Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання роботи.
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. Варіанти завдань для самостійного виконання
  3. Виконання господарських договорів
  4. Виконання моделювання
  5. Виконання роботи
  6. Виконання штриховки
  7. Виявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання

Лабораторна робота №1

Тема:Розрахунок нагрівання поверхні при прямотечі і протитечі води та газу.

Мета роботи: засобами Excel організувати рішення задачі «Визначення нагрівання поверхні при прямотечі і протитечі води та газу.»

Виконання роботи.

1. Запустіть табличний процесор Excel. Створіть нову книгу і в ній на першій сторінці таблицю:

2. Відформатуйте таблицю по даному прикладу.

3. В комірку I5 введіть формулу для розрахунку кількості тепла, що отримує вода

Q = G*c*(t2"- t2').Формула повинна мати вигляд

Скопіюйте формулу за допомогою авто заповнення в інші комірки діапазону I5: I16;

4. В комірку J5 введіть формулу для розрахунку середньої логарифмічної різниці при протитечі: .

Формула повинна мати вигляд .

Скопіюйте формулу за допомогою авто заповнення в інші комірки діапазону J5: J16;

5. В комірку К5 введіть формулу для розрахунку середньої логарифмічної різниці при прямотечі: .

Формула повинна мати вигляд

Скопіюйте формулу за допомогою авто заповнення в інші комірки діапазону К5: К16;

6. Перейменуйте Лист 1 на Параметри_ТА.

7. Створіть на другій сторінці шапку таблиці

8. Перейменуйте Лист 2 на Поверхн_нагр.

9. Відкрийте панель Форми. Натисніть на кнопку Поле со списком та обведіть мишею комірку А3,при цьому повинна утворитися кнопка для розкриття списку , розширте третій рядок так, щоб він був більший за кнопку. Викличте контекстне меню та оберіть команду Формат обьекта.Виберіть вкладку Элемент управления. В полі Формировать список по диапазонуклацніть курсором ð перейдіть на лист Параметри_ТАта виділіть діапазон В4:В15ð перейдіть в рядок Связь с ячейкойта клацніть по комірціА3ð в полі Количество строк спискавведіть 12 ð натисніть ОК.

10.

 
 

Подібним чином створіть кнопку для комірки В3.Вікно Формат элемента управленияслідуючим чином.

11. В комірці С3 створіть формулу для автоматичного введення Маси води, що нагрівається. Для цього:

· встановіть курсор в комірку С3;

· викличтеМайстер функцій;

· виберіть категоріюСсылки и массивыта функцію ВЫБОР;

· в полі Номер индекса вкажіть адресу комірки А3 зі знаком абсолютної ссилки(клавіша F4);· в полі Значение 1встановіть курсор, перейдіть на лист Параметри_ТА,таклацніть мишею по комірціG4;

· в полі Значение 2встановіть курсор, перейдіть на лист Параметри_ТА,таклацніть мишею по комірці G5;

· в полі Значение 3встановіть курсор, перейдіть на лист Параметри_ТА,таклацніть мишею по комірці G6;

· подібним чином введіть всі значення маси води з листа Параметри_ТА;

· користуйтесь кнопкою прокрутки для того, щоб з’являлися рядки з наступними значеннями;

· після закінчення введення формули натисніть Ок.

12.

 
 

В комірці А3 виберіть любий теплообмінник і перевірте правильність введення маси води. Формула повинна мати вигляд:

13. Аналогічно, за допомогою функціїВЫБОР:

· в комірку D3 введіть формулу для автоматичного введення Коефіцієнта теплопередачі;

· в комірку Е3 введіть формулу для автоматичного введення Кількості тепла, що отримує вода;

· в комірку F3 і G3 введіть формули для автоматичного введення Середньої логарифмічної різниці при прямотечі і протитечі;

14. В комірки діапазону А21:А22 введіть«Протитеча» і «Прямотеча».15. Створіть кнопку Поле со списком в комірці H3(см. пункт 8).

16. У вікні Формат элемента управленияв поліФормировать список по діапазонувкажіть діапазон- А21:А22,в полі- Связь с ячейкой – $Н$3,в полі Количество строк спискавведіть 2.

17. В комірку І3 введітьформулу для розрахункуПоверхні нагрівання,використовуючи функцію ЕСЛИ. Для цього:

· встановіть курсор в комірку І3і викличтефункціюЕСЛИ;

· в перший рядок введіть $Н$3=1;

· в другий рядок ведіть формулу Е3*1000/(D3*F3),клацаючи по комірках;

· встановіть курсор миші в третій рядок і викличте функціюЕСЛИ;

· у вікні, що відкрилося, в перший рядок введіть $Н$3=2;

· в другий рядок введіть Е3*1000/(D3*G3);

· натисніть Ок.

18. Збережіть книгу в папці своєї групи під ім’ям Поверхня_нагр.

19. Закрийте книгу та вийдіть з редактора.

20. Оформіть звіт і захистіть роботу у викладача.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аппаратчик получения технического углерода | Анализ безубыточности.


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты