Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГА № 5 НАКЛАДНА ____
Читайте также:
  1. ГРУЗОВАЯ НАКЛАДНАЯ (AIRWAYBILL).

 
 


від „12” лютого 2009р. від „ __” _________ 200___р

Кому ЦАСу Через кого ___________

код Доручення №__ від ______ 20__ р.

Підстава видатку _____________________

Номер   Найменування товару     Од. вим. (код)   Кількість По роздрібним Цінам По оптовим Цінам
Замовлено Відпущено Ціна Сума Ціна Сума
Калію бромід г          
Кислота борна г          
Ментол Г          
                   
                 
                 
                   
            Всього:   Всього:  

 

Продажна сума_______________________________________________________________________

(прописом)

Замовив: ___________________________ Відпустив:__________________

підпис підпис

Одержав ___________________

Керівника закладу _______________ підпис

підпис

Головний бухгалтер _________________

підпис Завідувач аптекою _____________

підпис
М.П.

Дата_____________________

8.Заповнити сторінку «Журналу обліку отруйних речовин» за квітень, виходячи з даних:

Залишок атропіну сульфатуна 01.04. 1,0

Одержано: по рахунку-фактурі № 13.65 від 12.04 2,0

по рахунку-фактурі № 30.11 від 18.04 3,0

Видаток: по амбулаторній рецептурі 0,2; 0,5; 0,7.

по лікувальних закладах 0,3; 0,9; 1,2.

Предметно – кількісний облік (ПКО) – документований оперативний облік руху лікарських засобів, що підлягають спеціальному контролю, який ведеться з метою запобігання їх безконтрольного вживання.

Сутність предметно – кількісного обліку полягає у реєстрації всіх операцій, що змінюють кількість лікарських засобів, які підлягають такому виду обліку у спеціальній книзі ( журналі ).Цей журнал пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою суб’єкта господарювання.

У цьому журналі на календарний рік відводиться окрема сторінка на певну назву лікарського засобу, для кожної його форми і дози. На початок року записується залишок лікарського засобу, а потім в розрізі кожного місяця на основі приходних документів заноситься кількість одержаного лікарського засобу із зазначенням номера і дати приходного документа.

Видаток препарату записується на основі щоденної вибірки з поділом на відпуск за амбулаторно-поліклінічними рецептами і на відпуск за вимогами лікувально-профілактичних закладів. У кінці місяця виводиться книжковий залишок, який порівнюється з фактичними залишками вказаних ліків.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты