Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Об'єкт, предмет, завдання педагогіки
Для визначення педагогіки, так само, як і для будь-якої іншої науки, необхідно насамперед розмежувати поняття її об'єкта і предмета.

Об'єкт науки - це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різними науками.

Так, людина вивчається антропологією, фізіологією, психо-логією, соціологією та ін.; процес виховання людини - педагогікою, соціологією, фізіологією, медициною, теорією управління, загальною, соціальною, віковою, педагогічною психологією тощо. Об'єктомпедагогіки є та частинаоб'єктивного світу, ті його явища, які обумовлюють розвитоки людського індивіда в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. Ці явища отримали назву "освіта". Предмет науки — це те, що кожна наука вивчає в об'єкті. Так, якщо предметом вікової психології у виховному процесі є закономірності і механізми психічного розвитку людини і особистісного формування від народження до старості, предметом педагогічної психології - механізми і закономірності засвоєння людиною соціокультурного досвіду, то предметом педагогіки є процес спрямованого особистісного розвитку людини в умовах її навчання, виховання, освіти.

Завданнямипедагогіки як науки є: дослідження закономірностей процесу виховання, його структуру й механізмів, розробка теорії й методики організації навчально-виховного процесу, його змісту, принципів, організаційних форм, методів та прийомів. вивчення історії розвитку педагогічного знання і його використання в суспільстві; проведення досліджень по актуальних педагогічних проблемах і видах цілеспрямованої педагогічної активності, створення адекватних педагогічних теорій і розробка шляхів рішення проблем; педагогічне забезпечення функціонування і неперервної системи освіти в країні і її установах, розробка педагогічної системи професійно-педагогічної підготовки керівників, участь в міжнародних педагогічних проектах, обміні інформацією, вивчення зарубіжного досвіду педагогічної роботи, а також можливостей і шляхів його використання, підготовка науково-педагогічних і педагогічних кадрів, соціальних педагогів для роботи поза стінами навчальних установ.

Пройшовши довгий шлях розвитку, педагогіка перетворилася сьогодні в розгалужену систему педагогічних наук. Загальна педагогіка - базова наукова дисципліна, яка вивчає основні закономірності процесу спрямованого особистісного розвитку, розробляє загальні основи педагогічногопроцесу у навчальних закладах усіх типів. Щодо поділу педагогічних наук за галузями, то їх нараховується близько двадцяти. Це самостійні науки, що мають свій предмет, методи дослідження, понятійно-категорійнийапарат. Вони спираються певною мірою на структуру та принципи загальної педагогіки і є ≪дочірними≫ науками. Такими є: вікова педагогіка (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка дорослих);корекційна педагогіка, окремі методики - предметні дидактики, які досліджують специфіку застосування загальних закономірностей навчаннядо викладання окремих навчальних предметів у закладахосвіти всіх типів; історія педагогіки і освіти; галузева педагогіка (вищої школи, військова, медична, інженерна, спортивна, виробнича і под.) - вивчає галузеві аспе-кти освіти, які визначають специфіку навчально-виховногопроцесу в тих чи інших умовах, розкриває його закономірно-

сті; порівняльна педагогіка - наука про порівняння систем народної освіти в різних країнах (порівняно з вітчизняною); соціальна педагогіка - наука, яка вивчає вплив на педагогічний процес конкретних соціальних інститутів: сім'ї, школи, підліткового чи молодіжного об'єднання, закладів культури, спорту тощо;

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты