Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНакопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
Читайте также:
  1. Відомість підрахунку обсягів робіт
  2. Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
  3. Накопичувальна відомість за касовими операціями
  4. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
  5. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
  6. Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
  7. Накопичувальна відомість позабалансового обліку
  8. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
  9. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
№ з/п КЕКВ № авансо-вого звіту Прізвище, ім’я, по-батькові підзвітної особи Залишок на початок місяця за субрахунком 362 Видано під звіт і відшкодовано перевитрат – дебет субрахунку 362 Кредит субрахунку 362 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 362
Дата Кредит субрахун-ку 30_ Дата Кредит субрахун-ку 3__ Повернення невикористаних сум авансу Затверд-жена сума витрат по авансо-вому звіту До дебету субрахунків Д Д Д
Дата виникнення заборго-ваності Дебет Кредит Дата Дебет субра-хунку 30_             К К К дебет кредит
Власов В.Г. листопад                                      
Колач В.В. листопад                                      
Коваль В.І. листопад                                      
Павлич В.М. жовтень                                      
Зотова М.Д. листопад                                      
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Усього:                                    

 

Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище) Додаток на ____________ аркушах


 

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5

 
 
Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

 

Зведення розрахункових відомостей зі заробітної плати та стипендії

N з/п Зміст операції Дебет субрахунку Кредит субрахунку   Сума
Нараховано заробітної плати 80_, 81  
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю  
Нараховано ЄВСС 80_, 81  
Депоновано нестриману заробітну плату, стипендію 661, 662  
Утримано за товари, продані в кредит  
Утримано ПДФО 661, 662  
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки  
Утримано ЄВСС  
Утримано за договорами добровільного страхування  
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 661,662  
Утримано за позиками банку  
Утримано за виконавчими документами 661,662  
      Зворотний бік типової форми №405 (бюджет)
  найменування установ, що обслуговуються Номер відомості   НАРАХОВАНО на з/п УТРИМАНО із з/п Нараховані внескі у Пенсійний фонд                
    штатним працівникам за окремими видами     Позаштатним працівникам Нарахована внесків     ПДФО     ПФ     Соцстрах Фонд зайнятості     профспілкові внескі   Аванс По виконавчим листам   За товари продані в кредит       усього утримано     УСЬОГО   усього
                    Разом       за КЕКВ       дні       сума        
   
зо
                                                       
                                                       
Усього                                                    
                                                               

 

 


 

________________________ (назва установи)   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9 за _________________ 200 __ р.   Типова форма № 438 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 27.07.2000 р. № 68 Код за ДКУД  

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты