворотного зв'язку: величина струму в обмотці збудження змінюється пропорційно відхиленню напруги генератора від його номінального значення з урахуванням знаку цього відхилення.В якості регуляторів безперервної дії використовуються вугільні і магнітні регулятори.

У вугільному регуляторі роль регулювального опору виконує вугільний стовпчик, включений послідовно в ланцюг обмотки збудження генератора. При зміні напруги генератора опір стовпчика і струм в обмотці збудження змінюються й напруга повертається до необхідного значення.

Магнітні регулятори використовуються для регулювання напруги безконтактних трифазних СГ. В цих генераторах стабілізація напруги здійснюється за рахунок зміни параметрів магнітних підсилювачів, яки включені в ланцюг обмотки збудження збудника генератора.

Дискретні регулятори, які знаходять усе більш широке застосування, виконуються на напівпровідникових приладах – транзисторах і тиристорах.

У більшості схем РН на транзисторах принципова схема крайового каскаду регулятора має вигляд, представлений на рис. 2.19, а.

а) б)

Рис. 2.19. Функціональна схема транзисторного РН.

Схеми регуляторів відрізняються одна від одної схемами управління імпульсним елементом, роль якого виконує транзистор Т, включений послідовно з обмоткою збудження генератора wз і працюючий в режимі ключа.Коли транзистор знаходиться в закритому стані, можна вважати, що опір ланцюга емітер – колектор транзистора дуже великий – "ключ закритий", по обмотці збудження струм не протікає. Якщо транзистор знаходиться у відкритому стані, то його опір дуже малий – "ключ відкритий" і по обмотці збудження протікає струм із (рис. 2.19, б).

Регулювання напруги здійснюється шляхом зміни середнього значення струму збудженняіз дією на шпаруватість імпульсів, що поступають на обмотку збудження wз. Обмотка збудження у поєднанні з випрямлячем Д виконує роль демодулятора. У ній серія імпульсів перетвориться в струм, середнє значення якого залежить від шпаруватості імпульсів.

Робота транзисторного регулятора. При збільшенні напруги генератора час знаходження транзистора у відкритому стані зменшується, що призводить до зменшення шпаруватості імпульсів і зниження середнього значення струму збудження збудника генератора, і напруга генератора повертається до колишнього значення. При зниженні напруги генератора час знаходження транзистора у відкритому стані збільшується, середній струм збудження збудника і, отже, напруга генератора збільшуються.

У схемах з тиристорним регулятором регулювання напруги генератора здійснюється шляхом дії на струм збудження збудника і засновано на принципі фазового управління тиристорами. Тиристори, включені в ланцюг синусоїдальної напруги, періодично відпираються короткочасними імпульсами, що управляють, синхронізованими з напругою живлення. При зміні кута відмикання тиристора від значення φ (рис. 2.20) до значення φ1, змінюється середнє значення випрямленої напруги, прикладеної до обмотки збудження збудника, від значення Uср до значення Uср1.Рис. 2.20. Фазоімпульсне управління струмом збудження.

Якщо напруга генератора перевищує номінальне значення, то кут відмикання тиристорів φ збільшується, що призводить до зниження напруги на обмотці збудження збудника і, отже, до зменшення напруги генератора.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты