Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРГАНИ ЧУТТЯ

Читайте также:
  1. I. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  2. II . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЗА.
  3. II. Организация и обеспечение авиационной безопасности в аэропорту
  4. II. Организация местного управления
  5. II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ
  6. II. Организация приема сообщений о преступлениях
  7. II. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров
  8. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  9. III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
  10. III. Организационно-технические мероприятия по досмотрам

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

При недостатності вітаміну А у лідини порушується сутінковий зір. Вкажіть клітини, яким належить дана рецепторна функція.

A *Палочкові нейросенсорні клітини.

B Колбочкоі нейросенсорні клітини.

C Біполярні нейрони.

D Горизонтальні нейроцити.

E Гангліонарні нервові клітини.

У пацієнта при обстеженні виявлено порушення сприйняття зеленого кольору. Відсутність яких клітин сітчастої оболонки зумовлює дане порушення зору?

A *Колбочкових нейросенсорних.

B Паличкових нейросенсорних

C Епітеліальних пігментних.

D Біполярних нейронів.

E Гангліонарних нейронів.

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Який утвір характеризується даною морфологічною ознакою?

A *Рогівка.

B Циліарне тіло.

C Судинна оболонка.

D Райдужна оболонка.

E Сітківка.

На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, перефіричні відділи яких складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявляються мембранні напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?

A *В органі зору.

B В органі смаку.

C В органі нюху.

D В органі рівноваги.

E В органі слуху.

На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній частині яких розміщуються короткі мікроворсинки – стереоцилії та полярно розміщена кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?

A *Орган рівноваги.

B Орган зору.

C Орган нюху.

D Орган слуху.

E Орган смаку.

На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозорою капсулою. Назвати цю структуру?

A *Кришталик

B Скловидне тіло

C Війкове тіло

D Рогівка

E Склера

Р.

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігаємо пошкодження судинної оболонки. Який ембріональний матеріал у процесі розвитку ока, ймовірно, був пошкоджений

A * Мезенхіма

B Ектодерма

C Ентодерма

D Зовнішній шар очного келиха

E Внутрішній шар очного келиха

На электронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Що це за клітина?A *Палочкова зорова клітина

B Нейрон передніх рогів спинного мозку

C Нейрон спинномозгового вузла

D Нейрон кори великих півкуль

E Колбочкова зорова клітина

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

A * Порушення сприйняття пахучих речовин

B Порушення зволоження повітря

C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

D Порушення зігрівання повітря

E Порушення зігрівання і зволоження повітря

У хворого 14 років, спостерігається порушення сутінкового бачення. Якого вітаміну недостатньо в організмі?

A * А

B В1

C В6

D С

E В12

В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампулярні гребінці. Сприйняття яких подразнень порушилось?

A *Кутових прискорень

B Вібрації

C Гравітації

D Лінійних прискорень

E Вібрації та гравітації

З віком у людей похилого віку спостерігається помутніння кришталика (катаракта). При цьому він стає непрозорим, що призводить до часткової сліпоти. Оптичні властивості і хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових волокон порушуються?A *Кристалін

B Вітреїн

C Динеїн

D Родопсин

E Йодопсин

Хворого, що приймав великі дози стрептоміцину, настала втрата слуху. Функція яких клітин внутрішнього вуха була ушкоджена в цьому випадку?

A *Волоскових

B Фалангових

C Клітин-стовпів

D Клітин Дейтерса

E Сполучнотканинних

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A *Нейросенсорні клітини

B Підтримуючі епітеліоцити

C Базальні епітеліоцити

D Війчасті епітеліоцити

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що входить до складу епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-15 війок. Що це за клітина?

A *Нюхова клітина

B Біполярний нейрон спинномозкового вузла

C Сенсорні епітеліоцити органу смаку

D Паличкова зорова клітина

E Колбочкова зорова клітина

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка функціональна система ока постраждала?

A *Акомодаційна

B Діоптрична

C Допоміжна

D Фотосенсорна

E Сльозний апарат

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерні та гангліонарний шари. Який утвір ока має дану морфологічну будову?

морфологическое строение?

A *Сітчаста оболонка.

B Райдужка.

C Склера.

D Судинна оболонка.

E Війчасте тіло.

У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

A *Акомадацiйний

B Світлопровідний

C Світловідчуваючий

D Захисний

E Трофічний

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається недорозвиток переднього епітелію рогівки. Частина якого зародкового листка, ймовірно, була уражена в процесі ембріонального розвитку

A * Ектодерми

B Ентодерми

C Мезодерми

D Зовнішнього шару очного келиха

E Внутрішнього шару очного келиха

До лікаря звернувся хворий з травмою ока. При огляді рогівки виявлені зміни з боку переднього епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A *Багатошаровий плоский незроговілий

B Одношаровий багаторядний

C Багатошаровий плоский зроговілий

D Багатошаровий кубічний

E Багатошаровий циліндричний

Хворому виконана трансплантація рогівки. Які особливості будови рогівки дозволяють сподіватися на її приживлення, а не відторгнення?

A *Відсутність кровоносних і типових лімфатичних судин

B Наявність багатошарового переднього епітелію

C Надмірна іннервація

D Наявність сполучної тканини

E Наявність одношарового плоского епітелію

До офтальмолога звернувся хворий зі скаргами на різі в очах, що виникли після тривалого перебування хворого в полі під час пилової бурі. Лікар встановив поверхневі пошкодження зовнішнього епітелію рогівки. Які клітини забезпечують регенерацію пошкодженого епітелію?

A *Базальні клітини

B Клітини рогового шару

C Клітини зернистого шару

D Клітини блискучого шару

E Клітини поверхневого шару

Рр.

У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?

A. *Венозного синуса.

B. Циліарного тіла.

C. Судинної оболонки.

D. Війкового м’яза.

E. Заднього епітелію рогівки.

 

55-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргою щодо значного збільшення відстані, на якій він має змогу читати без окулярів. Вікові зміни якої частини очного яблука привели до такого стану?

A. *Кришталик

B. Рогівка

C. Склера

D. Райдужка

E. Циліарне тіло

 

Трофіка (харчування) рогівки здійснюється:

A. *Шляхом дифузії із рідини передньої камери ока

B. Із власних кровоносних судин

C. Шляхом дифузії із рідини задньої камери ока

D. З лімфатичних судин

E. За рахунок секрету слізних залоз

 

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

A. *Жовта пляма

B. Ціліарна частина сітківки

C. Райдужна частина сітківки

D. Сліпа пляма

E. Судинна оболонка

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути голосні басові звуки. Які клітини спірального органа пошкоджені?

A. *Внутрішні волоскові верхніх відділів завиткової протоки

B. Фалангові

C. Зовнішні волоскові нижніх відділів

D. Внутрішні волоскові нижніх відділів

E. Клітини стовпи

На електронній мікрофотографії виявляється клітина сітківки ока, в якій в одному з відростків є сегмент з напівдисками. Який пігмент знаходиться у складі мембран цих півдисків?

A *Йодопсин.

B Родопсин.

C Меланін.

D Гемосидерин.

E Ліпофусцин.

На електронній мікрофотографії Кортієва органу видно підтримуючі клітини, які розташовані у 3-4 ряда на базілярній мембрані поблизу від зовнішних стовпчатих клітин. У верхній тритині цих клітин є чашеподібна заглибина, в яку входять основи зовнішніх сенсорних клітин. Що це за клітини?

A * Зовнішні фалангові клітини;

B Зовнішні пограничні клітини;

C Зовнішні підтримуючі клітини;

D Внутрішні фалангові клітини;

E Внутрішні стовпчаті клітини.

У хворого на менінгіт страждає сприйняття вібраційних коливань. З якими клітинами органу слуху та рівноваги пов'язане це явище?

A * Волоскові сенсорні клітини макули сферічного мішечка;

B Волоскові сенсорні клітини макули еліптичного мішечка;

C Підтримуючі клітини макули сферічного мішечка;

D Підтримуючі клітини макули еліптичного мішечка;

E Волоскові сенсорні клітини ампулярних гребінців.

До офтальмолога звернувся хворий з никталопією (нічна сліпота). Лікар обслідував сітківку і виявив дегенеративні зміни в фотосенсорному шарі сітківки – в паличках. Який вид вітамінотерапії призначить лікар хворому?

A *Вітамін А

B Вітамін С

C Вітамін Д

D Вітамін В1

E Вітамін В12

На електронній мікрофотографії представлена клітина сітківки ока, що має зовнішній та внутрішній сегменти у дендриті. Зовнішній сегмент містить півдиски, а внутрішній - ліпідну краплину, оточену мітохондріями. Яку функцію виконують ці клітини?

A *Забезпечують денний та кольоровий зір.

B Забезпечують чорно-білий зір.

C Заломлюють світло.

D Є джерелом регенерації фоторецепторних нейронів.

E Формують еферентну ланку - зоровий нерв.

 


ШКІРА

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

 

Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сiтчастий - найміцніший шар дерми?

A *Щiльна неоформлена сполучна

B Ретикулярна сполучна

C Пухка волокниста сполучна

D Епiтелiальна

E Щiльна оформлена сполучна

 

Вивчення відбитків виступів епідермісу пальців рук [т.з. дактилоскопія] використовується у криміналістиці для ідентифікації особи, а також для діагностики генетичних аномалій, зокрема хвороби Дауна. Яки шар шкіри визначає індивідуальність відбитків?

A *Сосочковий

B Сітчастий

C Бізальний

D Блискучий

E Роговий

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A *Меланоцити

B Кератиноцити

C Клітини Лангеганса

D Клітини Меркеля

E Тканинні базофіли.

Р.

При падінні дитина зсадила шкіру долоні. Який епітелій був ушкоджений при цьому?

A * Багатошаровий зроговілий

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий низькопризматичний

D Перехідний

E Одношаровий плоский

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

B Щільна оформлена сполучна тканина

C Щільна неоформлена сполучна тканина

D Ретикулярна тканина

E Жирова тканина

Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіння, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов’язано?

A *Клітин сальних залоз

B Клітин потових залоз

C Епітеліоцитів

D Адипоцитів

E Меланоцитів

В гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видні клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?

A *Фізіологичну регенерацію.

B Диференціювання.

C Адаптацію.

D Репаративну регенерацію.

E Апоптоз

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменьшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

A * Колагенові та еластичні волокна

B Основна речовина

C Клітини епідерміса

D Клітини сполучної тканини

E Ретикулярні волокна

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A *Меланоцити.

B Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C Кератиноцити.

D Клітини Меркеля.

E Лімфоцити.

На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.

A *Шар базальних клітин.

B Шари крилатих клітин.

C Шари зернистих клітин.

D Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

E Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.

У хворого А., 12 років, на шкірі білі плями, що не мають пігменту. Плями з'явилися після 10 років ,постійно збільшуються в розмірах. Відсутність яких клітин шкіри призвела до появи таких плям

A *Меланоцитів

B Адипоцитів

C Фіброцитів

D Плазмоцитів

E Лаброцитів

На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється решта клітин, ектодерми ?

A *Шкіри

B Кишки

C Сомітів

D Хорди

E Жовткового міхура

В гістологічному препараті представлений орган багатошарової будови, який вкритий багатошаровим пласким зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію знаходиться пухка сполучна тканина, яка утворює випинання у вигляді сосочків. Під нею розташована щільна неоформлена сполучна тканина, що формує сітчастий шар. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A *Шкіра.

B Язик.

C Стравохід.

D Мигдалик.

E Шийка матки

В гістологічному препараті шкіри в складі епідурмісу визначаються наступні шари: базальний, шипуватий, зернистий, блискучій та товстий роговий. Якій ділянці тіла людини може належати даний епітелій?

A *Шкіра долоні

B Шкіра обличчя.

C Шкіра волосистої частини голови.

D Шкіра плеча.

E Шкіра стегна.

У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть участь в імунній відповіді?

A *Т-лімфоцити

B Кератиноцити

C Кератиноцити і клітини Меркеля

D Клітини Меркеля

E Клітини шипуватого шару

Відбулася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару. За рахунок діяльності якого диферону клітин відбудеться регенерація даного шару?

A *Фібробластичного

B Макрофагичного

C Лімфобластичного

D Нейробластичного

E -

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A *Дерма

B Волосся

C Сальні залози

D Епідерміс

E Потові залози

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?

A *Сосочковий

B Роговий

C Сiтчастий

D Блискучий

E Базальний

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього шару?

A *Фібробластів

B Макрофагів

C Лімфобластів

D Тканинних базофілів

E Плазматичних клітин

Рр.

В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію; вони подібні за морфологією до дендритних клітин лімфовузлів, селезінки, тимусу, мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. *Клітини Лангерганса

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Кератиноцити остистого шару

E. Кератиноцити зернистого шару

У педіатричну клініку поступила дитина 5 місяців із змінами кісткової системи: деяким розм'якшенням плоских кісток черепа, збільшенням розмірів джерельця, характерними здуттями ребер. Харчування дитини було нормальним але з ним дуже рідко гуляли. Дитині був поставлений діагноз - рахіт. Яка функція шкіри в даному випадку була порушена?

A. *Синтезу вітаміну D

B. Водно-сольового обміну

C. Теплового обміну і теплорегуляції

D. Депонування резервної крові

E. Захист від зовнішніх впливів

В травматологічне відділення поступив чоловік з опіками волосистої частини голови, в результаті яких загинули клітини всіх шарів епідермісу аж до базальної мембрани. За рахунок яких структур буде проходити епітелізація ураженої поверхні?

A *Клітин волосяних фолікулів

B Клітин сосочкового шару дерми

C Клітин сітчастого шару дерми

D Клітин волосяної сумки

E Клітин волосяного сосочка

 

Під час травми у потерпілого зруйновані стрижні довгого волосся. За рахунок, яких структур відбудеться відновлення волосся?

A * Волосяна цибулина

B Власний сосочок

C Зовнішня епітеліальна коренева піхва

D Коренева дермальна піхва

E Кутикула волосся

 

При одному з шкірних захворювань в результаті аутоімунних реакцій відбувається відторгнення епідермісу від базальної мембрани і формуються бульбашки. Які структури епідермісу при цій реакції пошкоджуються?

A * Напівдесмосоми

B Десмосоми

C Щільний контакт

D Нексус

E Синапс

 

У людей монголоїдного типу у дермі шкіри куприкової ділянки зустрічаються клітини, які формують так звану монгольську пляму. Відомо, що ці клітини походять з клітин нервового гребня і синтезують пігмент меланін. Як називаються ці клітини?

A * Пігментоцити.

B Макрофаги.

C Фібробласти.

D Ліпоцити.

E Адвентиційні.

У хворого з ураженням деяких ділянок шкіри у вигляді бульбашок ,заповнених рідиною , встановлено діагноз пемфігоїд . При цьому аутоімунному захворюванні руйнується базальна мембрана епідермісу , що викликає його відділення від сполучної тканини. Які глікопротеїни базальної мембрани виконують адгезивную роль в нормі ?

A * Ламінін і фібронектин

B Глобин

C Актиніна і вінкулін

D Віметін

E Тубулін

 

У хворого в результаті травми була видалена частина нігтьової пластинки. За рахунок , яких структур відбудеться її відновлення?

A * Нігтьової матриці

B Нігтьового валика

C Наднігтьової пластинки

D Нігтьової щілини

E Кореневої піхви

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НЕРВОВА СИСТЕМА | СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.054 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты