Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаб)відсутність одного - двох підписів одержувачів у двох платіжних відомостях за ревізований місяць
Читайте также:
  1. Quot;Я чувствую себя очень легко, отказавшись всего лишь от одного слова. Я чувствую себя лебедем, летящим к вечным снегам Гималаев".
  2. XLII. РАССКАЗ ПРОВОДНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ВАГОНА СКОРОГО ПОЕЗДА МОСКВА-ОДЕССА О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ПЕРЕГОНЕ НАРА–МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ
  3. XXXIV. РАССКАЗ ПРОВОДНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ВАГОНА СКОРОГО ПОЕЗДА МОСКВА-ОДЕССА О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ПЕРЕГОНЕ НАРЫ-МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ
  4. Автоматика пистолета-пулемета основана на использовании энергии отдачи свободного затвора.
  5. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 1 страница
  6. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 2 страница
  7. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 3 страница
  8. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 4 страница
  9. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

в)наявність додаткових платіжних відомостей;

г)відсутність штампів про погашення платіжних відомостей.

27.Критеріями визначення доцільності службових відряджень під час здійснення контролю є:

а)компетентність працівника, відправленого у відрядження;

б)правильність визначення обсягів відшкодування витрат на службові відрядження;

в)правильність оформлення службового відрядження;

г)інше (указати, що саме).

28.Визначити дії ревізора в разі виявлення фіктивних документів:

Відповідь:при виявленніпідробок ревізор повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи та вилучити необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про вилучення цих документів, залишаючи в справах акт про вилучення та копії або реєстри вилучених документів.

29.Як визначити неправомірність зробленого в журналі № за вересень бухгалтерського запису про виплату відпускних працівникам ревізованого підприємства згідно з платіжною відомістю № 8 за серпень: Д-т661 “Розрахунки за заробітною платою”К-тЗОІ “Каса” в сумі 810 грн?

Відповідь:здійснити арифметичну перевірку підсумку за платіжною відомістю та нормативну првову перевірку (оформлення платіжної відомості та наявність підписів працівників, що отримали відпускні).

30.Як визначити суму до відшкодування матеріально відповідальними особами, якщо під час перевірки виявлено нестачу об'єктів основних засобів?

Відповідь:

 

31.Критерієм вибору інформації під час перевірки наявності основних засобів є:

а)занедбаність аналітичного обліку основних засобів і відсутність технічної документації та належно оформлених первиних документів при оприбуткуванні окремих об¢єктів нематеріальних активі у БО;

б)відсутність актів приймання при звільненні матеріально відповідальних осіб і передічі інши матеріально відповідальним особам;

в)основні структурні підрозділи бюджетної організації, що використовують основні засоби;

г)об'єкти основних засобів, джерелом придбання яких є бюджетні кошти.

32.Назвати чотири методи нарахування амортизації основних засобів.

Відповідь:1) прямолінійний; 2)кумулятивний; 3)зменшення залишкової вартості; 4)прискореного зменшення залишкової вартості; 5)виробничий; 6)податковий33.Контроль правомірності списання об'єктів основних засобів під час ревізії передбачає:

а)проведення інвентаризації основних засобів;

б)перевірку правильності оформлення документів на списання основних засобів (зазначити, яких саме, з яких показників);

в)перевірку правильності кореспонденцій бухгалтерських рахунків і наявності активів на списання основних засобів та їхнього передання іншим організаціям;

г)інше (вказати, що саме).

34.Як проводиться залік пересортиці матеріальних запасів у разі виявлення їхньої нестачі:

а)у межах надлишків за всіма видами матеріальних запасів і ... (доповнити фразу);

б)тільки за однойменним номенклатурним видом матеріальних запасів за різної ціни;

в)тільки за однойменною групою матеріалів і різними цінами по номенклатурних видах матеріалів;

г)тільки за однойменним номенклатурним видом матеріалів, за кількісними показниками з урахуванням впливу різниці в ціні, за одиницю виміру при визначенні суми до відшкодування матеріально відповідальною особою;

д)іншим способом (указати, яким саме).35.Якщо під час інвентаризації матеріалів виявлено нестачу, то вона підлягає відшкодуванню матеріально відповідальною особою в такий спосіб:

а)за цінами придбання з урахуванням транспортних витрат;

б)у межах місячної ставки заробітної плати працівника;

в)за діючими ринковими цінами з урахуванням ... (продовжити фразу);

г)в інший спосіб (назвати, у який саме).

36.Які документи за результатами проведеної річної інвентаризації матеріальних цінностей ревізору пред'явлено: накази про призначення інвентаризації; інвентаризаційні описи по матеріально відповідальних особах; порівнювальні відомості з результатами виявлених відхилень від облікових даних (нестачі — на суму 310 грн, надлишків — 430 грн)? У чому полягає суть порушень?

Відповідь:

37.Як визначити суму до відшкодування матеріально відповідальними особами, якщо виявлено нестачу півфабрикатів власного виробництва?

Відповідь:Згідно постанови КМУ “Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання нестачі знищення матеріал. цінностей” суму до відшкодування матеріально відповідальними особами, якщо виявлено нестачу півфабрикатів власного виробництва визначають виходячи з виробничої собівартості та нарахування середнього відсотка прибутку по підприємству і підвищуючого коефіцйіента 2.

38.Наявність “від'ємних” залишків матеріальних запасів на внутрімісячні дати в картках складського обліку оцінюється ревізором як:

а)незначні порушення бухгалтерського обліку;

б)не є порушеннями, якщо “від'ємні” залишки існують тільки за натуральними показниками (кількості);

в)не є порушеннями, якщо на 1-ше число місяця існують позитивні залишки по вартості;г)нестача, що підлягає ... (продовжити фразу).

42.Як виявити факти недостовірності даних складського обліку за операціями видачі матеріалів зі складу?

Відповідь:наявність фактів недостовірності операцій за обсягами видачі матеріалів зі складу можна визначити провівши зустрічну перевірку (вибіркова перевірка наявності та відповідності даних первинних документів на оприбуткуванню і списанню матеріалів зі складу, картки складського обліку).

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Моторные масла MOLYGEN


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты