Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБраузер мынадай болып табылады
Читайте также:
  1. Болып табылады
  2. Браузери: типи браузерів; загальна характеристика, можливості та базові команди браузерів.
  3. Кезінде мен «мынадай жағдайларға байланысты сатып жатырмыз, қазір жекешелендіру керек, уақыты келгенде қайтарамыз» деп айтып едім.
  4. Мынадай командасы пайдаланылады
  5. Настроить браузер Internet Explorer можно за 6 шагов – и тогда у Вас не будет проблем с авторизацией и открытием документов в Виртуальном Кампусе
  6. Подробное описание операций с помощью браузера
  7. Работа с браузером
  8. Работа с электронной почтой через браузер
  9. Стандартные возможности Windows-приложений в браузере.

A) веб-беттер жасау құралдары

B) Антивирустық бағдарламалары

C) Internet серверлері

D) трасляторлар

E) веб-беттерді қарау құралдары

 

189. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Сандық тип өрісінің мүмкі болатын мәнін көрсетіңіз

A) 44-15-25.

B) Иванов

C) 100 теңге

D) 15 қаңтар

E) 2500

 

190. (ДҚБЖ MS Access) Қосымша объектілерді сақтауға арналған өріс типі: картинокалар, музыкалар

A) OLE объекті

B) поле ClipArt

C) OLE өрісі

D) memo

E) поле mp3

 

191. (Графикалық объектілер) Ендірме отсканированных рисунков производится по команде

A) Ендірме-Сурет-Файлдан

B) Ендірме- Файлдан

C) Ендірме-Сурет-Картинкалар

D) Ендірме-Сурет

E) Ендірме-Объектілер-Картинкалар

 

192. Internet Explorer қосымшасының Таңдаулы менюінде мыналар сақталады:

A) веб-бетмим ен жұмыс істеуге арналған командалардың тізімі

B) барлық сайттардың адресі

C) әлемде аса көп тараған сайттардың адресі

D) пайдаланушы жиі орналастыратын сайттардың адресі

E) пайдаланушы бір кездерде келген барлық сайттардың тізімі

 

193 (Құжатты пішімдеу, редакциялау) Мәтінді редакциялау - бұл

A) қолда бар мәтінге өзгерістер енгізу

B) Шрифт менюін пайдалана отырып мәтінді ресімдеу

C) графикалық мәтінді ресімдеу

D) мәтінді сақтау және ауыстыру

E) мәтіннің шрифтін өзгерту

 

194.(Презентацияларды құру, редакциялау) Беттер белгілерінің режимі

A) слайдтың ұйымдық құрылымын көрсететін режим

B) бір слайд бүкіл экранды алып жататын жалпы режим

C) экранға бірнеше слайдтар бірден орналасатын режим

D) слайдтарды көрсетуді қамтамасыз ететін режим

E) әрбір слайдқа белгі қоюға мүмкіндік беретін режим

 

195. (HTML) <BODY> тегі - бұл:

A) қарау терезесі тақырыптың бірдейлендіргішіB) жаңа жолдың бірдейлендіргіші

C) жолды ауыстырудың бірдейлендіргіші

D) тақырыптың бірдейлендіргіші

E) HTML бірдейлендіргіші - қарауға арналған құжаттың командалары

 

196. (FrontPage) Фреймдер мыналар үшін арналған:

A) кестелероді редакциялау

B) бетті ресімдеу

C) бетті екіге бөлу

D) қосымша басқарылатын элементтерді ендіру

E) бетті бірнешеге бөлу

 

197. Интернет желілерінде ақпарат іздеу үшін қолданылады

A) браузер

B) поисковую систему

C) команду Пуск-Найти-Людей в Интернете

D) команду Найти

E) адресную книгу

 

198. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Реляциялық деректер қорының өрісі

A) автоматты нөмірленеді

B) әрбір басқару жүйесіне арналған ережелер деп аталады

C) автоматты деп аталады

D) кез келген деректер қоры үшін дұрыс ережелер деп аталады

E) еркін пайдаланушы деп аталады

 

199. (Құжатты пішімдеу, редакциялау) Тізім маркерінің түрін өзгерту үшін мынадай команда пайдаланыладыA) Формат-Маркер

B) Түр- Тізім

C) Сервис- Тізім

D) Ендірме- Тізім

E) Формат-Тізім

 

200. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Жазбаны мәндес айқындайтын өріс:

A) жалғыз

B) жазбалық

C) өзекті

D) индексті

E) айқындаушы

 

201. Желідегі папкаға жалпы қатынауды жөнге келтіруге болады

A) Желілік шеңбердің контектстік менюі арқылы

B) аспаптардың панелі арқылы

C) папкідегі тінтуірдің сол жақ батырмасын түрту кезінде

D) папкалардың қасиеттерінде

E) папканың контекстік менюі арқылы

 

202. Желіге қосылған компьютерлердің тізімін командалардың көмегімен қарауға болады

A) Іске қосу - Жұмыс тобының компьютерлерін көрсету

B) Желілік шеңбер - Жұмыс тобы компьютерлерінің тізімі

C) Іске қосу-Локальдық желі- Компьютерлерді көрсету

D) Менің компьютерім - Жұмыс тобының компьютерлерін көрсету

E) Желілік шеңбер - Жұмыс тобының компьютерлерін көрсету

 

203. "Жеке жұмыс істеу" режимі мыналар үшін арналған:

A) почтаны қарау

B) веб-беттерді сақтау

C) Таңдаулы папкасынан веб-беттерді ашу

D) почталарды жіберу

E) браузерде желіге қоспастан жұмыс істеу

 

204. Антивирустық бағдарламалар - бұлA) вирусты жоятын бағдарламалар

B) вирусқа сканирлеу бағдарламасы

C) мұрағатшы бағдарламалар

D) вирус тұратын бағдарлама

E) компьютерлік вирустарды анықтаукшы және емдеуші бағдарламалар

205. Деректерді берудің жылдамдығы - бұл

A) желі арқылы берілетін ақпарат байтының саны

B) желі арқылы берілетін ақпарат битінің саны

C) компьютердің Internet-ке қосылатын уақыты

D) модем арқылы уақыт бірлігіне берілетін ақпарат байтының саны

E) модем арқылы уақыт бірлігіне берілетін ақпарат битінің саны

 

206. (Outlook Express) Электрондық хабар жіберу үшін мынадай батырмаларды түрту қажет

A) Кесу

B) Дайын

C) Түзету

D) Жіберу

E) Жеткізу

 

218. (FrontPage) Ролловераны ресімдеу үшін мынадайц ғкоманда пайдаланылады:

A) Формат-Тиімділіктер-Ролловер

B) Ендірме-Тиімділктер-Ролловер

C) Ендірме-Ролловер

D) Формат-Ролловер

E) Формат-Динамик HTML тиімділік

 

219. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Күрделі өлшемдер бойынша қажетті деректерді таңдау мынадай команда пайдылынылады:

A) Деректер- Сүзгі

B) Деректер-Автосүзгі

C) Сервис-Сүзу-Автосүзгі

D) Кестелер-Сүзу-Автосүзгі

E) Деректер- Сүзгі -Кеңейтілген сүзгі

 

220. (Кестелерді жасау, пішімдеу) Кестредегі деректерді ретке келтіру үшін мынадай команда беру қажет:

A) Кесте-ретке келтіру

B) Кесте-Сүзгілеу

C) Кесте-Автоформат

D) Кесте-Қайта сұрыптау

E) Кесте-Сұрыптау

 

221. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) "Реляциялық" термині ағылшыннан аударғанда:

A) жиыны

B) деректер

C) қарым-қатынасы

D) кесте

E) жазба

 

222. (HTML) Веб-беттердегі тақырып саласын беретін тег

A) <body></body>

B) <comment></comment>

C) <html></html>

D) <title></title>

E) <head></head>

 

223. (Анимация) Слайдтың дыбыстық сүйемелдеуін ендіру үшін команда пайдаланылады

A) Слайдтарды көрсету -Дыбыс

B) Ендірме-Дыбыстық сүйемелдеу

C) Формат-Дыбыс

D) Ендірме-Фильмдер мен дабыстар

E) Ендірме-Дыбыс

 

224. (Деректер қорының мордельдерін әзірлеу) Көптеген кез келген қайнарлар:

A) сыртқы

B) кандидаттық

C) бастапқы

D) құрамдас

E) қайнаркөзі

 

225. (FrontPage) Баннерді ендіру үшін команда пайдаланылады::

A) Ендірме-Баннер

B) Ендірме-Сурет- Форматтағы фильм …

C) Ендірме-Сурет-Бейне

D) Ендірме-Сурет

E) Ендірме-Сурет-Баннер

 

226. (Диаграммаларды құру және редакциялау) Тұтас бөліктердің арасындағы қатынастарды демонстрациялау үшін диаграмманың

мынадай типтері пайдаланылады:

A) айналмалы

B) график

C) шеңберлі

D) сызықты

E) гистограмма

227. (Адрестеу) Желіге қосылған әрбір компьютердің екі адресі болады:

A) цифрлық және домендік

B) пайдаланушылық және цифрлық

C) пайдаланушылық және домендік

D) цифрлық және пайдаланушылық

E) символьдық және цифрлық

 

228. (FrontPage) Жүгіртпе жолдарды ендіру үшін команда беру қажет:

A) Ендірме- Динамикалық тиімділік - Жүгіртпе жол

B) Ендірме-Веб- құрамдас бөлік -Динамикалық тиімділік

C) Ендірме- Жүгіртпе жол

D) Динамикалық тиімділік - Жүгіртпе жол

E) Ендірме-Веб- құрамдас бөлік-Жүгіртпе жол

 

229. (Желілік жабдық) Маршруттауыш - бұл

A) компьютерге қатынаудың сол немесе өзге стратегиясын іске асырушы құрылғы

B) көппортты қайталауыш

C) мыс кабелі сымдарының электрлік контактілермен ажырамастай жалғасуын қамтамасыз ететін элемент

D) концентратордың түрінде конструктивтік орындалған және жоғарыжылдамдықты көппортты көпір ретінде қолданыстағы құрылғы

E) ірі желілердегі сегменттерді біріктіру үшін қажетті жабдық

 

230. "Құрттар" вирустары - бұл вирусы …

A) өзін алмалы-салмалы дискіге жазатын вирустар

B) баяу әсер ететін вирустар, белгілі бір жағдайлар туындаған кезде белсенді болады

C) қарапайым бағдарламалармен бүркемеленетін, рұқсат етілмеген әрекеттерді қосымша орындайтын вирустар

D) бағдарламалық құралдардың кешенінде дәлсіздікті пайдаланатын вирустар

E) бағдарламалық құралдармен бүркемеленетін вирустар

 

231. (Деректерді берудің хаттамасы) Қосымша орнатылған бағдарламалар өзара әрекеттесу кезіндегі деректер берудің деңгейі

A) өклдік

B) сеанстық

C) арналық

D) нақты

E) Деректерді берудің хаттамасы

 

 

232. "Мой компьютер" белгісі мыналар үшін арналған:

A) бағдарламалау

B) компьютерлерді локальдық желіге қосу үшін

C) бағдарламаларды енгізу үшін

D) құжаттарды ашу үшін

E) дискілердегі мазмұндалғандарды қарау және сыртқы жеткізушілер

 

233. Жұмыс столының қасиеттері мыналар болып табылады:

A) пішімдеу

B) редакциялау

C) лардың панелі

D) ярлыктар, папкалар, белгілер

E) ресімдеу

 

234. Windows операциялық жүйесы мыналар болып табылады:

A) түрлілық

B) күрделі

C) қарапайым

D) бірлы

E) көптапсырмалы

 

235. Перифериялық құрылғылардың функциялары мыналдар болып

табылады:

A) ақпаратты өңдеу

B) ақпаратты сақтау

C) ЭВМ жұмысын басқару

D) бағдарламаларды басқару

E) ақпаратты енгізу және шығару

 

236 (Бағдарламалаудың тілдері )Бағдарлама - бұл

A) Паскаль тілінде жазылған алгоритм

B) сөзбен-қадаммен жасалған әрекеттер

C) блок-схема

D) Бейсик тілінде жазылған алгоритм

E) бағдарламалау тілінде жазылған алгоритм

 

237. Алгоритмнің белгілілік (детерминдік) талаптары мынаны білдіреді:

A) алгоритм белгілі бір шешімдерді әрқашан қамтамасыз етеді

B) алгоритм белгілі бір ларды шешу үшін пайдаланылады

C) алгоритмнің әрекеті бір мәнділіктен тыс анықталуы мүмкін

D) алгоритмнің нәтижесі қадамдардың белгілі бір саны арқылы алынуға тиіс

E) алгоритмнің әрекеттері дәл анықталуға және бірмәнді болуға тиіс

 

238. Бағдарлама мыналарға арналған

A) ауқымды және күрделі есептерді орындауды жеңілдету үшін ақпаратты өңдеу

B) алгоритмді жазу үшін

C) күрделі есептерді орындауды жеңілдету үшін

D) ақпаратты өңдеу үшін

E) алгоритмді тексеру үшін

 

239. ОЗУ былайша орналастырылады:

A) магистральда

B) аналық платада

C) қатты дискіде

D) процессорда

E) шлейфте

 

240. Компьютер өңдейтін ақпарат былайша ұсынылады:

A) есептеудің он алтыншы жүйесінде

B) Бейсик тілінде

C) қосарласқан кодпен

D) есептеудің оныншы жүйесінде

E) мәтіндік түрде

 

241. Тактілік жиілік мынгалармен өлшенеді:

A) опер/ж

B) МГц

C) байттармен

D) Мбт

E) биттармен

 

242. Ақпаратты өңдеуді орындаушы құрылғы:

A) процессор

B) операциялық жад

C) ОЗУ

D) жүйелік блок

E) қатты дискі

 

243. модемдердің түрлері

A)жылдамдатылған, жылдамдатылған емес

B) әмбебап, қарапайым

C) факсмодем, телемодем

D) сыртқы, ішкі

E) әмбебап

 

244. Заттық типтің дұрыс жазылған константасы:

A) 3,14Е

B) 3,14

C) Е3,14

D) #3,14

E) 3.14

245. Модем - бұл мыналарға арналған құрылғы:

A) телефон желісі арқылы ақпарат алу

B) компьютердің басқа құрылғылармен байланысы

C) компьютерлерді локальдық желіге біріктіру

D) ақпарат алмасу

E) телефон желісі арқылы ақпарат алмасу

 

246. Дискеттің көлемі мыналардан тұрады

A) 700 Мбайт

B) 1,14 Мбайт

C) 1,44 Мбайт

D) 3,5 Мбайт

E) 3,5 байт

 

247. Сол және сондай алгоритм ендірілген түрлі мәндермен жұмыс істей

алатындарға негізделген алгоритм қасиеттерінің бірі::

A) жаппайылық

B) түпкіліктілігі

C) дискреттілік

D) нәтижелілік

 

248. (Языки программирования) (Бағдарламалаудың тілдері )Ауыспалы -

бұл

A) пернетақтадан енгізілген сан

B) деректерді белгілеу

C) ақпаратты өңдеуге талап етілетін деректер

D) дұрыс енгізуге байланысты деректер

E) жадта сақтаулы деректерді символды белгілеу

 

249. Алғаш шыққан компьютердің қарапайым базасы

A) интегральдық схемалар

B) реле

C) транзисторлар

D) электрондық лампалар

E) электрлік-вакуумдық лампалар

 

250. Тармақталған алгоритм - бұл мынадай алгоритм

A) көмекші алгоритмді өзіне қамтитын

B) бір және сондай әрекеттердің көпмәрте қайталауды болжамдайтын орындау

C) шарттарға қарамастан оларждың бірінің артынан бірінің еру тәртібімен

орындалатын командалар

D) кестелік нысанда жасалған

E) талаптардың нақтылығына байланысты орындау барысы

 

251. (Бағдарламалаудың Pascal тіл) Өте аз бүтін сандарға жақын

анықтайтын функция

A) round(x)

B) trunc(x)

C) random(x)

D) frag(x)

E) int(x)

 

252. (Бағдарламалаудың Pascal тілі )DIV операторы есептейді

A) бөлуден жеке

B) сипаттау операторы

C) айырмашылықтан қалдық

D) бөлуден қалдық

E) ауыспалы көбейтінді

 

253. (Бағдарламалаудың Pascal тілі )WORD типі мән қабылдау алады:

A) -128…+127

B) - 231 …+231

C) 0…65535

D) 0…255

E) - 32768…+32767

 

254. (HTML) <BR> тегі мыналарға арналған:

A) жолдарды мәжбүрлі біріктіру үшін

B) тізімнің басталуы үшін

C) жаңа жолға өту үшін

D) жоғарғы индексті ендіру үшін

E) жаңа жолға мәжбүрлеп өтуі үшін

 

255. (ДҚБЖ MS Access) Сауал - бұл:

A) стандартты макрокомандаларды жасауға арналған объектілер

B) баспалық құжаттарды жасау үшін қызмет ететін деректер қорының объектілері

C) жаңа кестелерді автоматты жасауға немесе бұрыннан барды өзгертуге

мүмкіндік береді

D) көмегімен жаңа деректер кіретін немесе қолда барды қарайтын объектілер

E) деректер қорын өңдеу үшін арналған арнаулы құрылымдар

 

256. (HTML) FACE атрибуты мыналар үшін жауап береді

A) шрифті тегістеу

B) шрифті сызу

C) шрифтің түсі

D) шрифтің көлемі

E) шрифтің типі

 

257. (Кестелерді жасау, пішімдеу) Сұрыптау былай болуы мүмкін

A) ұлғайту бойынша, кесіту бойынша

B) жоғарғы, төменгі

C) алфавит бойынша

D) жолдар бойынша, бағандар бойынша

E) өспелілігі бойынша, кетуі бойынша

 

258. (Деректерді енгізу, редакциялау, пішімдеу) Электрондық кестелердің

ұяшығы бірдейлендіреді

A) жолдың атымен және бағанның атымен оның қиылысында ұяшықтар

орналасады

B) бағанның атымен және жолдың атымен

C) кодтық атпен

D) жолдың атымен және бағанның атымен

E) бағанның атымен және жолдың атымен оның қиылысында ұяшықтар орналасады

 

259. Деректер қорындағы деректерді:

A) сұрыптауға болады

B) өзгертуге болады

C) сүзуге болады

D) қосуға болады

E) барлық жауаптар дұрыс

 

260. (Формулаларды ендіру) Енгізу формуласы мынадай символдан


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.049 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты