Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Запалення.
2.4.1. У хворого після травми виникло запалення. Це супроводжувалося підвищенням проникливості судинної стінки для білка з розвитком набряку. Яка речовина викликала ці зміни?

А. Гістамін

В. Адреналін

С. Ангіотензин

Д. Тіамін

Е. Гастрин с. 217

 

2.4.2. При подагрі у хворих часто визначається збільшення та деформація суглобів внаслідок запалення. Який вид запалення знаходиться в основі цих змін?

А. Проліферативне

В. Альтеративне

С. Ексудативне

Д. Фібринозне

Е. Змішане с. 234

 

2.4.3. Юнак 17 років захворів гостро, температура тіла підвищилась до 38,5оС, з’явився кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носа. Яке запалення розвинулось у юнака?

А. Катаральне

В. Серозне

С. Фібринозне

Д. Гнійне

Е. Геморагічне с. 234

 

2.4.4. Людину 30 років вкусила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку.

А. Підвищення проникності мікросудин

В. Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

С. Зниження онкотичного тиску крові

Д. Підвищення кров’яного тиску в капілярах

Е. Порушення лімфовідтоку с. 217

 

2.4.5. При запальних процесах в організмі починається синтез білків «гострої фази». Які речовини є стимуляторами їх синтезу?

А. Інтерлейкіни

В. Імуноглобуліни

С. Інтерферони

Д. Біогенні аміни

Е. Ангіотензини с. 217

 

2.4.6. У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення місцевого кровообігу це відбувається?

А. Артеріальна гіперемія

В. Стаз

С. Венозна гіперемія

Д. Спазм артеріол

Е. Престаз с. 220

 

2.4.7. Через тиждень після постановки знімних акрилових протезів у хворого в місцях механічного подразнення в ротовій порожнині були виявлені значне почервоніння ясен, набряк. Скарги на біль і неможливість жування. Який тип запалення характерний для даного процесу?

А. Ексудативне запалення

В. Альтернативне

С. Проліферативне

Д. Катаральне

Е. Гнійне с. 234

 

2.4.8. Пунктуючи плевральну порожнину хворого, лікар отримав гнійний ексудат з неприємним запахом. Розглянувши під мікроскопом мазок цього ексудату, він побачив багато гнійних тілець, що утворилися в результаті руйнування:

А. Нейтрофілів

В. Еозинофілів

С. Базофілів

Д. Лімфоцитів

Е. Еритроцитів с. 234

 

2.4.9. У фазі альтерації при запаленні проходить підвищення проникливості лізосомальних мембран і посилення виходу з клітин в міжклітинне середовище високоактивних ферментів. Вкажіть, який з перерахованих нижче ферментів індукує підвищене утворення циклічних ендоперекисів – простагландинів?

А. Фосфоліпаза А2

В. Еластаза

С. Колагеназа

Д. Гіалуронідаза

Е. Глюкоронідаза с. 218-219

 

2.4.10. Дитина поступила в санпропускник в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлено білуваті плівки, що оптурують просвіт. Про яку форму запалення гортані йде мова?

А. Дифтеричне

В. Катаральне

С. Гниляве

Д. Серозне

Е. Гнійне с. 234

 

2.4.11. З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білка – 58 г/л, клітин – 6200 в мкл, переважають нейтрофіли, багато цілих і зруйнованих тканинних клітин, рН – 6,6. Який вид ексудату отримано у хворого?

А. Гнійний

В. Серозний

С. Фібринозний

Д. Гнилявий

Е. Геморагічний с. 234

 

2.4.12. У хворого з хронічним запальним процесом шкіри і підшкірної клітковини виявлено утворення надлишкових грануляцій. Використання яких гормональних препаратів доцільно в даній ситуації при відсутності ефекту всіх інших методів лікування?

А. Глюкокортикоїди

В. Мінералокортикоїди

С. Інсулін

Д. СТГ

Е. Тироксин с. 234

 

2.4.13. В зоні запалення проходить пошкодження ендотелію судин і активація фактора Хагемана. Які з перерахованих медіаторів запалення з’являться в крові як наслідок активації цього фактора?

А. Калідин

В. Простагландини

С. Гістамін

Д. Серотонін

Е. Комплемент с. 219

 

2.4.14. Хворий поступив в хірургічне відділення з діагнозом гострий аппендицит. Який типовий патологічний процес лежить в основі цього захворювання?

А. Запалення

В. Гіпоксія

С. Гарячка

Д. Пухлина

Е. Порушення мікроциркуляції с. 212

 

2.4.15. При запаленні ока у хворого відмічалось накопичення мутної рідини з високим вмістом білка на дні передньої камери. Як називається стадія запалення при якій спостерігаються такі зміни?

А. Ексудація з еміграцією лейкоцитів

В. Первинна альтерація

С. Вторинна альтерація

Д. Проліферація с. 222

 

2.4.16. У хворого на шкірі спостерігається патологічний процес для якого характерні 5 ознак: calor, dolor, tumor, functio lacsa, rubor. Як називається друга стадія цього процесу?

А. Ексудація з еміграцією лейкоцитів

В. Регенерація

С. Репарація

Д. Фіброз

Е. Петріфікація с. 214

 

2.4.17. Вторинна альтерація при запаленні викликається:

А. Лізосомними ферментами

В. Кінінами

С. Лімфокінами

Д. Простагландинами

Е. Патогенним чинником с. 215

 

2.4.18. У стадію проліферації при запаленні проходить розмноження клітин і компенсування дефекту. Чим визначається розмноження клітин у потрібних масштабах?

А. Кейлонами

В. Інтерлейкіном

С. Лімфоцитарним пептидом

Д. Тромбоцитарним фактором росту фібробластів

Е. Соматомедином с. 231

 

2.4.19. З плевральної порожнини отримано ексудат наступного складу: білок – 32 г/л, клітин 4200 в мкл (переважно еозинофільні гранулоцити). Про яке запалення свідчить даний ексудат?

А. Серозне

В. Гнійне

С. Фіброзне

Д. Геморагічне

Е. Гниляве с. 233

 

2.4.20. Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

А. Вторинна альтерація

В. Первинна альтерація

С. Еміграція лімфоцитів

Д. Еміграція моноцитів

Е. Проліферація фібробластів с. 215

 

2.4.21. Відомо, що медіатори запалення синтезуються або в клітинах, або в рідинах організму. Який з приведених нижче медіаторів є гуморальним?

А. Калідин

В. Гістамін

С. Сиротонін

Д. Інтерлейкін 2

Е. Гепарин с. 219

2.4.22. Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в ділянці нижньої щелепи пульсуючого характеру. Діагностовано гострий гнійний пульпіт. Чим пояснюється специфічний характер болю у даному випадку?

А. Маятникоподібним рухом крові

В. Артеріальною гіперемією

С. Ішемією тканин

Д. Порушенням лімфовідтоку

Е. Спазмом судин с. 222

 

2.4.23. Першими клітинами, що з’являються у вогнищі запалення є:

А. Нейтрофіли

В. Моноцити

С. Еозинофіли

Д. Лімфоцити

Е. Базофіли с. 224

 

2.4.24. Арахідонова кислота – попередник багатьох медіаторів запалення – є складовою частиною:

А. Клітинної мембрани

В. Лізосом

С. Апарату Гольджі

Д. Мітохондрій

Е. Ендоплазматичної сітки с. 219

 

2.4.25. Клітинний склад ексудату у вогнищі гострого запалення залежить переважно від:

А. Природи флогогенного фактора

В. Ступеня проникливості капілярної сітки

С. Концентрації гістаміну в крові

Д. Рівня гарячки

Е. Стану мікроциркуляції с. 224

 

2.4.26. У якому органі найчастіше виникає альтеративне запалення?

А. Міокард

В. Головний мозок

С. Нирки

Д. Селезінка

Е. Лімфотичні вузли с. 233

 

2.4.27. Якщо запальний процес розвивається на слизовій кишечника, то таке запалення називається:

А. Катаральним

В. Гнійним

С. Геморагічним

Д. Фібринозним

Е. Змішаним с. 234

 

2.4.28. Хворий з крупозною пневмонією виділяє харкотиння, що є ексудатом:

А. Фібринозним

В. Серозним

С. Гнійним

Д. Геморагічним

Е. Гнилявим с. 223

 

2.4.29. За класифікацією на якому принципі виділяється гнійна форма запалення?

А. За характером ексудату

В. За етіологією

С. За клінічним перебігом

Д. За вираженістю одного із компонентів запалення

Е. За станом реактивності організму с. 234

 

2.4.30. При якому захворюванні спостерігається незавершений фагоцитоз?

А. Гонорея

В. Абсцесс

С. Ангіна

Д. Кір

Е. Коклюш с. 229

 

2.4.31. У хворого внаслідок первинного попадання на шкіру невідомої речовини розвинувся патологічний процес з явищами почервоніння, припухлості, болю, місцевого підвищення температури. Як він називається?

А. Запалення

В. Гіперплазія

С. Гіпертрофія

Д. Дистрофія

Е. Атрофія с. 212

 

2.4.32. У хворого на 2-гу добу після розвитку гострого запалення колінного суглобу відмічалось збільшення суглобу в розмірах, набряк шкіри. З яким із механізмів, які мають місце при запаленні, пов’язаний цей симптом?

А. Ексудація

В. Альтерація

С. Проліферація

Д. Регенерація

Е. Склероз с. 229

 

2.4.33. Яка місцева ознака запалення обумовлена подразненням і здавлюванням нервових закінчень?

А. Біль

В. Набряк

С. Почервоніння

Д. Підвищення температури

Е. Порушення функції с. 229

 

2.4.34. Які біологічно активні речовини при запаленні не секретуються макрофагами?

А. Гістамін

В. Лізосомні гідролази

С. Інтерферон

Д. Інтерлейкін

Е. Лейкотрієни с. 215

 

2.4.35. Які біологічно активні речовини при запаленні викидають тканинні базофіли (опасисті клітини)?

А. Гістамін і гепарин

В. Еластаза і лізоцим

С. Простагландин Е і тромбоксан А2

Д. Інтерферон і трансферон

Е. Компоненти комплементу С1, С2, С3, С4 с. 215

 

2.4.36. При якому запальному процесі в ексудаті будуть переважати лімфоцити?

А. Туберкульоз

В. Гельмінтози

С. Алергія

Д. Аппендицит

Е. Холера с. 224

 

2.4.37. Протизапальна дія гідрокортизону пояснюється:

А. Активізацією гістамінози і стабілізацією мембрани лізосом

В. Збільшенням кількості тканинних базофілів

С. Збільшенням утворення серотоніну

Д. Активізацією кислої фосфатази

Е. Активізацією рибонуклеази с. 234-235

 

2.4.38. В осереду запалення відбувається активний рух лейкоцитів до хімічних подразників – хемотатксис. Великого значення у цьому процесі надається:

А. Системі комплементу (С3 і С5)

В. Інтерлейкіну 2

С. Лімфокінам

Д. Імуноглобулінам

Е. Алкоголю с. 217-225

 

2.4.39. Четверта стадія фагоцитозу – перетравлювання – проходить при оптимальній реакції для дії ферментів, а саме, рН:

А. 5

В. 7

С. 8

Д. 9

Е. 10 с. 226

 

2.4.40. Яким електролітом обумовлюється відчуття болю у вогнищі запалення?

А. К+

В. Na+

С. Ca2+

Д. Mg2+

Е. Fe2+ с. 229

 

2.4.41. Яка біологічно активна речовина є основним медіатором болю у вогнищі запалення?

А. Брадикінін

В. Катіонні білки

С. Тромбоксан

Д. Простациклін

Е. Лейкотрієни с. 218

 

2.4.42. У другій стадії запалення артеріальна гіперемія переходить у венозну. Які фактори крові не сприяють цьому переходу?

А. Збільшення вмісту гепарину

В. Крайове стояння лейкоцитів

С. Вихід рідкої частини крові у вогнище запалення

Д. Набухання еритроцитів

Е. Згущення крові с. 221

 

2.4.43. У другій стадії запалення артеріальна гіперемія переходить у венозну. Які фактори судинної стінки сприяють цьому переходу?

А. Набухання ендотелію

В. Збільшення просвіту дрібних судин

С. Зменшення проникності судинної стінки

Д. Ушкодження лімфатичних судин

Е. Інгібіція фактора Хагемана с. 221

 

2.4.44. У хворого після травми виникло запалення. Це супроводжувалося підвищенням проникливості судинної стінки для білка з розвитком набряку. Яка речовина викликала ці зміни?

А. Гістамін

В. Адреналін

С. Ангіотензин

Д. Тіамін

Е. Гастрин с.

 

2.4.45. В ексудаті, отриманому з черевної порожнини хворого, є невелика кількість білка і багато клітин (понад 5 тис. в 1 мкл). Яке це запалення?

А. Гнійне

В. Фібринозне

С. Геморагічне

Д. Серозне

Е. Змішане с. 233

 

2.4.46. З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок – 54 г/л, клітин – 2800 в мкл, переважають еозинофільні грануло-цити. Даний склад ексудату свідчить про запалення:

А. Серозне

В. Гнійне

С. Фібринозне

Д. Геморагічне

Е. Гниляве с. 233

 

2.4.47. У якому органі найчастіше виникає альтеративне запалення?

А. Міокард

В. Головний мозок

С. Нирки

Д. Селезінка

Е. Лімфотичні вузли с. 233

 

2.4.48. За класифікацією на якому принципі виділяється гнійна форма запалення?

А. За характером ексудату

В. За етіологією

С. За клінічним перебігом

Д. За вираженістю одного із компонентів запалення

Е. За станом реактивності організму с. 234

 

2.4.49. При якому захворюванні спостерігається незавершений фагоцитоз?

А. Гонорея

В. Абсцесс

С. Ангіна

Д. Кір

Е. Коклюш с. 229

 

2.4.50. При приготуванні хімічного розчину на шкіру передпліччя лаборанта потрапила концентрована соляна кислота. На місці ураження шкіри виникли пекучий біль, гіперемія, припухлість. Про який патологічний процес свідчать дані ознаки?

А. Запалення

В. Пухлина

С. Емболія

Д. Тромбоз

Е. Лімфостаз с. 212

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты