Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Амортизація і відтворення основного капіталу.
Основний капітал- частина промислового капіталу, яка функціонуєу натуральній формі засобів виробництва протягом кількох виробничо-технологічних циклів, частинами переносячи свою вартість на новостворену продукцію.

Розрізняють фізичне та моральне зношування основного капіталу.

Фізичне зношуваннявідбувається у процесі виробничого споживання його елементів, а також під фізико-хімічним впливом навколишнього природного середовища. Розмір фізичного зносу залежить від тривалості та інтенсивності використання основного капіталу. Втрати від фізичного зносу машин та обладнання можуть бути скорочені за рахунок поточного та капітального ремонтів. Однак з часом

можливості подальшої експлуатації засобів праці у зв'язку з погіршен ням їхніх техніко-експлуатащиних властивостей поступово

втрачаються.

Моральне зношування основного капіталу — техніко-економічне старіння його лементів, що виявляється у втраті доцільності їхньої подальшої експлуатації через появу дешевих

або досконаліших засобів праці. Існує:

- Моральне зношування першого виду, яке зумовлене здешевленням елементів основного капіталу внаслідок підвищ. продуктивності праці в галузях, що виробляють машини та

обладнання подібні до тих, які використовується на діючих підприємствах. Він не викликає потреби в негайній заміні старої техніки на нову, але свідчить про необхідність активнішого використання наявного обладнання.

- Моральне зношування другого виду ,яке зумовлене винайденням нових, ефективніших за наявні засобів праці, застосування яких покращує якісні характеристики та здешевлює продукцію, що випускається. Така форма морального зносу підриває конкурентоспроможність підприємств і потребує заміни діючого застарілого обладнання до закінчення терміну його фізичного зношування.

Амортизація — термін, що використовується у двох значеннях:

1) процес поступового перенесення вартості основного капіталу на новостворену продукцію в міру його зношування;

2) процес відновлення вартості основного капіталу за рахунок цільового нагромадження грошових засобів.

Амортизаційне відрахування — щорічне списання частини вартості основного капіталу. Амортизаційні відрахування є

частиною валових витрат підприємства. Водночас вони виступають джерелом відшкодування зношування основних засобів,

утворюючи фінансові передумови для інвестування.

Річна амортизація основного капіталу розраховується за формулою

Ap=K/t,де Ар — річна амортизація; К — вартість основного капіталу; t — термін (кількість років) служби основного капіталу.

Загальна сума грошей, призначена для відшкодування вартості зношеного основного капіталу, утворює амортизаційний фонд.

Норма амортизації — виражене у відсотках відношення річної суми амортизації до вартості елементів основного капіталу.

А' = А/К*100%, де А' — норма амортизації; А — сума амортизаційних відрахувань за рік; К — вартість авансованого основного капіталу.

До основних методів амортизації належать:

1. Метод прискореної амортизації — така система її нарахування, за якої протягом перших років чи всього амортизаційного періоду забезпечується випереджальне зростання нагромадженої суми амортизаційних відрахувань порівняно з реальними темпами втрати споживчих властивостей і вартості засобів праці.

2. Метод неприскореної амортизації — така система її нарахування, за якої протягом економічно раціонального строку

служби засобів праці забезпечується рівність нагромадженої суми амортизаційних відрахувань та реальних темпів втрати

споживчих властивостей і вартості цих засобів праці.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты