Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВАРІАНТ 3
1. Пропорційна виборча система сприяє:

а) збереженню існуючої кількості політичних партій;

б) зменшенню кількості політичних партій;

в) зростанню кількості політичних партій і об’єднань;

г) взагалі не впливає на ці процеси

 

2. За цією теорією держава існувала не завжди. Вона є результатом історичного розвитку суспільства, його закономірної диференціації на класи під впливом розвитку продуктивних сил, який супроводжувався виокремленням різних видів праці та появою приватної власності:

а) „Патріархальна” теорія (Арістотель, Р. Філмер);

б) Теорія підкорення (Т. Лівій, Н. Макіавеллі);

в) Теорія „чужих зразків” (Є. Вятр);

г) Соціально-класова теорія (Ф. Енгельс).

3. Формою трансформації недемократичних режимів є :

а) реформа політичної системи згори;

б) крах недемократичних режимів, коли вони швидко капітулюють;

в) поступові реформи, узгоджені з різними політичними силами;

г) правильним є все вищезазначене

 

4. Першими в історії політичної думки ідею розподілу влади на 3 гілки висловив:

а) І.Кант;

б) Ш.-Л. Монтеск’є;

в) Аристотель;

г) М.Вебер.

 

5. Політик, який стверджує, що пересічні члени суспільства повинні підпорядковуватися владі правлячої еліти у зв’язку з її професійною компетентністю, належить до послідовників теорії:

а) біхевіоризму;

б) плюралістичної демократії;

в) елітаризму;

г) ні до однієї з перекислених.

 

6. Хто виправдовував аморальні й навіть злочинні дії політичного лідера, якщо він мав на меті зберегти правопорядок і державність:

а) Гоббс;

б) Макіавеллі;

в) Ганді;

г) Фрейд.

 

7. Гармонійний, плюралістичний, конфліктний та гегемоністський – це:

а) типи політичної соціалізації;

б) етапи політичної соціалізації;

в) первинна політична соціалізація;

г) вторинна політична соціалізація.

 

8. У якій країні була створена перша школа політичної науки:

а) США;

б) Німеччина;

в) Франція;

г) СРСР.

 

9. Поняття “політика" вперше ввів:

а) Платон;

б) Арістотель;

в) Маркс;

г) Макіавеллі.

 

10. Політична система України є:

а) перехідною від закритої до відкритої;

б) консервативною;

в) демократичною;

г) авторитарною.

 

11. До первинних суб’єктів політики належать:

а) церква;

б) маргінали;

в) держава;

г) нація.

 

12. «Пасивна» несвобода особи характерна для:

а) тоталітарної політичної системи;

б) авторитарної політичної системи;

в) демократичної політичної системи;

г) монархічної системи.

 

13. Котрі з наведених характеристик властиві республікам:

а) влада формується шляхом виборів;

б) влада є безстроковою;

в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;

г) влада є обмеженою в часі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты