Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРинкове господарство як невідємний компонент товарного виробництва.

Читайте также:
  1. Delphi. Компоненты Image, OpenPictureDialog, SavePictureDialog. Рисование и сохранение графической информации
  2. Delphi. Форма, компоненты Button и Memo
  3. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры
  4. Анализ многокомпонентных систем
  5. Б. Распределение по компонентам (проекциям) скоростей
  6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
  7. Взаимодействие компонентов операционной системы при взаимодействии компьютеров
  8. Внедрение коллекции в компонент
  9. ГЛАВА 20. ГИГИЕНА ТОВАРНОГО РЫБОЛОВСТВА
  10. Господарство розвинутих країн світу в міжвоєнний період
Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Ринкове господарство – суспільна форма організацій економіки, заснована на товарному виробництві, що забезпечує взаємодію між виробником іспоживачем через ринок. З одного боку ринкове господарство ототожнюється з процесом товарного виробництва, з другого – товарне виробництво, в свою чергу, є такоюорганізацією господарства, коли продукти виробляються для обміну, куплі-продажу. Ринок - досягнення всього людства на всіх етапах його розвит-ку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких від-творюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.
Саме вони і є тим "робочим одягом", в якому діють економічні закони суспільного виробництва, тобто утверджується природний хід господарського життя суспільства.З політико-економічної точки зору ринкове господарство є обов'язковим, невід'ємним компонентом товарного виробництва. Отже, природа, економічний зміст, функції і структура ринкової господарської системи зумовлюються товарним виробництвом, його принципами та законами.Суть кожного ринкового господарства - додатковий продукт як конкретне вираження підтвердження суспільне корисної праці.Концепції ринкового господарювання включають право госпо-дарюючого суб'єкта оперативно розробляти і здійснювати ефек-тивні задуми за рахунок гнучкого управління економічними інте-ресами. Вони не відкидають прямого централізованого впливу, коли це необхідно. Небезпечна не централізація як така, а перевищення її міри, відрив вказівок і рекомендацій центральних структур уп-равління економікою від економічних інтересів господарюючого суб'єкта. 22. Сучасний ринок , його сутність та функції . Основні суб’єкти ринкової економіки.Ринок є невідємним компонентом товарного виробництва , організаційною формою його існування . Історія ринку налічує близько 6-7 тис. років. Найважливішими умовами його виникнення є : 1)сусп.. поділ праці , на основі якого виникають виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці. 2) економічна відокремленість суб’єктів господ. , зумовлена наявністю різних форм власності. 3) вільний обмін ресурсами , який забезпечує вільне ціноутв. Та ефективне госп. Ринок –це сист. Економ. Відн. Пов’язана з обміном Т та послуг на основі викор. Різноманітних форм власності тов..-грошоих та товарних механізмі. Ринок як істор. Визначена форма організації економ. Життя сусп.. характер. Такими ознаками : 1) наявність і функціонув. Різноманітних форм власності та форм господ. 2) свобода підпр. Діяльності 3) вільне ціноутворення 4) вільний вибір контрагентів – покупців , продавців Т та послуг. 5)Конкуренція 6) вільне перем . капіталів між галузями економіки і регіонами 7)відкритість нац.. економіки

Функції ринку:Регулююча: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво — це сприяє розширенню асортименту товарів та послуг;

Стимулююча — ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;

Розподільча— доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.Алокаційна — ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів і послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів.

Інтеграційна— ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.

Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма може регулювати власне виробництво.

Посередницька - ринок виступає посередником між виробником і споживачем.

Сануюча (оздоровча): ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабких та не життєздатних господарських одиниць.

Для формування і ефект. Функціонування реального ринку необх такі умови : 1) реальний плюралізм типів і форм економ. Власності та форм господ. Повна свобода підпр. Діяльності. 2) Вільні ринкові ціни під впливом попиту і пропоз. 3) Здорова конкуренція 4) Вільний доступ до інф. Про ринок і суб. Госп.5) Державне регул. Ринку 6) розвинуте антимонопольне законод. 7) розвинута ринкова інфраструктура 8) інтеграція економ. В світове госп. 8) забезп. Соц.. захисту населення

Серед безлічі учасників господарювання сучасна економічна теорія виокремлює три основні групи суб’єктів економічних відносин:

домашні (сімейні) господарства;

підприємства (фірми) різних видів, форм і господарської спеціалізації;

держава з її розгалуженим апаратом управління та захисту.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теоріх виникнення та сутність грошей . | Держава як суб’єкт ринкового господарства . Недоліки (провали) ринку .
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты