Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання заземлюючого устаткування розподільчого щита
Читайте также:
  1. V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя та його допомогою.
  2. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  3. Аналіз ефективного виконання програми
  4. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Вибір апаратури керування освітлювальним устаткуванням
  8. Виконання військового вітання
  9. Виконання військового вітання
  10. Виконання військового вітання зі зброєю на місці та під час руху.

 

Згідно вимог ПУЭ-2005 опір контуру заземлення в мережах 380/220 В, повинен бути не більше 4 Ом, з рахунком відповідних заземлювачів. Контур заземлення виконується заглибленням в грунт вертикальних металевих стержнів діаметром 0,01 або 10 мм довжиною 5 м, сполучених між собою металевою шиною.

 

 

 


 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
5.10010102.ДП01.0987 ПЗ
4.3 Виконання УВЕП

В доповнення до заземлення широко використовують улаштування для вирівнювання потенціалів УВЕП. Їх взагалі використовують на фермах великої рогатої худоби. УВЕП зображають собою конструкцію, яка складається з двох металевих вирівнюючи провідників, які закладають на пісчану основу, перед заливкою підлоги тваринницьке приміщення бетоном. Вимірювальні провідники прокладають в кожний ряд розміщення тварин, під їх передніми чи задніми ногами. Відстань між провідниками повинна бути 1,2…1,4 м. для вирівнюючи провідників використовують стальну катанку діаметром 6…8 мм.

Вирівнюючи провідник повинні мати надійний електричний контакт між собою ї з металевою конструкцією приміщення. Для цього їх з’єднують за допомогою зварювання поперечними провідниками, які прокладають з обох сторін центрального проводу і виконуються з того ж матеріалу, що і вирівнюючи провідники, і повинні бути прикріплені при допомозі гайок до металоконструкції корівника. Стальні провідники закладаються в бетонну підготовку підлоги. Не можливо покривати ізоляційним складом за винятком виводів баєчних з¢єднань, які повинні бути пофарбовані чорним бітумним маслом № 150.

Експлуатаційний контроль пристроїв проводиться не менше 2-х разів на рік – це перевірка цілісності вирівнюючих провідників, шляхом виміру опору кожної петлі омметром. Опір петлі не повинен перевищувати 1 Ом.

Грозозахист корівника

Зони захисту окремо стоячих і встановлених на споруду відводів блискавки, визначають таким чином: розглядають висоту відводу блискавки над рівнем землі, і якщо проектується відвід блискавки групи рядом розташованих об’єктів, то потрібно враховувати для території захисту більш високі приміщення. Так, наприклад, на сучасних тваринницьких комплексах частина території можливо попадає в зону захисту силосних веж. Необхідно враховувати оточуючі дії котельних труб, водопостачальних веж та інших об’єктів, які підіймаються над захисним об’єктом предметів, захист від 

блискавки який також повинен бути забезпечений відповідними засобами. Створювані цими спорудами зони захисту визначають аналогічно стержневим і тросовим приводом захисту від блискавки. Зона захисту одиночного стержневого приводу захисту від блискавки представляє собою круговий конус. Горизонтальний перетин зони захисту на рівній висоті, в тому числі і на висоті hx захисного об’єкту представляють собою радіусом rx.

Для визначення величини радіуса захисту rх на різній висоті hx зони захисту використовують формули:

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
5.10010102.ДП01.0987 ПЗ
rx = 1,5(h-1,25hx), м ( )

 

 

hx =0; h = 6 м.

 

 

rx = 1,5(6-1,1.25*0) = 9м

 

 

Приймаємо 12 стержневих відводів блискавки.

 

 

4.3.1 Опосвідчення стану безпеки силового електроустаткування корівникаПеріодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один раз на три роки, після первинного опосвідчення, яке провадиться протягом року після затвердження цих Правил.

Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюються стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатації та оперативної документації в електрогосподарстві.

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, оформлюється комісією підприємства у складі:

- керівника (головного інженера) – голова комісії;

- начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарства);

 

- начальника відділу охорони праці.

Акт затверджується керівником підприємства (організації), власником.

В разі відсутності на підприємстві (організації) у власника кваліфікованих спеціалістів вищевказані регламентні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств (організацій).

Опосвідченням передбачається:

- перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації в обсягах, передбачених вимогами ПВЕ і ПБ, СНиП, державних стандартів, під час експлуатації електроустановок споживачів, паспортно-технічних даних, інструкцій щодо експлуатації устаткування;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
5.10010102.ДП01.0987 ПЗ
- визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;

- оцінка стану безпеки електроустановки, а також стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об’єктів;

- перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування;- оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються.

Електродвигуни: стан вводів, ошиновки, заземлення, відповідність захисту, наявність оперативних написів.

Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки.

Утримання правил приймання електрообладнання після ремонту: ведення записів про результати ремонту електрообладнання в формулярах, ремонтному журналі, паспорті електроустановки, наявність необхідних протоколів і актів.

 

Наявність оперативної документації і стан оперативної роботи.Стан охорони праці на робочих місцях. Організація перевірки знань ПТЕ, ПБ експлуатація електроустановок споживачів.

Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії, оформлення результатів перевірки знань.

Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму.

Організація проведення робіт в електроустановках, допуск до роботи.

Наявність та стан документації.

Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідальність.

Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв’язку.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
5.10010102.ДП01.0987 ПЗ
Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих правил.

Список електротехнічних працівників.

Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.

Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.

Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом та за розпорядженням.

Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.

Однолінійна схема установок.

Комплект експлуатаційних інструкції та інструкцій з охорони праці.

Журнал інструктажів.

Журнал обліку електроінструменту.

План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.

 

 

План протиаварійних тренувань.

Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.

Оперативний журнал.

Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.

Журнал обліку захисних засобів.

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструментів з ізольованими ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів.

Журнал обліку робіт за нарядами розпорядженнями.

Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд, повітряних ліній.

Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлюючих пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місця встановлення з’єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
   
5.10010102.ДП01.0987 ПЗ
4.4 Протипожежні заходи у виробничому приміщенні

Для усунення причини пожеж проводять різні заходи: технічні, експлуатаційні, організаційні, режимні.

До технічних заходів відносяться дотримання протипожежних норм при спорудженні будівель, пристроїв відхилення. Щитки та вимикачі освітлювальних ланцюгів виносять із небезпечних для пожежі приміщень. Розподільчі пристрої, щити та шафи напругою до 1000 В і вище встановлюють в пожежнонебезпечному приміщенні, тільки в закритому і захищеному виконанні, ізоляція дротів електропроводок повинна бути розрахована на напругу не нижче 500 В, кабелі не повинні мати рушійну обмотку, а конструкції не повинні мати матеріал, який загорається.

Експлуатаційні заходи передбачають технічну експлуатацію виробничих агрегатів, котельних ті інших установок , і електрообладнання, вірне утримання будівель на території підприємства .

 

До організаційних заходів відносяться, розробка і створення інструкцій і плакатів, а також вивчення виробничим персоналом протипожежних правил.

Важливими заходами під час організації гасіння пожеж, являється евакуація людей і тварин з небезпечних зон.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты