Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз потоку іноземних інвестицій у вітчизняну економіку
Читайте также:
  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Аналіз витрат на оплату праці
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії
  5. Аналіз матеріальних витрат
  6. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
  7. Аналіз показників використання засобів праці
  8. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
  9. Аналіз показників готової продукції
  10. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці

Економіка України, як і будь-якої країни, перебуває під впливом зовнішнього середовища. Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжується глобалізацією економічних зв’язків, вимагає прогресивних структурних зрушень в економіці України, поліпшення якісних показників на мікро- та макрорівнях, одним з важливіших засобів забезпечення яких є інвестиції. Починаючи з 1998 р. інвестиції в основний капітал вітчизняних суб’єктів господарювання мають стійку тенденцію до зростання. Проте світовий досвід переконує у проблематичності забезпечення економічного зростання країн з перехідною економікою без залучення й ефективного використання іноземних інвестицій.

Аналіз динаміки іноземних інвестицій в Україну свідчить про те, що до 2003 р., порівняно з країнами Східної Європи, Україна залишалася менш привабливою для іноземних інвесторів. Так, чистий приплив іноземних інвестицій в Україну був нижчим, ніж до Польщі у 7 разів, Чехії — у 6 разів, Угорщини — у 3 рази. Покращення інвестиційного клімату в Україні, зокрема активізації процесів приватизації із залученням іноземних інвесторів, забезпечило значний приріст прямих іноземних інвестицій у 2003- 2007 рр.

Навіть у кризовий період в Україну продовжували поступати значні обсяги капіталу з закордону. Як видно з таблиці 2.2, з кожним роком приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за період з 2008 по 2012 роки збільшувався в середньому майже на 10%. Це свідчить про те, що наша держава має привабливий інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, які згодні вкладати свій капітал у економіку України.

У 2012 році приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці становив 54462,4 млн. дол. США, що складає 69,4 % рівня попереднього року. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу, основні з яких подані в додатку Г [37].

Таблиця 2.2.

Прямі іноземні інвестиції в Україні за 2008-2012 рр., млн. дол. США

Рік ПІІ в Україну Темп росту, у % до минулого року Прямі інвестиції з України Темп росту, у % до минулого року
35723,4 121,14 6198,6 100,04
40026,8 112,05 6223,3 100,40
44708,0 111,70 6871,1 110,41
49362,3 110,41 6898,0 100,39
54462,4 110,33 6481,9 93,97

 Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості — 23% загального обсягу прямих інвестицій в Україну (табл. 2.3), у т.ч. переробної — 19,7%. У фінансових установах акумульовано 21% обсягу прямих інвестицій, ще 10,6% — у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2% — в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Таблиця 2.3.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты