Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. Порядок та виплата премії
Читайте также:
  1. II. Порядок оказания государственной услуги
  2. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  3. III. Организация и порядок проведения конкурса
  4. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  5. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  6. III. Порядок учета судейской деятельности
  7. III. Порядок формирования Единой комиссии
  8. III. Условия и порядок проведения
  9. III. Условия участия и порядок проведения
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На 2008-2009 р.

 

Прийнятий

Конференцією

трудового колективу

АК “Харківобленерго”

 

 

Протокол №____

 

Голова конференції

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників АК „Харківобленерго”

Згідно з оплаченими актами, складеними у випадках виявлення порушень Правил користування електричною енергією споживачами.

 

 

м. Харків

2008 рік

Дане положення вводиться з метою підвищення матеріальної зацікавленості за виявлення фактів порушень “Правил користування електричною енергією” (ПКЕЕ) та інших випадків безоблікового споживання електроенергії.

I. Загальні положення

1.1. Преміювання проводиться шляхом індивідуального заохочення працівників Компанії за виявлення фактів порушень Правил у звітному місяці, яке привело до покращання результатів господарської діяльності Компанії у відповідному періоді.

1.2. До порушень, за виявлення яких преміюються працівники, відносяться:

1.2.1. Порушення (зміна) схеми підключення розрахункових приладів обліку, штучного гальмування диску та інших дій споживача з приладами обліку, які направлені на штучне зниження (зниження кількості реально використаної електроенергії.

1.2.2. Використання електроенергії поза приладом обліку, самовільне приєднання споживачів (струмоприймачів) до електричних мереж АК "Харківобленерго".

1.2.3. Перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності.

1.2.4. Інші порушення ПКЕЕ, що пов'язані з обліком електроенергії, якщо виявлення таких порушень привело до додаткового нарахування плати за незаконне користування електроенергією.

 

 

II. Порядок та виплата премії

 

2.1. Нарахування та виплата премії проводиться тільки у тому випадку, коли безоблікове споживання електричної енергії та порушення електроспоживання підтверджене актами, протоколами або іншими документами, складеними за фактами виявлення порушень, і коли нарахована сума, стягнута зі споживача, надійшла на рахунок Компанії, а також у відповідності з діючими нормативними документами, що регламентують складання актів про порушення .

п. 2.2 Фонд преміювання за даним Положенням формується в межах коштів, отриманих від сплати (банківськими коштами) порушником за актами, які складені за фактами виявлених порушень без урахування ПДВ.

 

Максимальний розмір премії (%) згідно зі складеними актами при виявленні порушень ПКЕЕ у фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, у юридичних та у фізичних осіб

     
  Для юридичних осіб і суб'єктів підприєм-ницької діяльності   Для побутових споживачів Для осіб, які сприяють виявленню порушень ПКЕЕ від коштів отриманих від сплати (банківськими коштами) порушником за актами
для юридичних осіб для побутових споживачів
         

 2.3. Премія нараховується за результатами роботи за місяць.

 

2.4. Премія нараховується згідно з Положенням таким працівникам Компанії :

 

2.4.1. Які безпосередньо виявили порушення Правил і склали необхідні документи відповідно до Постанов НКРЕ № 1416 від 22.11.99р. та №1197 від 05.12.2000р. або перевищення встановлених обсягів електроспоживання, юрисконсульти (у разі примусового стягнення нарахованих коштів через суд) та працівники оперативно-виробничих бригад, бригад по відключенню боржників, які приймали участь у відключенні споживачів від опори, безпосередньо перед оплатою коштів по акту.

Начальники РВЕ і РЕМ можуть бути премійовані за актом, у складанні якого вони приймали участь третьою особою або склали акт самостійно.

 

2.4.2. Які активно сприяють виявленню порушень ПКЕЕ та стягненню

коштів:

- особи, які здійснюють розрахунки згідно зі складеними актами;

- члени комісії по розгляду актів, складених при виявленні порушень ПКЕЕ;

- особи, які сприяють стягненню коштів згідно з нарахованими актами.

Премія за сприяння нараховується у гривнях (без урахування копійок).

 

2.4.3 У випадку сплати побутовими споживачами коштів згідно з актами після відключення від опори та приладів обліку:

 

- для осіб, які приймали участь у відключенні споживачів від опори та приладів обліку безпосередньо перед оплатою коштів за актом, розмір премії становить 4% від суми сплаченого акту і розподіляється між працівниками РЕМ і РВЕ, які приймали участь у відключенні.

 

 

2.4.4 У випадку сплати юридичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності коштів згідно з актом після відключення від опори та приладів обліку:

 

- для осіб, які приймали участь у відключенні споживачів від опорита приладів обліку безпосередньо перед оплатою коштів за актом, розмір премії становить 2% від суми сплаченого акту та розподіляється між працівниками РЕМ і РВЕ, які приймали участь у відключенні. 

2.4.5. У випадку сплати споживачами коштів за актами без відключення споживача від опори:

- особам, які склали акт, максимальний розмір премії за сплаченими актами становить:

- для побутових споживачів – 16%;

- для юридичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності – 9%.

 

2.5. У випадку, коли акт складений декількома працівниками, розподіл нарахованої премії між ними проводиться рівномірно.

 

2.6. У випадку, коли акт складено з участю особи, яка не є працівником Компанії, їй відраховуються 10 % від розміру премії, нарахованої від суми оплачених актів, тільки в тому разі, якщо ці 10 % складають 20 або більше гривень, за наявністю відповідних документів (дані паспорту, ідентифікаційний код), адреси та прізвища цієї особи в актах.

 

Решта суми розподіляється відповідно до п. 2.4.3, 2.4.4 та 2.2. даного Положення.

2.7. У випадку примусового стягнення нарахованих по даному акту коштів через суд, 50% суми, яка направляється на преміювання, розподіляється юрисконсульту, а решта суми розподіляється відповідно до п. 2.4.3., 2.4.4. 2.2 та 2,8. даного Положення.

 

2.8. У випадку виявлення понаддоговірного споживання електричної енергії та перевищення потужності максимальний розмір премії складає 5% від суми оплаченого акту, який буде складено після 01.01.04 року.

Сума преміювання розподіляється:

- 2% працівникам РВЕ, від споживача якого надійшла оплата. РВЕ, в свою чергу, розподіляє: 1,5% - тим, хто здійснював контрольний з’йом, а 0,5% - за сприяння працівникам РВЕ;

- 1% - за виявлення працівникам ВріК;

- 2% - за сприяння: з них

- 10% - керівництву “Харківенергозбут”;

- 10% - інформаційно-аналітичному відділу (ІАВ);

-16% - служби збуту та розрахунків з юридичними особами

(СРЮЮО);

- 16% - відділу обробки платіжних документів (ВОПД);

- 16% - відділу примусового стягнення боргів (ВПСБ);

- 16% - службі експлуатації приладів і систем обліку (СЕПСО);

- 16% - службі інформаційних технологій (СІТ).

 

 

3. Працівникам Компанії премія згідно з цим Положенням виплачується при умові:

- відсутності порушень виробничих та технологічних інструкцій під час виявлення та оформлення порушень споживачем Правил;

- відсутність порушень трудової та виробничої дисципліни протягом місяця, за який здійснюється преміювання.

 

 

Працівники Компанії, які беруть участь у складанні акту порушень ПКЕЕ, премія не виплачується у випадках:

1) якщо виявлене порушення ПКЕЕ стало можливим з причини неякісного усунення порушень, на які вже складались акти у попередній період;

2) якщо по виявленому порушенні потрібна експертиза електролічильника, але з вини персоналу вона не була проведена;

3) якщо при наявності скарг споживачів на складений акт прийнято рішення комісією щодо неправильного його складання.

 

 

4. Щомісяця до 20 числа, наступного за звітним, підрозділи “Харківенергозбут” надають у планово-економічне управління (ПЕУ) відомості встановленої форми (додатки № 1, 2, 3), підписані начальником підрозділу, перевірені і завізовані працівниками: інформаційно-аналітичного відділу (ІАВ), відділу обробки платіжних документів (ВОПД), служби контролю і обліку електроенергії (СКОЕ) і узгоджені з директором “Харківенергозбут”. 

5. До відомостей нарахування премії по виявлених порушеннях ПКЕЕ додаються:

- копії актів про порушення ПКЕЕ або порушення договірних величин електроспоживання.

 

6. Планово-економічне управління (ПЕУ) після перевірки правильності оформлення відомостей та нарахування премії згідно з "Положенням" надає їх на затвердження фінансовому директору АК „Харківобленерго”.

 

7. Для виплати премії персоналу підрозділів, які приймали участь у виявленні порушень ПКЕЕ, у виконанні розрахунків та контролю за правильністю оформлення відповідних документів, до бухгалтерії надаються:

 

- відомість і зведена відомість нарахування премії за виявлення фактів безоблікового споживання електроенергії, прихованої потужності та понаддоговірного споживання електроенергії (додатки №1, 2);

- відомість нарахування премії за сприяння в організації виявлення та виконання роботи з виявлення порушень ПКЕЕ (додаток № 3).

 

8. Працівникам, звільненим з роботи до дня затвердженого нарахування премії, виплата премії не проводиться.

 

9. Преміювання за виявлені порушення ПКЕЕ та за сприяння у роботі з виявлення порушень ПКЕЕ нараховується щомісяця і оформлюється наказом по Компанії.

10. Преміювання працівників підрозділів проводиться (при умові виконання п.3 даного Положення) щомісяця за рахунок витрат виробництва в межах коштів, які направляються на оплату праці.

 

Заступник Голови Правління-

Директор з економіки І.В. Шевчук

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 22; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СВОДНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ (LOADSHEEN) | Евгений Ясковец
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты