Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкільки разів у середньому впродовж року пересічний мешканець повинен відвідати амбулаторний заклад згідно із нормативом?
Читайте также:
  1. sync Усе уведення-виведення у файловою систему повинен проводитися синхронно
  2. Аксіологічні аспекти міфопоетичних образів української народної казки
  3. В аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
  4. В який заклад охорони здоров'я подається звітна документація сільської лікарської амбулаторії?
  5. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається третинна медична допомога?
  6. Возвращение к жизни. Еще раз оазис Матери Анны и первое свидание с нею. Новые аллеи и памятники нашей любви и благодарности на них. Закладка часовни «Звучащая Радость».
  7. Выясните, существует ли возможность застраховаться на случай потери работы. Пример иллюстрирует применение Быстрого поиска, установку закладки.
  8. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  9. Державний вищий навчальний заклад
  10. За скільки часу з моменту звернення має прибути бригада ЕМД до пацієнтів, стан яких не є невідкладним?

1. 6

2. 4

3. 8

4. 10

 

195. Відношення річної кількості відвідувань до лікарів в амбулаторний заклад до кількості лікарів, до кількості робочих днів у році і до кількості годин прийому, це:

1. Навантаження лікаря на годину амбулаторного прийому

2. Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя

3. Навантаження лікаря на годину обслуговування хворих вдома

4. Функція лікарської посади

 

196. Заклад охорони здоров'я, який надає амбулаторну медичну допомогу хворим з однієї або кількох лікарських спеціальностей, це:

1. Амбулаторія

2. Поліклініка

3. Сільська дільнична лікарня

4. Міська лікарня

Що із перерахованого не відноситься до профілактичного напрямку роботи поліклініки?

1. Діагностика захворювань

2. Санітарно-просвітня

3. Протиепідемічна

4. Диспансеризація

Яка кількість лікарських ставок згідно з нормативом повинна обслуговувати 10 тис. населення?

1. 13,0

2. 10,0

3. 15,0

4. 18,0

 

Завданням якого відділення міської поліклініки є пропаганда гігієнічних знань?

1. Відділення профілактики

2. Терапевтичне відділення

3. Відділення відновлювального лікування

4. Відділення і кабінети спеціалізованої допомоги

 

200. Співвідношення кількості профілактичних відвідувань лікарів до загальної кількості відвідувань лікарів всього, розраховане на 100, це:

1. Питома вага профілактичних відвідувань

2. Середнє число відвідувань лікарів на одного жителя

3. Повнота охоплення профілактичними оглядами різних континентів населення

4. Середнє число відвідувань лікарями вдома

 

В поліклініці №1 міста Л. проводилося вивчення рівнів загальної та первинної захворюваності на території обслуговування за десятирічний період. Який вид графічного зображення найбільш доцільно застосувати?

1. Лінійна діаграма

2. Радіальна діаграма

3. Стовпчикова діаграма

4. Картограма

 

Активний метод динамічного спостереження за здоровими і хворими людьми з метою раннього виявлення, взяття на облік і раціонального комплексного лікування захворювань, запобігання виникненню і поширенню хвороб та їх негативних наслідків шляхом впливу на внутрішні і зовнішні етіологічні чинники та фактори ризику, це?1. Диспансерний метод

2. Епідеміологічний метод

3. Динамічний метод

4. Профілактичний метод

Комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, ефективне лікування, попередження рецидивів, прогресування і ускладнень – це?

1. Вторинна профілактика

2. Первинна профілактика

3. Третинна профілактика

4. Четвертинна профілактика

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты