Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОзнаки нормальної рогівки
Читайте также:
  1. Громадянське суспільство: суть, структура, ознаки та перспективи розвитку в Україні
  2. Держава як політична організація суспільства: ознаки і функції. Основні теорії походження д.
  3. Для якого гострого захво­рювання рогівки характерно висипання епітеліальних пухирців і інфільтрац вигляді сірих смуг (тріщини епітелія)?
  4. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  5. ІІ. 23. Проан. ознаки, які свідчать про наявність колективу та р-нь його розвитку
  6. Легітимність політичної влади. Основні ознаки легітимності.
  7. Можна виокремити ще ознаки, які визначають значущість, спрямованість конфліктів, характер їхнього вирішення.
  8. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття, ознаки та види
  9. Ознаки кооперативів

а) *гладка, прозора, чутлива, блискуча, сферична

б) біла, блискуча,

в) блідо-рожева,сферична

г) гладка, прозора

д) блискуча, сферична

71. Шари рогівки:

а) фіброзна, судинна

б) м’язава, хрящова, слизова

в) *багатошаровий епітелій, передня погранична, паренхіма, задня погранична, ендотелій

г) передня погранична, паренхіма, задня погранична

д) багатошаровий епітелій, ендотелій

72. Активацію увеосклерального відтоку забезпечує

а) трабекулотомія

б)* базальна іридектомія

в) дилатація супрахоріоідального простору

г) синусотрабекулектомія

д) трабекулоспазис

73. При якій формі глаукоми видалення кришталика вважається радикальним методом лікування

а) неоваскулярній

б) відкритокутовій

*в) факогенній

г) гіперсекреторній

д) все перелічене вірно

74. Тонографія дозволяє оцінити

а) рефракцію очного яблука

б) гемодинаміку очного яблука

*в) гідродинаміку ока

г) трофіку тканин очного яблука

д) все перелічене вірно

75. Головною метою лікування при глаукомі вважається

а) підвищення гостроти зору до 1.0

б) зниження офтальмотонусу до 26.0 мм. рт.ст. і нижче

в) зниження офтальмотонусу до 20 мм.рт.ст.

г) *добитися толерантного ВОТ

д) знизити офтальмотонус і покращити гостроту зору

76. Хірургічним методом лікування глаукоматозної атрофії зорового нерва є

а) задня трепанація

б) міотомія зовнішніх прямих м’язів

в) склероукріплюючі операції

г) *розсікання склерального кільця ДЗН і перев’язка вискової поверхневої артерії

д) Лазерстимуляція дренажної зони кута передньої камери

77. Офтальмотонус називається толерантним, якщо ВОТ

а) менше 28 мм. рт.ст.

б) *не більше 26 мм.рт.ст.

в) від 18 до 27 мм. рт.ст.

г) при виявленому ВОТ відсутня негативна динаміка поля зору

д) при виявленому ВОТ нормальне поле зору

78. Які операції найбільш ефективні при відкритокутовій формі глаукоми?

а) *синусотрабекулотомія за М.М.Красновим

б) глибока склеректомія за С.М.Федоровим

в) клапанна трабекулотомія за А.П. Нестеровим

г) інтрасклеральне мікродренування за П.І.Лебеховим

д) все перелічене вірно

79. Середньостатистичний оптимальний режим інстиляції містиків

*а) 3-4 рази на добу і не більше двох препаратів

б) 2 рази на добу і не більше одного препаратув) 6 разів на добу і 3-4 препарати

г) 8 разів на добу і 2-3 препарати

д) до 6 разів на добу і не більше 5-6 препаратів

80. Які зміни поля зору найбільш характерні для ранніх стадій глауком?

*а) скотома Б’єррума, збільшення сліпої плями

б) скотома Зайделя

в) височний острівець

г) концентричне звуження поля зору

д) скотома Йенсена

81. Яка форма глаукоми найбільш часто зустрічається при цукровому діабеті?

а) первинна

*б) неоваскулярна

в) Факогенна

г) увеальна

д) токсична

82. Волога передньої камери містить?

а) хлориди

б) аскорбінову кислоту

в) молочну кислоту

г) білки

*д) все перелічене вірно

83. Термін „глаукома” означає захворювання при якому наявне?

а) підвищення ВОТ

б) атрофія ДЗН з екскавацією

в) звуження периферичних меж поля зору

г) парацентральні скотоми

*д) все перелічене вірно

84. Що характеризує стабілізацію зорових функцій при глаукомі?

*а) гострота зору

б) поле зору

в) світловідчуття

г) кольоровідчуття

д) все перелічене вірно

85. При факогенній глаукомі показано:

а) синусотрабекулоектомія

б) іридектомія

в) Іридоциклоретракціяг) застосування міотиків

*д) видалення кришталика

86. Блокада кута передньої камери коренем райдужки характеризує

а) відкритокутову глаукому

*б) закритокутову глаукому

в) неоваскулярну глаукому

г) змішану глаукому

д) вроджену глаукому

87. При якому відношенні екскавації ДЗН заносять до групи відносного ризику

*а) е/Д 0,4 – 0,6

б) е/Д >0,6

в) е/Д 0,2

г) е/Д 0,3

д) е/Д 0,1

88. Для глаукоми з низьким тиском характерно:

а) глаукоматозна екскавація ДЗН

б) характерне звуження поля зору

в)* загальна артеріальна гіпотонія

г) атрофія переднього відділу судинного тракту

все перелічене вірно

89. Для глаукоми характерно

а) зниження тонусу стінок судин ока

б) зниження кровообігу через судинну оболонку

в) підвищення артеріального тиску в артеріокапілярній сітці

г) венозний стаз

д) *все перелічене вірно

90. В етіології первинної глаукоми мають місце

а) спадковість

б) нейроендокринні фактори

в) гемодинамічні фактори

г) порушення обміну речовин

*д) все перелічене вірно

91. При лікуванні злоякісної глаукоми показані до вжитку консервативно

а) мідріатики

*б) діакарб

в) антибіотики

г) кортикостероїди

д) анальгетики

92. При відкритокутовій глаукомі частіше зустрічається глаукома:

а) із зіничним блоком

б) повзуча

*в) пігментна і псевдоексфоліативна

г) злоякісна

д) неоваскулярна

93. У механізмі закриття кута передньої камери ока має значення:

а) зменшення глибини передньої камери

б) функціональний зіничний блок

в) утворення складки райдужної оболонки біля її кореня

г) зміщення допереду склистого тіла і кришталика

*д) усі перераховані фактори

94. При відкритокутовій глаукомі з низьким ВОТ показанням до операції вважається:

а) зниження центрального зору

б) поява больових відчуттів в оці

в)* звуження поля зору

г) негативна проба Маринчева

д) все перелічене вірно

95. При поєднанні глаукоми і катаракти необхідно:

а) оперувати катаракту

б) оперувати глаукому

*в) оперувати глаукому і катаракту одночасно

г) лікувати міотиками

д) все перелічене вірно

96. Для лікування відкритокутової глаукоми використовуються:

*а) пілокарпін

б) гомотропін

в) вітамінні краплі

г) фібринолізин

д) кортикостероїди

97. Лікування гострого нападу закритокутової глаукоми включає:

а) часте закапування мідріатиків

*б) часте закапування міотиків

в) фізіотерапевтичні процедури

г) ін’єкції кортикостероїдів

д) ін’єкції антибіотиків

98. Ранньою ознакою закритокутової глаукоми є:

а) затуманення зору

б)* райдужні кола

в) звуження кута передньої камери

г) бомбаж райдужки

д) все перелічене вірно

99. Відтік внутрішньоочної рідини діє:

а) через трабекулу

б) через передній відділ судинного тракту

в) через периваскулярні простори райдужки і війкового тіла

г) через периваскулярні простори сітківки і ДЗН

*д) все перелічене вірно

100. Яка операція найбільш доцільна при вродженій глаукомі:

а) базальна іридектомія

б) трабекулотомія

*в) гоніопунктура

г) циклодеструкція

д) синусотрабекулоектомія

101. Який метод визначає коефіцієнт легкості відтоку внутрішньо очної рідини (С):

а) тонометрія

б) еластотонометрія

в) *тонографія

г) гоніоскопія

д) проба Форбса

102. Акомодаційна косоокість лікується:

а. а оперативно

б. б. Консервативно

в. в.* Гіперкорекцією

г. г. Медикаментозно

д. д Все перелічене вірно

103. Не акомодаційна косоокість лікується

а. оперативно

б. консервативно

в. Гіперкорекцією

г. Медикаментозно

д. *Все перелічене вірно

104. Точки сітківок, розміщені на однаковій відстані від фовеол на різнойменних половинах сітківок називаються

а. *кореспондуючими

б. диспарантними

в. не кореспондуючими

г. симетричними

д. несиметричними

105. Для діагностики нормального бінокулярного зору використовується

а. *4-х точковий прилад

б. синоптофор

в. стереоскоп

г. скло Баголіні

д. офтальмоскоп

106. Удавана косоокість – це

а. великий кут гамма

б. порушення бінокулярного зору без помітного порушення положення очей

в. *Відхилення одного з очей після прикриття при наявності нормального бінокулярного зору при обох відкритих очах

г. Збіжна косоокість з обмеженням рухів косячого ока

д. Розбіжна косоокість з обмеженням рухів косячого ока

107. Гетерофорія – це

а. *поява косоокості за умови відсутності загальної фіксації обох очей і нормального бінокулярного зору

б. наявність монокулярного характеру зору при правильному положенні очей

в. нерівність об’єктивного і суб’єктивного кутів

г. паралітична косоокість

д. великий кут гамма

108. Біфовеолярне злиття характеризується

а. різницею об’єктивного і суб’єктивного кутів косоокості

б. однаковістю кутів

в. відсутністю суб’єктивного кута

г. відсутністю об’єктивного кута

д. все перелічене вірно

109. Кут первинного відхилення відрізняється від вторинного при

а. прихованій косоокості

б. паралітичній косоокості

в. *спів дружній косоокості

г. уявній косоокості

д. все перелічене вірно

110.Що відноситься до слізних органів

а) кон’юнктива, передня камера ока, слізна залоза

б) слізна залоза, кон’юнктива, слізні точки, слізні канальці

в) слізні точки, слізні канальці, слізний мішок, носо-слізний канал

г) слізна залоза, слізні точки, слізні канальці, слізний мішок, носо-слізний канал

д) *слізна залоза, слізний рівчак, слізне озеро, слізні точки, слізні канальці, слізний мішок, носо-слізний канал

111.Де розміщені залози Краузе?

а) в орбіті

б) в рогівці

в) в хрящі повік

г) *в кон’юнктиві перехідних складок

д) в склері

112.Слізний мішок знаходиться

а) в орбіті, за тарзоорбітальною фасцією

б) в орбіті, попереду тарзоорбітальної фасції

в) *зовні орбіти, попереду тарзоорбітальної фасції

г) під шкірою бічної стінки носа

д) під шкірою верхньо-зовнішнього краю орбіти

113.В нормі при пальпації орбітальна частина слізної залози

а) *не пальпується

б) визначається під краєм орбіти в вигляді нерухомої щільної тканини округлої форми

в) визначається під краєм орбіти в вигляді еластичного тіла

г) визначається під шкірою повіки в вигляді рухливої тканини тістоподібної консистенції

д) виступає з-під зовнішнього краю верхньої повіки

114.Проба Ширмера визначає

а) стріктури в слізних канальцях

б) підвищену функцію слізної залози

в) зарощення слізного мішка

г) *знижену функцію слізної залози

д) функціональну здатність сльозо-відвідного апарату

115.Позитивна канальцева проба свідчить про

а) нормальну всмоктуючу здатність слізних канальців

б) *прохідність слізних шляхів

в) прохідність носо-слізного каналу

г) непрохідність слізних шляхів

д) нормальну сльозопродукцію

116.Кольорова канальцева проба вважається позитивною при знебарвленні очного яблука верез

е) *1-5 хвилин

ж) 6-10 хвилин

з) 11-15 хвилин

и) 16-20 хвилин

к) 21-25 хвилин

117.Кольорова сльозо-носова проба вважається позитивною якщо фарба в носі з’являється до

а) *5 хвилин

б) 10 хвилин

в) 15 хвилин

г) 20 хвилин

д) 25 хвилин

118.Запалення слізної залози називається

а) дакріопс

б) дакріоцистіт

в) целлюліт

г) *дакріоаденіт

д) гідропс

119.Синдром Шегрена характеризується

а) десцеметітом

б) рецидивуючим іридоциклітом

в) *недостатністю сльозопродукції

г) затримкою сльозовідведення

д) значною сльозопродукцією

120.Дакріопс – це

а) киста слізного мішка

б) пухлина слізного мішка

в) *киста слізної залози

г) пухлина слізної залози

д) киста слізного м’ясця

121.Гідропс – це

а) *водянка слізного мішка

б) пухлина слізного мішка

в) киста слізної залози

г) киста слізного м’ясця

д) пухлина слізного м’ясця

122.Причичною дакріоциститу новонароджених являється

а) пухлини в носо-слізному каналі

б) хронічний гіпертрофічний риніт

в) перелом кісток носа

г) звуження слізної точки

д) *нерозсмоктування желатинозних плівок в носо-слізному каналі

123.Ізольовані стриктури слізних канальців найчастіше утворюються внаслідок

а) запалення слізних канальців вірусної етіології

б) запалення слізних канальців бактеріальної етіології

в) запалення слізних канальців алергічної етіології

г) запалення слізних канальців грибкової етіології

д) *пошкоджень при зондуванні і промиванні слізних шляхів

124.Назвати скарги хворого при хронічному дакріоцистіті

а) біль, гіперемія ока

б) сльозотеча, відчуття «стороннього тіла» в оці

в) гнійні виділення з ока, гіперемія, зниження зору

г) *сльозотеча, гнійні виділення, випинання у внутрішньому кутику ока

д) сльозотеча, гнійні виділення, біль, гіперемія, випинання у внутрішньому кутику ока

125.Назвіть ускладнення хронічного дакріоцистіту

а) гострий дактіоаденіт

б) гострий ірідоцикліт

в) помутніння рогівки

г) хронічний кон’юнктивіт

д) *гнійна виразка рогівки, флегмона слізного мішка

126.Лікування хронічного дакріоцистіту

а) екстирпація слізного мішка

б) хірургічна інтубація облітерованого носо-слізного каналу

в) промивання сльозовивідних шляхів бактерицидними розчинами

г) *дакріоцисторіностомія

д) лікувальне зондування носо-слізного каналу

127.З якими ріногенними пазухами межує внутрішня стінка орбіти?

а) *решітчастою і основною

б) гайморовою

в) лобною

г) основною

д) все перелічене вірно

128.Чому дорівнює глибина орбіти

а) 22-30 мм

б) 32-40 мм

в) *42-50 мм

г) 52-60 мм

д) 62-70 мм

129.Яка стінка орбіти найбільш міцна

а) верхня

б) нижня

в) задня

г) внутрішня

д) *зовнішня

130.В яку черепну ямку проходить з орбіти зоровий нерв

а) у передню

б) *у середню

в) у задню

г) у передню і задню

д) у середню і задню

131.Чим вкриті кісткові стінки орбіти на всьому протязі

а) *періостом

б) теноновою капсулою

в) ретробульбарною клітковиною

г) ?*тарзоорбітальною фасцією

д) коловим м’яязом повік

132.Яка в середньому ступінь вистояння переднього полюсу ока над зовнішнім краєм орбіти

а) 11-12 мм

б) 13-15 мм

в) 16-17 мм

г) *17-19 мм

д) 20-22 мм

133.Які захворювання найчастіше викликають периостальні абсцеси орбіти

а) поранення ока

б) захворювання крові

в) захворювання зубів

г) захворювання ШКТ

д) *захворювання додаткових пазух носа

134.Яке ускладнення може викликати флегмона орбіти

а) розвиток сепсиса

б) *тромбоз кавернозного синуса

в) ендофтальміт

г) неврит зорового нерва

д) параліч лицевого нерва

135.Флегмона орбіти часто починається як

а) гострий кон’юнктивіт

б) ендофтальміт

в) гострий іридоцикліт

г) тромбофлебіт орбітальних вен

д) *гострий дакріоцистіт

136.Назвіть причини пульсуючого екзофтальму

а) тіреотоксикоз

б) *гемангіома м’язової воронки

в) псевдотумор орбіти

г) флегмона орбіти

д) ?*розрив внутрішньої сонної артерії в кавернозному синусі

?137.Для судинних пухлин орбіти характерним є

а) застійна ін’єкція

б) ?*енофтальм

в) гіфема

г) рецидивуючі субкон’юнктивальні крововиливи

д) гемофтальм

138.Відмінна ознака ендокринного екзофтальму

а) лагофтальм

б) шум, що дме в ділянці орбіти та скроні

в) ендофтальміт

г) *порушення рухового апарату повік і очного яблука, екзофтальм

д) атрофія орбітальної жирової клітковини

139.Екзентерація орбіти – це

а) визначення довжини передньо-задньої осі орбіти

б) рентгенографія орбіти

в) визначення рівня вистояння очного яблука

г) часткове видалення кістки орбіти

д) *видалення вмісту орбіти

140.Який шар не входить до складу повік

а) шкіра

б) м’язовий шар

в) хрящ

г) *фіброзний шар

д) кон’юнктива

141.Рухову інервацію кругового м’язу повік здійснює

а) лобний нерв

б) окоруховий нерв

в) *лицевий нерв

г) відвідний нерв

д) трійчастий нерв

142.Рухову інервацію м’яза-підіймача верхньої повіки здійснює

а) трійчастий нерв

б) лицевий нерв

в) лобний нерв

г) *окоруховий нерв+симпатична інервація

д) відвідний нерв

143.Які залози розміщені в товщі хряща повік?

а) сальні залози Цейса

б) потові залози Молля

в) залози Краузе

г) *мейбомієві залози

д) сльозні залози

144.Розрізняють наступні форми набряку повік

а) запальний

б) застійний

в) незапальний

г) ангіоневротичний

д) *все перелічене вірно

145.Що таке блефарит

а) запалення шкіри повік

б) запалення хряща повіки

в) *запалення краю повіки

г) гостре гнійне запалення сальної залози

д) запалення мейбомієвої залози

146.До розвитку блефаритів приводять

а) хронічні запальні захворювання ЛОР-органів

б) хронічні запальні захворювання зубів

в) гельмінтози, хронічні запальні захворювання ШКТ

г) некориговані аномалії рефракції

д) *все перелічене вірно

147.Що таке тріхіаз

a. облисіння повіки

b. зрощення повік з очним яблуком

c. густий ріст вій в декілька рядів

d. *неправильний ріст вій

i. д) зрощення країв повік

148.Ячмінь – це запалення

а) залоза Моля

б) залоза Краузе-Вольфрінга

в) слизова оболонка повік

г) мейбомієва залоза

д) *волосяний мішечок або сальна залоза Цейса

149.Для лікування ячменю не використовують

а) протирання шкіри над ним спиртом

б) закапування розчинів антибіотиків і сульфаніламідів

в) сухе тепло

г) *видавлювання ячменя

д) загальноукріплююча терапія

150.Що таке халязіон

а) гостре запалення мейбомієвої залози

б) *хронічне проліферативне запалення хряща навколо дольки мейбомієвої залози

в) інфаркт мейбомієвої залози

г) опущення верхньої повіки

д) розтягнення шкіри верхньої повіки

151.Причиною трихіазу може бути

а) виразковий блефарит

б) опік повіки

в) *трахома

г) спастичний заворот

д) все перелічене вірно

152.При консервативному лікуванні халязіона використовують введення в нього

а) антибіотиків

б) сульфаніламідів

в) *кортикостероідів

г) склерозуючих засобів

д) все перелічене вірно

153.Напрям розтину при видаленні халязіона через шкіру

а) *паралельно краю повіки

б) перпендикулярно краю повіки

в) у косому напрямку

г) по інтермаргінальному краю

д) не має значення

154.Напрям розтину при видаленні халязіона через кон’юнктиву

а) паралельно краю повіки

б) *перпендикулярно краю повіки

в) у косому напрямку

г) по інтермаргінальному краю

д) не має значення

155.При флюктуації абсцесу повіки показано

а) місцеве присипання антибіотиками і сульфаніламідами

б) обколювання абсцесу

в) *розтин і дренування абсцесу

г) закрапування дезінфікуючих крапель

д) сухе тепло на ділянку абсцесу

156.Синдром Горнера не супроводжується

а) птозом

б) міозом

в) *мідріазом

г) енофтальмом

д) сухістю шкіри ураженої половини обличчя

157.Вкажіть причину вродженого птоза

а) парез або параліч окорухового нерва

б) парез або параліч симпатичного нерва, що інервує м’яз Мюллера

в) парез або параліч лицевого нерва

г) *недорозвиток або відсутність леватора, аномальне його прикріплення

д) ураження повіки пухлиною, трахомою, наслідками травми

158.До ознак вродженого птозу не належить

а) закинута назад голова

б) глибокі зморшки на чолі

в) *опущення кутика рота

г) підняті брови

д) опущення верхньої повіки

159. Яка вірна діагностична ознака птозу

а) западіння верхньої повіки під орбітальний край

б) *край верхньої повіки прикриває верхню частину рогівки більш ніж на 2 мм

в) нижня повіка не досягає лімба в межах 2 мм

г) край верхньої повіки досягає нижнього краю зіниці

д) край верхньої повіки не досягає верхнього лімба рогівки

160.Що таке лагофтальм

а) параліч м’яза, що піднімає верхню повіку

б) спазм кругового м’яза повік

в) *параліч кругового м’яза повік

г) параліч м’яза Горнера

д) параліч м’яза Мюллера

161.Що таке епікантус

а) вкорочення і звуження очної щілини

б) дефект краю повіки у вигляді трикутної або півкруглої вирізки

в) *напівмісяцева шкірна складка у внутрішньому куті ока

г) зрощення країв повік

д) зрощення повік з очним яблуком

162.Що таке анкілоблефарон

а) дефект краю повіки у вигляді трикутної або півкруглої вирізки

б) вкорочення і звуження очної щілини

в) зрощення країв повік у зовнішнього кутика

г) *зрощення країв повік

д) зрощення повік з очним яблуком

163.Що таке блефарофімоз

а) переднє ребро повіки повернуте вглиб склепіння

б) неповне змикання повік

в) *вкорочення очної щілини

г) зрощення країв повік

д) зрощення повік з очним яблуком

164.Спастичний виворіт розвивається при

а) *гострих та хронічних блефарокон’юнктивітах

б) паралічу лицевого нерву

в) віковій атрофії кругового м’яза повік

г) внаслідок травми, опіка повіки

д) все перелічене вірно

165.До доброякісних новоутворів повік не належить

а) невус

б) нейрофіброма

в) гемангіома

г) *базаліома

д) папілома

166.Найбільш часта локалізація раку повік

а) мейбомієві залози

б) залози Моля

в) кон’юнктива повік

г) *шкіра повік

д) залози Цейса

167.Який новоутвір повік спочатку нагадує халязіон

а) базально-клітинний рак

б) плоскоклітинний рак

в) шкірний ріг

г) папілома

д) *аденокарцінома

168.В пізніх стадіях саркоми повік лікування полягає в

а) видаленні пухлини в межах здорових тканин

б) кріодеструкції

в) електроексцизія

г) хіміотерапія та рентгенотерапія

д) *екзентерація орбіти


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты