Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Читайте также:
  1. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  2. Авторская методика С. П. Розова
  3. В различных типах подчинительной связи. методика определения чем предопределяется связь
  4. Вторая методика создания целительского пространства
  5. Диспансерний метод має певну послідовність проведення. Який період є першим?
  6. Для того, щоб отримати навантаження, адекватне можливостям Вашого організму, необхідно правильно підібрати тип заняття, що відповідає Вашим бажанням, здібностям і можливостям.
  7. До Регламенту про проведення розіграшу ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Кубку Хмельницького з футзалу у сезоні 2014-2015 років
  8. Дослідження настанов батьків щодо виховання дитини та сімейного мікроклімату (методика PARI).
  9. Економічні категорії “потреби” та “блага” в учбовому курсі загальноосвітньої школи. Проблема безмежності потреб та обмеженості благ: методика пояснення.

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри тактики та ЗВП

____________ І.М. Скворок

«____» ____________ 201__ року

 

Методична розробка

Для проведення практичного заняття

з дисципліни „Військова підготовка”

Розділ „Загальна тактика ”

 

 

Тема 2. Організація, основне озброєння та бойова техніка механізованого

(танкового) батальйону ЗС України

Заняття 1. Організація, основне озброєння та бойова техніка підрозділів (відділення (екіпажу), взводу, роти) механізованого (танкового) батальйону

 

Навчальний час – 2 год

 

 

Розробку склав: Розглянута і схвалена

старший викладач на засіданні кафедри тактики та ЗВП

Наконечний П.А.

від «____» _________201_р.

Протокол №

 

 

м.Київ

I. МЕТА ЗАНЯТТЯ

Студентам доповісти:

1. Організацію, основне озброєння, бойову техніку, чисельний склад та бойові можливості підрозділів механізованого (танкового) батальйону ЗС України в обороні, наступі, на марші в складі підрозділу і самостійно.

2. Де може діяти механізоване відділення, взвод, рота, батальйон в обороні, наступі, на марші при розташуванні на місці.

II. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Організація, озброєння, бойова техніка підрозділів механізованого батальйону (відділення, взводу, роти). ТТХ БТР-70, БТР-80, БМП-2, БМП-3

2. Організація, озброєння, бойова техніка підрозділів танкового батальйону (екіпажу, взводу, роти). ТТХ танка Т-64 БМ «БУЛАТ», танка Т-84 «ОПЛОТ»

 

III. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Викладача

1. Схеми структури підрозділів (відділення, взводу, роти, батальйону) ЗС України

2. Креслярські приладдя

3. Кольорова крейда

4. Кодоскоп, слайди

5. Ганчірка

6. Вказівка (лазерна)

Студента

1. Зошит

3. Креслярське приладдя (лінійка офіцерська, циркуль-вимірювач, простий олівець, кольорові ручки (олівці): чорний, синій, червоний, зелений кольори, гумка).

 

IV. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЛІТЕРАТУРА

1. Бойовий статут СВ, частина III.

2. Бойовий статут СВ, частина II.

3. Посібник «Загальна тактика» ФВП НАУ – 2006 р.» Розділ 4.

4. Навчальний посібник «Загальна тактика», Частина II. «Основи загальновійськового

бою. Взвод у бою», Житомир – 2003 р.ст.116-131

 

V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

У вступі

- прйняти рапорт чергового про готовність взводу до заняття;

- перевірити наявність студентів, матеріальне забезпечення заняття;

- доповісти назву, номер теми і заняття та навчальні питання (записати на дошці) та актуальність теми;

- методом діалогу провести контроль засвоєння студентами навчального матеріалу попередньої теми;

- показати зв'язок даної теми з попередніми і наступними заняттями.

 

В основній частині

- доповісти зміст навчальних питань;

- під час викладу матеріалу перевірити методом діалогу правильність усвідомлення і засвоєння студентами навчального матеріалу;- основні та наступні положення дати під запис.

На закінчення заняття

- методом діалогу повторити основні положення заняття;

- оцінити роботу студентів;

- відповісти на запитання студентів;

- дати завдання на самостійну роботу.

VІ. ВИМОГИ СТОСОВНО ЗАНЯТТЯ

В результаті вивчення теми студент зобов’язаний

Знати: - організацію, озброєння, бойову техніку,чисельний склад підрозділів механізованого, танкового батальйону (відділення, екіпажу, взводу, роти), де застосовуються ці підрозділи в основних видах бою (наступ, оборона) на марші, при розташуванні на місці.

Вміти: - Доповісти організацію, озброєння, бойову техніку що мається на озброєнні механізованих, танкових підрозділів, їх чисельний склад та де вони можуть діяти в наступі, обороні, на марші.

Бути ознайомленим:- з бойовими можливостями механізованого відділення, взводу, роти, в обороні, наступі, на марші при розташуванні на місці.

 

Актуальність теми: у СЗВб основна роль відводиться особовому складу(солдату, сержанту, прапорщику, офіцеру). Для ведення бойових дій створені відповідні військові підрозділи(відділення, взвод, рота, батальйон, бригада і т.д.). Для досягнення перемоги над ворогом, особовий склад підрозділів повинен досконально знати як утримувати в постійній бойовій готовності свою зброю, бойову техніку, вміти майстерно володіти ними та уміло застосовувати в бою.

 

VII Загальні організаційно-методичні вказівки

Заняття з теми «Організація, основне озброєння та бойова техніка механізованого (танкового) батальйону ЗС України» необхідно починати з ознайомлення студентів з актуальністю даної теми та її значення у системі підготовки офіцерів запасу, перерахувати навчальні посібники і приладдя, які студенти повинні мати на заняття. Ця коротка вступна частина повинна бути проведена викладачем з особливим умінням.

Попутно з усним викладанням матеріалу, викладач робить записи на класній дошці, демонструє плакати, стенди, показує кадри на екрані за допомогою проекційної апаратури. Оформлення дошки повинно служити прикладом штабної культури для студентів.Кожен малюнок, запис викладач зобов’язаний при підготовці до занять добре обміркувати, вони повинні бути наочні і розміщенні на дошці у відповідній послідовності, всі малюнки, записи необхідно виконувати без переробок і виправлень, записи вести чітко.

При кресленні на дошці не переривати пояснення і не креслити мовчки, не закривати собою дошку. В ході заняття вимагати від студентів робити записи у робочих зошитах (креслень, коротке викладання основних питань і розв’язання прикладів)

Визначаючи студентам завдання на виконання практичних робіт (графічних робіт) викладач повинен дати вказівку щодо порядку їх оформлення, особливу увагу необхідно звертати на грамотне, чітке і коротке оформлення студентами завдань, креслень.

Оцінка кожної виконаної роботи проводиться з урахуванням якості її оформлення (за Положенням кредитно-модульної системи)

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты