Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКолектив розробників третього випуску
Читайте также:
  1. Виховання учнівського колективу
  2. Діагностика міжособистісних відносин у дитячому колективі.
  3. Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі.
  4. З третього на четвертий
  5. З третього на четвертий
  6. З третього на четвертий
  7. Збори як форма прийняття колективного рішення
  8. ІІ. 23. Проан. ознаки, які свідчать про наявність колективу та р-нь його розвитку
  9. Організаційних зборів, перших занять у дитячих колективах ЦДЮТ

ДЕРЖАВНИЙ ФОРМУЛЯР

Лікарських засобів

 

 

Під редакцією В.Є. Бліхара, В.Т.Чумака, В.І. Мальцева,

А.М.Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко, Т.М. Думенко

 

 

Випуск третій

 

 

Київ

 

 

УДК 615.015.083.2 (477)

 

ISBN

 

Схвалено та рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(витяг з протоколу № засідання науково-методичної комісії з медицини від ____2011р.)

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України

(наказ МОЗ України від ____________ №____)

 

Випуск третій

 

Редакційна колегія:

М.Л.Аряєв, О.П.Баула, В.В.Безруков, В.Є.Бліхар, В.М.Бобирьов, Г.М.Бутенко, Т.А.Бухтіарова, О.П.Вікторов, Т.П.Гарник, М.Я. Головенко, Н.Г.Горовенко, І.І.Горпинченко, Н.О.Горчакова, Ю.І.Губський, Я.С.Гудивок, Г.В.Гусева, М.Ф.Денисова, С.М.Дроговоз, Т.М.Думенко, А.С.Єфімов, Т.К.Єфімцева, Д.І.Заболотний, М.П.Захараш, М.Ф.Зіньковський, В.М.Коваленко,Л.І.Ковтун, Н.В.Кокшарева, В.Г.Коляденко, В.С.Корендович, В.М.Корнацький, В.В.Корпачев, Р.Б.Косуба, В.Й.Кресюн, І.Г.Кудрявцева, М.О.Колесник, О.М.Ліщишина, В.Д.Лук’янчук, М.І.Лутай, В.Й.Мамчур, Б.М.Маньковський, Н.Ф.Маслова, А.М.Морозов, О.Ф.Мельников, М.А.Мохорт, О.О.Нагорна, В.Г.Ніколаєв, І.Л.Олехнович, Н.В.Пасєчнікова, В.Д.Парій, П.М.Перехрестенко, В.О.Пирогов, Р.Г.Процюк, О.Г.Резніков, Л.Г.Розенфельд, А.В.Степаненко, Т.Ф.Татарчук, І.М.Трахтенберг, М.Д.Тронько, В.І.Туманов, Р.В.Федоритенко, Ю.І.Фещенко, Н.В.Харченко, А.Г.Ципкун, О.О.Цуркан, Ю.Б.Чайковський, І.С.Чекман, В.Т.Чумак, О.Г.Шадрін, В.П.Широбоков, В.О.Шляховенко, І.Б.Щепотін, О.П.Яворовський, Л.О.Яшина

 

 

Д 362 Державний формуляр лікарських засобів. Випуск третій. – К. 2011.

Видання є Державним формуляром лікарських засобів. Містить рекомендації щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів з урахуванням ефективності, безпеки та економічної доцільності їх застосування при медикаментозному лікуванні хвороб та станів.

Розрахований на лікарів всіх спеціальностей, клінічних фармакологів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів системи охорони здоров’я, студентів вищих медичних навчальних закладів.Видання підготовлене

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»


ЗМІСТ

    ЗМІСТ 3 - 12
    ВСТУП 13 – 14
    КОЛЕКТИВ РОЗРОБНИКІВ 15 - 24
    ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, СПІВРОБІТНИКИ ЯКИХ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ ДЕРЖАВНОГО ФОРМУЛЯРУ
    ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ФОРМУЛЯРОМ 26 – 27
    ЗМІНИ, ЯКІ ВНЕСЕНО ДО ДРУГОГО ВИПУСКУ ДЕРЖАВНОГО ФОРМУЛЯРА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 28 – 31
    ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 32 – 34
1.   НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ 35 – 45
  1.1. Оцінка стану життєво-важливих функцій.  
  1.2. Видалення токсичної речовини з місць її надходження до організму постраждалого (дерма, слизові оболонки, гастро-інтестінальний тракт та ін.).  
  1.3 Детоксикаційна терапія консервативна  
  1.4. Детоксикаційна терапія (консервативні та екстракорпоральні методи)  
2.   КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 46 - 131
  2.1. β -адреноблокатори  
  2.2. Селективні інгібітори I f каналів  
  2.3. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)  
  2.4. Інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (АПФ)  
  2.5. Блокатори рецепторів ангіотензину II  
  2.6. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії  
  2.7. Вазодилататори  
  2.8. α -адреноблокатори  
  2.9. Діуретики  
  2.10. Нітрати  
  2.11. Похідні сиднонімінів  
  2.12. Серцеві глікозиди  
  2.13. Адреноміметичні лікарські засоби  
  2.14. Антиаритмічні лікарські засоби  
  2.15. Лікарські засоби, які впливають на згортання крові та функцію тромбоцитів  
  2.16. Гіполіпідемічні лікарські засоби  
  2.17. Засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії  
  2.18. Засоби, що регулюють кровообіг головного мозку  
  2.19. Лікарські засоби, які нормалізують процеси у стінці судин  
    2.19.1. Антиоксидантні засоби  
    2.19.2. Ангіопротектори  
    2.19.3. Антигіпоксантні засоби  
    2.19.4. Білкові гідролізати  
  2.20. Блокатори дофамінових та серотонінових рецепторрів  
  2.21. Антиадренергічні лікарські засоби  
    2.21.1. Гангліоблокуючі засоби  
    2.21.2. Симпатолітичні засоби  
    2.21.3. Прості препарати беладони  
  2.22. Анальгетики  
  2.23. Психолептичні засоби  
3.   ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 132 - 175
  3.1. Препарати для корекції кислотоутворюючої функції шлунка  
    3.1.1. Антациди  
    3.1.2. Антагоністи Н2-рецепторів  
    3.1.3. Інгібітори „протонного насоса”  
    3.1.4. Інші засоби для лікування кислотозалежних захворювань  
  3.2. Препарати, що застосовуються для ерадикації Helicobacter pylori  
  3.3. Спазмолітичні засоби  
  3.4. Антифлатуленти  
  3.5. Стимулятори перистальтики  
  3.6. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Антагоністи серотонінових рецепторів  
  3.7. Гепатопротектори  
  3.8. Противірусні препарати  
  3.9. Препарати, що застосовуються для лікування хвороби Коновалова-Вільсона  
  3.10. Жовчогінні засоби  
  3.11. Проносні засоби  
  3.12. Антидіарейні препарати  
  3.13. Препарати електролітів з вуглеводами. Сольові сполуки для пероральної регідратації  
  3.14. Протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника  
  3.15. Пробіотики  
  3.16. Засоби замісної терапії, що застосовуються при розладах травлення, включаючи ферменти  
  3.17. Засоби, що підвищують апетит  
  3.18. Інші засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси  
4.   ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 176 – 207
  4.1. Бронходилататори  
    4.1.1.Адреностимулятори  
    4.1.2. М-холінолитики (короткої та пролонгованої дії)  
    4.1.3. Ксантини  
  4.2. Глюкокортикостероїди  
  4.3. Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів  
  4.4. Стабілізатори мембран гладких клітин та блокатори лейкотриєнових рецепторів  
  4.5. Стимулятори дихання  
  4.6. Муколітичні засоби  
  4.7. Протикашльові препарати  
  4.8. Антибіотики  
  4.9. Антисептичні засоби  
5.   ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 208 - 279
  5.1. Засоби, що застосовуються в психіатрії  
    5.1.1.Анксиолітики  
    5.1.2.Антипсихотики  
    5.1.3.Антидепресанти  
    5.1.4.Препарати для лікування деменції  
    5.1.5. Снодійні засоби  
    5.1.6.Протипаркінсонічні засоби  
    5.1.7.Протиепілептичні засоби  
    5.1.8. Нормотиміки  
    5.1.9. Інші засоби  
    5.1.10.Препарати для лікування гіперкінетичного розладу у дітей  
  5.2. Засоби, що застосовуються в наркології  
    5.2.1.Психолептичні засоби  
    5.2.2.Засоби для загальної анестезії  
    5.2.3.Засоби, що застосовуються при аддитивних розладах  
    5.2.4.Психоаналептики  
    5.2.5.Протиепілептичні засоби  
    5.2.6.Антипаркінсонічні засоби  
    5.2.7. Антидоти  
    5.2.8.Ентеросорбенти  
    5.2.9.Нестероїдні протизапальні засоби  
    5.2.10.Анальгетики  
    5.2.11.Вітаміни  
    5.2.12.Інші засоби, що застосовуються в наркології  
6.   НЕВРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 280 - 301
  6.1. Лікарські засоби для лікування запальних захворювань ЦНС  
  6.2. Лікарські засоби для лікування епілепсії  
  6.3. Лікарські засоби для лікування паркінсонізму та інших екстрапірамідних розладів  
  6.4. Препарати для лікування та профілактики мігрені  
  6.5. Лікарські засоби, які використовуються для лікування розсіяного склерозу  
  6.6. Лікарські засоби для лікування хвороб нервово-м’язевого синапсу  
  6.7. Лікарські засоби, які використовуються при цереброваскулярних захворюваннях  
7.   ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 302 - 350
  7.1. Засоби, які що застосовуються для лікування цукрового діабету  
    7.1.1. Інсуліни  
    7.1.2. Пероральні цукрознижуючі засоби  
    7.1.3. Інші лікарські засоби, які використовуються при цукровому діабеті  
  7.2. Засоби для лікування гіпоглікемії  
  7.3. Засоби для лікування захворювань щитоподібної залози  
    7.3.1. Тиреоїдні гормони  
    7.3.2. Антитиреоїдні засоби  
    7.3.3. Препарати йоду  
    7.3.4. Препарати, що використовуються для симптоматичної терапії захворювань щитоподібної залози  
    7.3.5. Препарати глюкокортикоїдних гормонів для лікування захворювань щитоподібної залози та їх ускладнень  
  7.4. Засоби для лікування захворювань наднирників  
    7.4.1. Глюкокортикоїди  
    7.4.2. Мінералокортикоїди  
  7.5. Засоби для лікування захворювань статевих залоз  
    7.5.1. Жіночі статеві гормони та їх антагоністи  
    7.5.2. Чоловічі статеві гормони та їх антагоністи  
    7.5.3. Анаболічні стероїди  
    7.5.4. Засоби із змішаною естроген-гестаген-андрогенною активністю  
  7.6. Засоби для лікування захворювань гіпоталамо-гіпофізарнної системи  
    7.6.1. Препарати гормонів гіпоталамуса  
    7.6.2. Препарати гормонів гіпофіза  
  7.7. Засоби, що застосовуються для лікування остеопорозу  
  7.8. Інші препарати, що застосовуються у лікуванні ендокринологічних захворювань  
  7.9. Невідкладна допомога при гострих ендокринологічних станах  
    7.9.1. Гіпоглікемічна кома  
    7.9.2. Гіперглікемічна кома  
    7.9.3. Кома при гострій недостатності наднирникових залоз  
8.   РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 351 – 373
  8.1. Лікарські засоби для лікування мязево-скелетних та захворювань суглобів ( протизапальні засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника)  
  8.2. Імуносупресанти  
  8.3. Структурні аналоги фолієвої кислоти  
  8.4. Алкілуючі сполуки  
  8.5. Протималярійні препарати  
  8.6. Біологічні агенти  
    8.6.1. Інгібітори фактору некрозу пухлин α (ФНП-α)  
    8.6.2. Анти-CD-20-агенти  
  8.7. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат  
    8.7.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби  
    8.7.2. Засоби, що застосуваються для лікування подагри  
    8.7.3. Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток  
  8.8. Анальгетики  
  8.9. Прості препарати кортикостероїдів для системного застосування  
  8.10. Міорелаксанти  
  8.11. Ферменти  
  8.12. Інші засоби, що застосовуються при патології опорно-рухового апарата  
9.   ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 374 – 416
  9.1. Засоби для зовнішнього застосування у дерматології  
    9.1.1. Глюкокортикоїди для зовнішнього застосування  
    9.1.2. Антибактеріальні засоби для топічного застосування  
    9.1.3. Протигрибкові засоби для топічного застосування  
    9.1.4. Антисептичні та інсектицидні засоби  
  9.2. Засоби для лікування псоріазу  
  9.3. Топічні місцеві анестетики та засоби проти свербежу  
  9.4. Засоби для лікування педикульозу та корости  
  9.5. Лікарські засоби для лікування вугрів та розацеа  
  9.6. Засоби із захисною та пом’якшуючою дією  
  9.7. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі  
  9.8. Лікувальні шампуні та інші засоби для лікування патологічних станів волосистої частини голови  
  9.9. Топічні засоби для покращення місцевого кровообігу  
  9.10. Засоби для лікування сифілісу  
  9.11. Засоби для лікування гонореї  
  9.12. Засоби для лікування неускладненої урогенітальної хламідійної інфекції (та інших негонокових та неспецифічних урогенітальних інфекцій¹)  
  9.13. Засоби для лікування урогенітальної трихомонадної інфекції (трихомоніазу)  
  9.14 Засоби для лікування генітальної герпетичної інфекції  
  9.15. Засоби для лікування папіломавірусної інфекції геніталій  
10.   АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 417 – 453
  10.1. Засоби загальної анестезії (загальні анестетики)  
    10.1.1.Інгаляційні анестетики  
    10.1.2. Неінгаляційні анестетики  
  10.2. Засоби для місцевої анестезії (місцеві анестетики)  
  10.3. Анальгетичні засоби  
    10.3.1. Опіоїди  
    10.3.2. Похідні фенілпіперидину  
    10.3.3. Похідні орипавіну  
    10.3.4. Похідні морфінану  
    10.3.5. Похідні піразолону  
  10.4. Міорелаксанти з центральним механізмом дії  
  10.5. Кровозамінники та перфузійні розчини  
  10.6. Розчини для парентерального живлення  
  10.7. Розчини осмотичних діуретиків  
  10.8. Засоби сорбційної терапії  
11.   АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 454 - 487
  11.1. Протимікробні та антисептичні засоби  
  11.2. Засоби, що підвищують тонус та скорочувальну активність міометрію  
    11.2.1. Алкалоїди ріжків  
    11.2.2. Простагландини  
  11.3. Засоби, що пригнічують скоротливу активність матки  
  11.4. Контрацептиви для місцевого застосування  
  11.5. Інші засоби, що застосовуються в гінекології  
  11.6. Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патологіїї статевої системи  
    11.6.1. Гормональні контрацептиви для системного застосування. Гестагени  
    11.6.2. Естрогени  
    11.6.3. Гестагени  
    11.6.4. Гонадотропіни та інші стимулятори  
    11.6.5.Антиандрогени. Прості препарати антиандрогенів  
    11.6.6. Інші статеві гормони та засоби, що впливають на статеву систему  
  11.7. Аналоги гонадотропін-рилізинг гормона  
12.   УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 488 – 523  
  12.1. Урологія. Лікарські засоби  
    12.1.1.Засоби для лікування запальних інфекційних захворюваннь нирки  
    12.1.2. Засоби для лікування сечокам’яної хвороби  
    12.1.3. Засоби для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози  
    12.1.4. Засоби для лікування раку нирки  
    12.1.5. Засоби для лікування раку сечового міхура  
    12.1.6. Засоби для лікування раку передміхурової залози  
    12.1.7. Засоби для лікування раку яєчка  
    12.1.8. Засоби для лікування раку статевого члена  
    12.1.9. Засоби для лікування функціональних нейрогенних порушеннь сечовипускання  
    12.1.10. Засоби для лікування порушень видільної функції нирки  
    12.1.11. Засоби, що впливають на згортання крові  
    12.1.12. Інші фармакотерапевтичні групи лікарських засобів, що застосовуються в урології  
  12.2. Андрологія, сексопатологія. Лікарські засоби  
    12.2.1. Протимікробні та антисептичні засоби  
    12.2.2. Інші засоби, що застосовуються в андрології  
    12.2.3.Протизапальні засоби  
    12.2.4. Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої системи  
    12.2.5. Антиандрогени  
    12.2.6. Інші статеві гормони та засоби, що впливають на статеву систему  
    12.2.7. Засоби для стимуляції статевої дисфункії  
    12.2.8. Засоби для інтракавернозної терапії  
    12.2.9. Засоби, що використовуються для терапії передчасного сім’явиверження  
    12.2.10. Засоби для лікування еректильної дисфункції  
  12.3. Нефрологія. Лікарські засоби  
    12.3.1.Антибактеріальні засоби  
    12.3.2.Антикоагулянти  
    12.3.3.Діуретики  
    12.3.4.Спазмолітики  
    12.3.5.Імуносупресанти  
    12.3.6.Протималярійні препарати  
    12.3.7.Біологічні агенти  
    12.3.8.Кортикостероїди для системного застосування  
    12.3.9.Антигіпертензивні лікарські засоби  
    12.3.10.Гіполіпідемічні лікарські засоби  
    12.3.11.Лікарські засоби, що нормалізують процеси у стінці судин  
    12.3.12.Лікарські засоби для лікування гіперфосфатемії  
    12.3.13.Препарати вітаміну Д та його аналоги  
    12.3.14.Антианемічні засоби  
13.   ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 524 – 553
  13.1. Антианемічні засоби  
    13.1.1. Препарати заліза  
    13.1.2. Препарати вітаміну В12 і фолієвої кислоти  
    13.1.3. Інші антианемічні засоби  
  13.2. Цитостатичні засоби  
  13.3. Моноклональні антитіла  
  13.4. Імуномодулюючі засоби  
  13.5. Імуносупресивні засоби  
  13.6. Стимулятори гранулоцитопоезу  
  13.7. Гемостатичні засоби  
    13.7.1. Компоненти та препарати крові  
    13.7.2. Препарати вітаміну К  
    13.7. 3. Препарат вітаміна С  
    13.7.4. Інші гемостатичні засоби системного застосування  
    13.7.5. Інгібітори фібринолізу  
  13.8. Антитромботичні засоби  
    13.8.1. Антикоагулянти  
    13.8.2. Антиагреганти  
    13.8.3. Фібринолітики  
14.   НЕОНАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 554 – 575
  14.1. Антибактеріальні засоби  
    14.1.1 Антибіотики  
    14.1.2. Протигрибкові засоби  
    14.1.3. Протипротозойні засоби  
    14.1.4. Противірусні засоби  
  14.2. Анестезуючі засоби  
    14.2.1. Анестезуючі засоби загальної дії  
    14.2.2. Анестезуючі засоби для локальної анестезії  
  14.3. Анальгетики та неспецифічні протизапальні засоби  
  14.4. Протисудомні та протиепілептичні репарати  
  14.5. Гормональні препарати  
    14.5.1.Інсуліни короткої дії  
  14.6. Діуретики  
  14.7. Препарати для парентерального живлення  
  14.8. Розчини електролітів  
  14.9. Серцево-судинні препарати  
    14.9.1.Адреноміметики  
    14.9.2.Допамінергічні агоністи  
    14.9.3.Серцеві глікозиди  
    14.9.4.Блокатори кальцієвих каналів  
    14.9.5.Блокатори М-холінорецепторів  
  14.10. Препарати коагуляційної дії  
    14.10.1.Синтетичний аналог вітаміну К  
    14.10.2. Інгібітор фібрінолізу  
    14.10.3. Антикоагулянт прямої дії  
    14.10.4. Антидоти гепарину  
  14.11. Препарати крові, плазми та плазмозамінники  
  14.12. Вітаміни  
  14.13. Засоби еритропоетичної дії  
  14.14. Засоби лейкопоетичної дії  
  14.15. Засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту  
  14.16. Засоби для пероральної регідратації  
  14.17. Замісна сурфактантна терапія  
  14.18. Пробіотики  
  14.19. Препарати ноотропної дії  
  14.20. Антидоти  
  14.21. Препарати метаболічної дії  
  14.22 Офтальмологічні препарати  
  14.23 Муколітичні препарати  
  14.24 Курареподібні препарати  
15.   ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 576 – 597
  15.1. Протимікробні засоби  
    15.1.1. Антибактеріальні засоби  
    15.1.2. Протигрибкові засоби  
    15.1.3. Противірусні засоби  
  15.2. Протизапальні засоби  
    15.2.1. Глюкокортикоїди  
    15.2.2. Нестероїдні протизапальні засоби  
    15.2.3. Комбіновані антибактеріальні засоби  
  15.3. Протиглаукомні засоби  
    15.3.1. Засоби, що покращують відтік внутрішньоочної рідини  
    15.3.2. Засоби, що пригнічують продукцію внутрішньоочної рідини  
  15.4. Мідріатичні та цитоплегічні засоби  
    15.4.1. М-холіноблокатори  
    15.4.2. Адреноміметики  
  15.5. Деконгестанти та протиалергічні засоби  
    15.5.1. Антигістаміні засоби (Н1-блокатори)  
    15.5.2. Стабілізатори мембран опасистих клітин  
    15.5.3. Судинно-звужуючі засоби  
  15.6. Місцеві анестетики  
  15.7. Інші лікарські засоби, що використовуються для лікування очних хвороб  
16.   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 598 – 629
  16.1. Засоби, що застосовуються при захворюваннях вуха  
    16.1.1. Засоби для видалення сірчаної пробки  
    16.1.2. Засоби для лікування зовнішнього отиту  
    16.1.3. Засоби для лікування середнього отиту  
    16.1.4. Засоби для лікування кохлеовестибулярних розладів  
  16.2. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях носа та навколоносових синусів (ннс)  
    16.2.1. Засоби для лікування ринітів та синуситів  
    16.2.2. Засоби для лікування поліпозного риносинуситу  
    16.2.3. Засоби, що застосовуються при носовій кровотечі  
    16.2.4. Засоби для лікування атрофічного риніту  
    16.2.5. Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа та навколоносових синусів  
  16.3. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях глотки  
    16.3.1. Антисептичні засоби  
    16.3.2. Рослинні та гомеопатичні препарати  
    16.3.3. Муколітичні засоби  
    16.3.4. Інші засоби, що застосовуються при захворюваннях глотки  
  16.4. Засоби, що застосовуються при захворюваннях гортані  
    16.4.1. Засоби для лікування ларингіту  
    16.4.2. Засоби для лікування набряку гортані  
17.   ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ 630 – 729  
  17.1. Принципи раціонального використання протимікробних (антимікробних) засобів  
    17.1.1. Принципи застосування протимікробних засобів у лікарській установі  
    17.1.2. Загальні принципи вибору протимікробних засобів  
  17.2. Антибактеріальні засоби  
    17.2.1. β-лактамні антибіотики  
    17.2.2. Тетрацикліни  
    17.2.3. Аміноглікозиди  
    17.2.4. Макроліди  
    17.2.5. Лінкозаміди  
    17.2.6. Глікопептиди  
    17.2.7. Оксазолідинони  
    17.2.8. Інші антибіотики  
    17.2.9. Нітроімідазоли  
    17.2.10. Сульфаніламіди і триметоприм  
    17.2.11. Хінолони  
    17.2.12. Нітрофурани  
  17.3. Протитуберкульозні засоби  
  17.4. Протигрибкові засоби  
    17.4.1. Полієнові антибіотики  
    17.4.2. Імідазоли  
    17.4.3. Триазоли  
  17.5. Противірусні засоби  
    17.5.1. Засоби, що застосовуються для профілактики й лікування грипу  
    17.5.2. Засоби, що застосовуються для лікування герпетичних інфекцій  
    17.5.3. Засоби, що застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції (протиретровірусні засоби – ПРВЗ)  
    17.5.4. Засоби, що застосовуються при геморагічній лихоманці з нирковим синдромом (ГЛНС) та Крим-Конго геморагічній лихоманці  
  17.6. Протипротозойні засоби  
    17.6.1. Засоби для лікування та профілактики малярії  
    17.6.2. Засоби для лікування амебіазу  
    17.6.3. Засоби для лікування трихомоніазу  
    17.6.4. Засоби для лікування токсоплазмозу  
    17.6.5. Засоби для лікування лямбліозу  
    17.6.6. Засоби для лікування лейшманіозу  
  17.7. Антигельмінтні засоби  
    17.7.1. Засоби, що застосовуються при трематодозах  
    17.7.2. Засоби, що застосовуються при нематодозах  
    17.7.3. Засоби, що застосовуються при цестодозах  
  17.8. Загальні принципи вибору антибіотиків в лікуванні пневмонії  
18.   ІМУНОМОДУЛЯТОРИ ТА ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЗАСОБИ 730 – 783
  18.1. Імуномодулятори  
    18.1.1. Імуноглобуліни  
    18.1.2. Цитокіни  
    18.1.3. Індуктори інтерферонів  
    18.1.4. Препарати тимічного походження  
    18.1.5. Інші препарати  
    18.1.6. Препарати бактеріального походження  
    18.1.7. Препарати грибкового походження  
    18.1.8. Препарати тваринного походження  
    18.1.9. Препарати рослинного походження  
    18.1.10. Синтетичні імуномодулятори  
    18.1.11. Вітаміни, мінерали  
    18.1.12.Гомеопатичні засоби  
    18.1.13. Інші засоби  
  18.2. Імуносупресори  
    18. 2.1. Глюкортикортикостероїди  
    18.2.2. Природні сполуки  
    18.2.3. Синтетичні сполуки  
    18.2.4. Імуносупресори на основі моноклональних антитіл  
  18.3 Протиалергічні засоби  
    18.3.1. Антигістамінні препарати  
    18.3.2. Стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів  
    18.3.3. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів  
    18.3.4. Глюкокортикостероїди  
    18.3.5. Імуносупресори  
    18.3.6.Препарати для проведення специфічної імунотерапії  
19.   ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ 784- 846
  19.1. Антинеопластичні засоби  
    19.1.1. Алкілуючі засоби  
    19.1.2. Антиметаболіти  
    19.1.3. Препарати рослинного походження, в т.ч. напівсинтетичні  
    19.1.4. Цитотоксичні антибіотики  
    19.1.5. Сполуки платини  
    19.1.6. Моноклональні антитіла  
    19.1.7. Інгібітори протеїнкінази  
    19.1.8. Інші антинеопластичні засоби  
  19.2. Лікарські засоби, що використовуються для гормональної терапії злоякісних новоутворень  
    19.2.1. Гормони та їх аналоги  
    19.2.2. Антагоністи гормонів та подібні лікарські засоби  
  19.3. Імуномодулюючі засоби  
    19.3.1. КСФ  
    19.3.2. Інтерферони  
    19.3.3. Інтерлейкіни  
    19.3.4. Глюкокортикостероїди  
    19.3.5. Вакцини, що застосовуються для лікування злоякісних новоутворень  
  19.4. Імуносупресанти  
  19.5. Засоби супроводу, що застосовуються в онкології  
  20. ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ 847-852
    Додаток 1. Правила виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062). 853-859
    Додаток 2. Взаємодія лікарських засобів 860-918
    Додаток 3. Особливості застосування ЛЗ у жінок в період вагітності та в період лактації 919-945
    Додаток 4. Особливості застосування ЛЗ при недостатності функції внутрішніх органів (печінки, нирок, серцево-судинної і дихальної систем) 946-983
    Додаток 5. Особливості застосування і обмеження у дітей та осіб похилого та старечого віку 984-1007
    Додаток 6. Попереджувальна інформація, скерована на медичний персонал та пацієнта, щодо медичного застосування лікарських засобів. 1008-1173
    Додаток 7. Післяреєстраційний нагляд за побічними реакціями та відсутністю ефективності лікарських засобів 1174-1178
    Додаток 8.Формуляр лікарських засобів для надання хоспісної та паліативної допомоги 1179-1227
    Додаток 9.Законодавча база формулярної системи в Україні   1228-
    Додаток 10.Формуляр для первинної медико-санітарної допомоги 1229-1259

 


ВСТУП

Третій випуск Державного формуляру лікарських засобів (далі - Державний формуляр)спрямований на подальший розвиток в Україні формулярної системи лікарських засобів (далі - ЛЗ). Перегляд та оновлення Державного формуляра здійснювалось відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо створення національного формуляру. В даному випуску було переглянуто всі розділи, включені нові ЛЗ з доведенною ефективністю та вилучені ЛЗ, що були не зареєстровані в Україні станом на 01.09.10 р., а також вилучені ті ЛЗ, які поступаються своєю ефективністю серед наявних. У третьому випуску застосовані принципи відбору ЛЗ до Державного формуляра на засадах доказової медицини з використанням первинних, вторинних, третинних джерел наукової інформації.

Метою розробки Державного формуляру лікарських засобів є впровадження основних принципів раціональної фармакотерапії - безпечного, ефективного та раціонального застосування ліків через забезпечення працівників охорони здоров’я об’єктивною інформацією про них, а також для створення і впровадження ефективної національної формулярної системи, що дозволить покращити якість і підвищити клінічну та економічну ефективність медичної допомоги.

Структура документу є традиційною і відповідає міжнародним вимогам до складання формуляру та раціонального застосування фармакотерапії як важливої складової якісної медичної допомоги. Державний формуляр містить, зокрема, інформацію щодо фармакотерапевтичної дії, вибору, виписування, особливостей призначення, правил відпуску ЛЗ тощо.

Розробка третього випуску Державного формуляру здійснювалась за 20 основними розділами та 10 додатками. Згідно загальноприйнятих міжнародних принципів розробки формулярів національного рівня всі ліки вказано за міжнародною непатентованою назвою (МНН). Наведення даних про рівень доказовості ефективності ЛЗ, а також їх перспективне опрацювання, є пріоритетним, проте не простим питанням, механізм реалізації якого активно розробляється та буде постійно удосконалюватись при подальшому перегляді Державного формуляру.

Державний формуляр розроблений консультативно-експертними групами, в складі яких працювали головні позаштатні спеціалісти МОЗ, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМН та МОЗ України. Авторський колектив включає фахівців з клінічної фармації, клінічної фармакології, клініцистів, представників професійних медичних асоціацій, науковців, організаторів охорони здоров’я та ін. (детальніше – див. «Колектив розробників третього випуску Державного формуляру лікарських засобів»).

Для забезпечення публічності процесу створення даного медико-нормативного документу проект третього випуску Державного формуляру розглядався науково-експертною радою ДП «Державний експертний центр» МОЗ України (далі – ДЕЦ), розміщувався на сайтах МОЗ України (www.moz.gov.ua) та ДЕЦ МОЗ України (www.pharma-center.kiev.ua). В ході громадського обговорення отримано і розглянуто консультативно-експертними групами пропозиції щодо можливості включення 206 торгових назв. За результатами розгляду цих пропозицій 7 ЛЗ (за міжнародною непатентованою назвою) включено до третього випуску Державного формуляра.

Розробка третього випуску Державного формуляра сприяє впровадженню багатовекторної системи раціонального використання лікарських засобів в медичній практиці. На виконання Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 рр., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.03 р. №1162, прокольного доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 16.06.2010 р., Концепції розвитку фармацевтичного сектору охорони здоров'я України на 2011 – 2020 роки, затвердженого наказом МОЗ України від 13.09.2010 №769, та наказу МОЗ України від 22.07.2009 р. №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2009 за №1003/17019, протягом 2009-2010 рр. в Україні створюються умови, необхідні для раціонального використання лікарських засобів, зокрема державна формулярна система.

Державна формулярна система України впроваджує в медичну практику формуляри 3 рівнів:

1. Державний формуляр лікарських засобів - це перелік ЛЗ, зареєстрованих в Україні, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимою безпекою та економічно вигідним використанням.

2. Регіональний формуляр лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у форматі формулярного переліку);

3. Локальний формуляр лікарських засобів закладу охорони здоров’я (у форматі формулярного переліку).

Створення та забезпечення регулярного перегляду та оновлення формулярів ЛЗ покладено відповідно на такі структури:

1. Центральний формулярний комітет МОЗ України;

2. Формулярні комітети МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3. Фармакотерапевтичні комісії закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Надзвичайно важливі завдання по збору інформації про безпеку та ефективність лікарських засобів покладаються на такий метод отримання інформації як моніторинг стаціонару, який передбачає, що протягом певного періоду часу під контролем перебувають усі хворі стаціонару(ів), враховуються всі ЛЗ, які призначаються, і усі побічні реакції, які виникають. Такий постійний та детальний збір первинної інформації, а також результати моніторингу стаціонарів з питань ефективності та безпеки ліків можуть стати джерелом об’єктивної інформації для формування формулярів державного, регіонального та локального рівнів, оптимізації використання ЛЗ в закладі охорони здоров’я.

Авторський колектив висловлює свою щиру подяку за цінні поради та рекомендації, що надавались під час роботи як над першим, так і над наступними випусками Державного формуляра Народному депутату ВР України, доктору медичних наук, професору Передерію В.Г., міжнародним експертам проекту TASIC «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» Новічковій О.М., Др. Греті Росс, співробітникам Європейського Регіонального Бюро ВООЗ Саутенковій Н., Поліщуку О., консультанту ВООЗ з питань медикаментозної політики та первинної медико-санітарної допомоги Ілзе Айсілнієце та кандидату економічних наук, доктору фармацевтических наук, заслуженому діячу науки та техніки України, професору Немченко А.С.

Автори висловлюють надію, що третій випуск Державного формуляру стане необхідним інструментом у роботі широкого кола лікарів, провізорів, клінічних провізорів, організаторів охорони здоров’я, а також студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та у процесі підготовки фахівців медичної галузі на післядипломному етапі.

 


Колектив розробників третього випуску


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты