Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехніка постановки штучних зубів
Читайте также:
  1. A * Патологічне стирання зубів
  2. A)*Навчання раціональному чищенню зубів.
  3. C)* Патологічне стирання зубів
  4. Методика і техніка читання лекцій. Сучасні проблеми лекційного викладання
  5. Описание постановки задачи (комплекса задач)
  6. Примеры постановки целей функциональным службам предприятия
  7. ПРИМІТИВІЗМ І ТЕХНІКА
  8. Система разработки, постановки конструкции на производство СРПП
  9. Техніка безпеки під час гри у баскетбол
  10. Техніка вилучення док-тів в процесі ревізії.

Постановка штучних зубів

У часткових знімних пластинкових протезах

 

Штучні зуби на базисі протеза можуть бути поставлені двома способами — на приточуванні (коли штучні зуби приточуються безпосередньо до беззубого альвеолярного відростка) і штучним яснам (коли штучні зуби встановлюються на базисі протеза). Наприклад, при добре або помірно вираженому беззубому альвеолярному відростку верхньої щелепи в передньому відділі й укороченій верхній губі штучні зуби доцільно ставити на приточуванні. При помірковано вираженому альвеолярному відростку або його різкій атрофії в сполученні з довгою верхньою губою перевага варто віддати постановці зубів на штучних яснах. Ретельна оцінка внутрішньо- і позаротових особливостей (ступінь атрофії альвеолярних частин, довжина губ, ступінь оголення альвеолярного відростка і зубів при посмішці, загальна оцінка обличчя) дозволяють правильно вибрати метод постановки штучних зубів і максимально індивідуалізувати його, відійшовши від загальноприйнятих стандартів, що робить штучні зуби, при посмішці, більш природними. Подовжній і поперечний розміри штучних зубів, їхній фасон визначаються насамперед формою обличчя пацієнта анфас і в профіль, довжиною дефекту зубного ряду і міжальвеолярним простором. При добре вираженому альвеолярному відростку варто застосовувати штучні зуби з малою кривизною шийки і, навпаки, при значній атрофії альвеолярної частини — з більш вираженою кривизною.

При постановці штучних зубів у передньому відділі в першу чергу звертають увагу на ступінь атрофії альвеолярного відростка. При невеликій і досить рівномірно атрофованій альвеолярній частині штучні зуби повинні бути розширені в пришиїчній

Бічні штучні зуби підбирають відповідно до довжини дефекту і величиною міжальвеолярної відстані.

 

Техніка постановки штучних зубів

 

Перед постановкою штучних зубів варто підібрати необхідне їхнє число і розмір і
зробити орієнтовану постановку. Для цього зуби розставляють в області дефекту
зубного ряду і визначають точне місце для їхньої установки й обсяг зішліфування.
Підібравши штучні зуби, підготовляють гіпсову модель для їхньої постановки. Для
цього роблять восковий базис, границі якого трохи ширше границь протеза,
відзначених на моделі, щоб можна було приклеїти воскової базис до моделі без
порушення протезного ложа. Восковий базис зміцнюють дротовою дугою,
розплавленим воском приклеюють до базису восковий валик товщиною 3-4 мм, щоб
зовнішній його край знаходився на рівні середини альвеолярного гребеня. У
восковий базис установлюють кламери і приступають до постановки зубів.
Починають з передніх зубів. Підточюванню підлягає внутрішня поверхня штучного
зуба, звернена до альвеолярного відростка. При цьому 2/3 товщини переднього зуба
необхідно розміщати перед альвеолярного гребеня. Штучні зуби повинні
відновлювати форму зубної дуги, підтримувати на визначеному рівні верхню губу,
запобігая западіння. При пришліфуванні зубів до альвеолярної частини (відросткові)
необхідно стежити за збереженням їхньої анатомічної форми, відповідністю її формі
і положенню природних зубів і оклюзійним співвідношенням із зубам антагоністами.Приясенну частину нижніх передніх штучних зубів ставлять строго по середині
гребеня альвеолярного відростка з невеликим нахилом країв, що ріжуть, назовні або
усередину в залежності від виду прикусу або співвідношення з зубами-
антагоністами. Це сприяє передачі тиску, виникаючого при відкушуванні їжі, на
середину альвеолярної частини щелепи, кращій фіксації протеза і попередженню
перевантаження тканин протезного ложа.При вираженій атрофії альвеолярної частини (відростка, штучні зуби в передньому відділі ставлять на штучних яснах, тобто пластмасовому базисі. Правила постановки штучних зубів у цьому випадку відрізняються лише тим, що тут не потрібно точної пришліфовки приясеневої частини до схилу альвеолярного відростка, оскільки вона занурюється у віск базису. Таким чином, у межах товщини воскового базису може варіювати і форма приясневої частини штучного зуба. Крім того, при визначенні розміру штучних зубів необхідно враховувати розмітку губної поверхні оклюзійного валика — сектор, обмежений лініями "посмішки" і іклів і розділений середньою лінією між центральними різцями. Між середньою лінією і лінією іклів повинне встановлюватися 2,5 зуби з кожної сторони. Лінія "посмішки" є орієнтиром при визначенні висоти штучних зубів.

Штучні зуби в бічних відділах верхньої і нижньої щелеп найчастіше ставлять на штучних яснах по середині альвеолярної частини (відростка). Як відзначають В.С.Погодін і В.А.Пономарева (1983), міжальвеолярні лінії, що з'єднують середини гребенів беззубих альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелеп, повинні проходити через середину жувальних поверхонь штучних зубів. Це створює умови для оптимального розподілу жувального тиску на підлягаючі тканини протезного ложа, сприяє кращої стійкості протеза під час функції. При постановці штучних зубів у бічних відділах щелеп необхідно також звертати увага на відновлення форми зубних дуг, що благотворно впливає на зовнішній вигляд хворого і якість відновлення мови. Штучне звуження зубної дуги викликає почуття стиснення мови, а області зі злегка скошеними поверхнями з внутрішньої сторони. Якщо альвеолярна частина (відросток) у передньому відділі добре збереглася, але вузька, то перевага варто віддати штучним зубам, звуженим у приясенній частині і значно скошеним із внутрішньої сторони.При постановці штучних зубів у передньому відділі найбільші труднощі виникають при недоліку місця для постановки зубів, різко виражених піднутреннях у зубів, що обмежують дефект, грушоподібній формі вестибулярного схилу альвеолярної частини щелепи і підборі відповідного кольору.

Недолік місця для постановки штучних зубів може бути зв'язаний насамперед з деформацією зубних рядів, коли зуби, що обмежують дефект, зміщаються убік вилучених зубів. Така ж ситуація виникає і при видаленні зубів на тлі аномалій, наприклад, скупченого положення передніх зубів верхньої або нижньої щелепи. Якщо ортодонтичне виправлення зубів, що змістилися, неможливо, кращим способом подолання цієї проблеми є, по-перше, розумне зішліфування контактних поверхонь зубів, що заважають постановці зубів звичайного розміру, і, по-друге, ретельно продумана постановка штучних зубів у так звану нахлестку, що імітує скупчене положення зубів. При цьому для досягнення гарного естетичного ефекту варто використовувати для постановки штучні зуби того ж самого розміру, що і природні. Крім того, зі скупченою постановкою штучних зубів можна сполучити метод попередньої підготовки зубів, що обмежують дефект зубного ряду.

Різко виражені піднутрення на зубах, що обмежують видимий при посмішці дефект зубного ряду, виглядають особливо некрасиво при постановці штучних зубів на штучних яснах. Поліпшити естетику в цій ситуації можна за допомогою постановки штучних зубів на приточуванні, шляхом зменшення піднутрення при зішліфуванні найбільш виступаючої поверхні зуба або використання так називаного похилого, або обертального, шляхи введення протеза, коли піднутрення буде заповнено базисним матеріалом. У цьому випадку корисно також застосування розширений і стоншений краї штучних ясен, що закриває піднутрення або дефект беззубої альвеолярної частини.

При грушоподібній формі беззубої альвеолярної частини звичайний шлях уведення неможливий без попереднього зішліфування пластмаси, що заповнює піднутрення. Зміна шляху введення протеза може створювати додаткові піднутрення в області бічних зубів, що також зажадає видалення зайвої пластмаси. Однак це у свою чергу може привести до погіршення фіксації протеза. Рішенням питання може бути укорочення базису з губної сторони або постановка штучних зубів на приточуванні.

Особливою проблемою при постановці штучних зубів є відтворення краси, глибини і мінливості кольору природних зубів. Найкращими умовами для підбора кольору вважається яскраве денне освітлення. Для цього пацієнта варто підвести до вікна і виключити штучне освітлення. У сумнівних випадках варто вибрати ледве більш темні зуби, що після пришліфовки будуть виглядати більш світлими. Це обумовлюється тим, що основна кольороутворююча зона в акрилових зубах розташована саме із сторони пришліфування. Притачаний зуб утрачає велику частину пластмаси, що офарблює, і виглядає світліше. При надмірному його сточуванні може просвічувати, наприклад, металевий каркас, якому варто попередньо маскувати опакером.

При підборі передніх порцелянових зубів варто звертати увагу на глибину різцевого перекриття. При глибокому перекритті підбирають зуби з поперечно розташованими крампонами, установленими ближче до шийки. Це буде сприяти збереженню міцності кріплення порцелянового зуба в базисі протеза. При значному перекритті передніх зубів перевага варто віддати пластмасовим штучним зубам.

Також може бути причиною тривалого порушення мови або погіршення зовнішнього вигляду особи хворого після протезування.

При далеко зайшла атрофії альвеолярних частин (відростків) верхньої і нижньої щелеп нерідко виникає значна невідповідність між їхніми гребенями в трансверзальній площині, а міжальвеолярні лінії мають великий нахил. При такій клінічній картині варто змінювати місцями верхні і нижні зуби, права і ліві (перехресна постановка), створюючи іноді зворотне перекриття, коли щічні горбки нижніх молярів перекривають щічні горбки верхніх.

Особливу увагу необхідно звернути на штучні зуби, що прилягають до опорних
зубів і кламерам. Тут приточування ясеневої частини зуба повинне проводитися
особливо ретельно. Це зв'язано з тим, що тіло кламера, розташоване з контактної
сторони, заважає поставити штучний зуб упритул до опорного. Крім того, що
розташовується в цьому місці над гребенем беззубої альвеолярної частини відросток
кламера також може заважати точному встановленню штучного зуба. У цих умовах
виточування пластмаси повинне проводитися особливо акуратно в зв'язку з наявною
небезпекою порушення анатомічної форми зуба. У тих же випадках, коли опорні
зуби видні при посмішці або розмові, додатково виникає проблема збереження
естетики. Рішенням питання може бути застосування укорочених пліч дротових
утримуючих кламеров, тіло яких може бути виведене з зони поднутрения на
зовнішню невидиму частину пластмасового базису.Не менше значення при
постановці штучних зубів має старанність створення оклюзійних контактів.
Найкращі результати досягаються після попереднього запису рухів нижньої щелепи
в хворого внутришньо- або позаротовим методом із застосуванням лицьової дуги і
наступним відтворенням індивідуальних рухів нижньої щелепи за допомогою
артикулятора.

Після постановки штучних зубів проводять моделювання базису майбутнього
протеза. Для цього спочатку перевіряють його товщину, відповідність границям,
позначеним на гіпсовій моделі, щільність прилягання воскового базису до моделі.
Потім базис, як і воскової шаблон при виготовленні оклюзійних валиків, зміцнюють
ортодонтичним дротом, очищають штучні зуби від воску і ретельно моделюють
штучні ясна в області міжзубних сосочків і ясеневий край із щічної і язичної сторін.
Ще раз перевіряють точність розташування елементів кламерів на опорних зубах,
знімають воскову репродукцію знімного протеза з моделі, закруглюють край базису,
знову встановлюють її на моделі, додають поверхні воску необхідну гладкість за
допомогою полум'я паяльного апарата або газового пальника і направляють моделі в
клініку лікареві для перевірки конструкції.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 57; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты